Ürün Kategorileri
0538 572 9033
Ne aramıştınız?

Kars’ın Çiçek Florasını Hiç Merak Ettiniz mi?

Yüksekte bir plato olan Kars oldukça zengin bir bitki florasına sahip. Bu alanda birçok çalışma yapılmış. Kuzey Doğa Derneği tarafından düzenlenen 6. Bitki Resim Kursu’nda çizilen Kars’a özgü endemik bitkilerin resimleri meraklıları için Kars’ta sergilendi. Sergide yayınlanan bitkiler daha sonradan kitap haline de getirildi. 9 yıl süren bir çalışma sonrasında Kars Çiçekleri Kitabı yayınlandı. Bu kitapta 71’i endemik olmak üzere toplam 1615 bitki bulunuyor. Kars Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Fatma Güneş.

************

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Botanik Anabilim Dalında Nasip DEMİRKUŞ’un hazırladığı Çiçek Dağı ve Çevresinin (POSOF/KARS) Florası isimli Doktora Tezinde 1982–1983 ve 1985–1987 yılları arasında 1488 bitki örneği toplanmıştır. Bu örneklerin taksonomik değerlendirmesiyle 82 familyaya
ait 333 cins, 720 tür 18 alt tür ve 10 varyete saptanmıştır. Böylece alanda toplam 75,6 takson toplanmıştır. Ayrıca başka araştırıcıların saptadığı, bizim toplayamadığımız 6 türün ilavesi ile cins sayısı 337, tür sayısı 731 ve takson sayısı ise 762’yi bulmaktadır.

Çiçek Dağı ve Çevresinin (POSOF/KARS) Florası Tüm Bitki Türleri

Divisio: FTERJDOPHYTA
Classis: SPHENOPSIDA
1 . Ordo: EOUISETALES
1 . EOUISETACEAE
1. EOUISETUM L.
1 . Gövde üzerindeki oluk sayısı 8’den az
2. Gövde açık yeşil, tabanda dallanma az 1. ramosissimum
2 . Gövde koyu yeşil, tabanda dallanma fazla 3. palustre
1 . Gövde üzerindeki oluk sayısı 8’den fazla 2. fluvatile
1 . E. ramosissimum Desf.
Doğrular ve Demirdöven Köyleri arası ana yol boyunca, 1450-2200 m,
30.5.1986, Dk. 3447. 2. E. fluvatile L.
Alabalık K. ve Arsiyan Dağı arası, 1700-3000 m, 28.6.1986, Dk. 3632.
3 . E. palustre L.
Al K. dere yamacından Posof’a yol boyunca, 1500-1600 m, 27.7.1985,
Dk. 3036.
2. Ordo: FTLICALES
1 . Yapraklar tek pinnat, segment kenarı düz 5. POLYPODIUM
1. Yapraklar iki veya üç pinnat, segment kenarı dişli, oymalı
2. Yaprak sapı yaprak ayasını yarısından uzun
3. Yaprak ayası oval, birinci segmentler karşılıklı 2. GYMNOCARPIUM
3. Yaprak ayası lanseolat, segmentler alternat 2. CYSTOPTERIS
2. Yaprak sapı yaprak ayasının yansından kısa
4. Sorusların ortasında böbrek şeklinde indusium (zarsı yapı) bulunur
4. DRYOPTERIS
4. Sorusların ortasında indusium yoktur 1. ATHYRRJM
2. ATHYRIACEAE
î. ATHRIUM Roth
1 . A. filix-foemina (L.) Roth
Yeniköy K. Fidanlık Sahası, 1550-2000 m, 6.8.1982, Dk. 1829.
19
2. CYSTOPTERIS Bemh.
1. C. fragilis (L.) Bernh.
Asmakonak K., Posof arası, yol boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk. 2924.
3. ASPIDIACEAE
3. GYMNOCARPIUM Newman
1. G. dryopteris (L.) Newman
Gönülaçan, Yaylaaltı Köyleri Yaylaları, 1900-2100 m, 6.8.1985, Dk.3278, 3286.
4. DRYOPTERİS Adans.
1. Petiyol ve lamina anadamar boyunca açık kahverengi pullarla kaplı
1. oreades
1. Petiyol ve lamina anadamar boyunca çıplak veya seyrek olarak pullarla kaplı
2. filix-mas
1. D. oreades Fom.
Damal-Arap Mezarlarından, Derindere Köyüne yol boyunca, 1300-2500 m, 3.8.1985,
Dk. 3265.
2. D. filix-mas (L.) Schott
Asmakonak K.-Posof arası yol boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk.2845, 2925,
4. PQLYPODIACEAE
5. POLYPODIUM L.
1. P. vulgare L. subsp. vulgare
Doğrular-Özbaşı ve Yolağzı Köyleri arası, 1700-2500 m, 2.11.1986, Dk.3886, 3090.
Divisio: SPERMATOPHYTA Subdivisio: GYMNOSPERMAE
5. PINACEAE
1. Bitki sadece uzun sürgün taşır, yapraklar uzun sürgünden çıkar.
2. Kozalaklar sarkık; yaprakların enine kesiti dört köşe 2. PICEA
2. Kozalaklar dik; yapraklar yassı alt yüzünde iki stoma çizgisi taşır
1. ABIES
1. Bitki uzun ve kısa sürgün taşır, yapraklar kısa sürgünden çıkar 3. PINUS
1. ABTES Miller
1. A. nordmanniana (Stev.) Spach subsp. nordmanniana
Kurşunçavuş K. ormanlık alan, 2000-2200 m, 2.8.1985, Dk. 3217.
20
2. PICEA Dietr.
1. P. orientalis (L.) Link
P.4. bölük çevresi, Hıram Mevkii, 1700 m, 28.7.1985, Dk. 3078.D. Karadeniz
3. PINUS L.
1. P. svlvestrisL.
Kodiyan Fidanlığı – Doğrular K. arası, 1800-2000 m, 30.7.1985, Dk.3108, 3077.
Avr.-Sib.
6. CUPRESSACEAE
1. JUNIPERUS L.
1. Yapraklar pulsu 4. sabina
1. Yapraklar iğnemsi
2. Yaprakların üst yüzü tek stoma bandı
taşır
1. communis subsp.hemisphaerica
2. Yaprakların üst yüzü iki stoma bandı taşır 3 . Yapraklar belirgin bir şekilde geriye
dönük, olgun kozalaklar koyu
kahverengi 2. oblonga
3 . Yapraklar geriye dönük değil, olgun kozalaklar koyu kırmızı veya
açık kahverengi 3. oxvcedrus subsp. oxvcedrus
1. J. communis L. subsp. hemisphaerica (Presi) Nyman
Gümüşkavak Köyü’nden Posof a ana yolun çevresi boyunca, 1700 m, 29.6.1986,
Dk.3697, 3703.
2. J. oblonga Bieb.
Gönülaçan, Yaylaaltı, Sarıçiçek Köylerine yol boyunca, orman alanı, 1900-2200 m,
8.5.1986, Dk.3275. 3457.
3. J. oxvcedrus L. subsp. oxvcedrus
Al K, Hıram Mevkii çevresi, 1700 m, 26.10.1986, Dk.3863, 3874,3844,3407,3067.
4. J. sabina L.
Gönülaçan, Gümüşkavak Köyleri çevresi, ormanlık alan, 1700-2100 m, 6.8.1985,
Dk. 3274.
7. EPHEDRACEAE
1. EPHEDRA L.
1. E. distachya L.
Sarıçiçek K., Gönülaçan K. Ormanından, Doğrular Köyüne, 1900-2200 m,
8.5.1986, Dk. 3467.
21
Subdivisio: ANGIOSPERMAE Classis:
DICOTYLEDONES
8. RANUNCULACEAE
1. Çiçekler zigomorf
2. Folikül tek
2. Folikül 3-5
3 . İç periyant segmentleri kaynaşmış
3 . İç periyant segmentleri serbest
1. Çiçekler aktinomorf
4. Periyant segmenti tek sıralı benzer
5 . Yaprak ayası parçalanmamış
5 . Yaprak ayası palmat
6. Tepaller sarı
6 . Tepaller beyaz
4. Periyant segmenti iki sıralı farklı
7. Bitki tek yıllık
8 . Petaller erguvanı
8 . Petaller kırmızı
7. Bitki çok yıllık
9 . İçteki periyant segmentleri mahmuz oluşturmuş
9. İçteki periyant segmentleri yukarıdaki gibi değil
1. NIGELLA L.
1. N. segetalis Bieb.
Eminbey-Yurtbetler Köyleri arası, 1500-1700 m, 5.8.1982, Dk. 1817.
2. TROLLIUS L.
1. T. ranunculinus (Smith) Steam
Ulgar Dağı eteği, 2700 m, 20.6.1986, Dk. 3562.
3. CALTHAL.
1. C. polypetala Hochst. ex Lorent
Posof Yayla Yolu, Sarıçiçek K. çevresi su kenarı, 8.10.1985, Dk. 3358,3533,3464.
4. ACONTTUM L.
1. Periyant segmentleri koyu mor renkli 3. nasutum
6. CONSOLIDA
4. ACONITUM
5. DELPHINIUM
3. CALTHA
2. TROLLIUS
7. ANEMONE
1. NIGELLA
8. ADONIS
10. AOUTLEGIA
9. RANUNCULUS
22
1. Periyant segmentleri sarı, açık mavi ve beyaz renkli
2. Çiçekler sarı renkli 1. anthora
2 . Çiçekler açık mavi-kirlibeyaz renkli 2. orientale
1. A. anthora L.
Damal, Arap Mezarları, Derindere K. ormanı üst sının, 1300-3000 m, 3.8.1985, Dk.
3242,3246,3786,3250,3242.
2. A. orientale Miller
Damal, Arap Mezarlarından Derindere Köyüne ana yol boyunca, orman içi açık
alanlar, 1800-2500 m, 3.8.1985, Dk. 3247.
3. A. nasutum Firsch. ex Reichb.
Damal, Arap Mezarlarından Derindere Köyüne ana yol boyunca, orman içi açık
alanlar, 1800-2500 m, 3.8.1985, Dk. 3246,3331.
5. DELPHINIUM L.
1. Çiçekler 30-35 mm 1. flexuosum
1. Çiçekler 20-25 mm 2. buschianum
1. D. flexuosum Bieb.
Asmakonak Köyünden – Posof a orman yolu boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985,
Dk. 2890, Kar.
2. D. buschianum Grossh.
Damal, Arap Mezarlarından Derindere Köyüne ana yol boyunca orman içi açıklıklan.
1800-2500 m, 3.8.1985, Dk. 3260, Ir.-Tur,3332.
6. CONSOLIDA (DC.) S.F. Gay
1. Korolla 3 loplu 1. hohenackeri
1. Korolla 5 loplu 2. orientalis
1. C. hohenackeri (Boiss.) Grossh.
Hıram Deresinden-Al Köyüne, 1400-1700 m, 26.10.1986, Dk. 3877, Ir.-Tur.
2. C. orientalis (Gay) Schröd.
Posof Mezarlık çevresi, 1550-1580 m, 13.6.1986, Dk. 1814, Ir.-Tur,3514,3013.
7. ANEMONEL.
1. A. narcissiflora L. subsp. narcissiflora
Ulgar Dağı eteği, 2730 m, 18.6.1986, Dk. 3244, Avr.-Sib,3563.
8. ADONIS L.
23
1. A. aestivalis L. subsp. aestivalis
Al Köyü Tarlalarından Posof a dere kenarı, 1580-1700 m, Dk. 3014, Avr.-Sib,3529.
8. RANUNCULUS L.
1. Bitki tabanında bir önceki yıla ait yaprak sapı kalıntısı yok
2. Petaller beyaz 9. trichophyllus
2. Petaller sarı
3 . Bitki stolonlu, gövde ve yapraklar tüysüz 5. repens
3 . Bitki stolonsuz, gövde ve yapraklar tüylü
4 . Gövde 1-2 çiçek taşır 3. brachylobus subsp. brachvlobus
4 . Gövde 3’den çiçek çok taşır
5 . Yapraklar 3 loplu 6. polvanthemos
5. Yapraklar palmat (5 loplu) loplu 8. constantinopolitanus
1. Bitki tabanında bir önceki yıla ait yaprak sapı kalıntısı var 6. Taban
yapraklan 4 cm’den eniş, terminal yaprak segmenti sapsız
7 . Gövde en fazla 3-4 çiçek taşır 2. oreophilus
7. Gövde 4’den fazla çiçek taşır 1. buhsei
6. Bitki yukarıdaki gibi değil
8 . Gövde 5’den fazla çiçek taşır 6. polvanthemos
8 . Gövde 3-4 çiçek taşır
9 . Taban yapraklarının terminal segmenti 3 parçalı ve saplı
4. caucasicus subsp. subleiocarpus
9 . Taban yapraklarının terminal segmenti 1-5 loplu sapsız
10. Sepaller geriye dönük 7. grandiflorus
10. Sepaller geriye dönük değil
11. Gövdedeki yaprak segmentleri, ovat-lanseolat
3. brachvlobus subsp.brachylobus
11. Gövdedeki yaprak segmentleri, linear 2. oreophilus
1. R. buhsei Boiss.
P. Kodiyan Fidanlık Sahası, 1900-2050 m, 5.8.1982, Dk. 1780,1755, Hir.-Kar.,
Det.,2831,3314,3360,3378.
S.Erik.
2. R. oreophilus Bieb.
Kodiyan Tepe, Fidanlık alan, 1600-2350 m, 8.10.1985, Dk. 3360, Avr.-Sib,3485.
24
3. R. brachylobus Boiss. et Hoh. subsp. brachylobus
P. Mezarlık çevresinden Posof Çayına, 1550-1580 m, 14.6.1986, Dk. 3489, Hir.-
Kar.
4. R. caucasicus bieb. subsp. subleiocarpus (Som. et Lev.) Davis,
Hanak, Kuzey yamaç, ormanlık alan, 2000 m, 4.8.1982, Dk. 1760.
5. R. repens L.
Doğrular ve Yukarıdemirdöven Köyleri arası, yolboyunca, 1450-2200 m,
30.5.1986, Dk. 3395,3446
6. R. polyanthemos L.
Alabalık Köyü Biçeneklerinden-Boşdere Köyüne, anayol boyunca korunmuş alanlar,
1600-1950 m, 5.8.1982, Dk. 1854.
7. R. grandiflorus L.
Gümüşkavak K.-Posof arası, 1600-1750 m, 29.6.1986, Dk. 3675.
8. R. constantinopolitanus (DC.) d.’Urv.
P. Mezarlık çevresi, Ouercus orman alanı, 1550-1580 m, 14.6.1986, Dk.
3675,3521.
9. R. trichophyllus Chaix
Ulgar Dağından, Aşıkzülali Köyüne, yayla yolu boyunca, ormanlık alanlar, 1550-
2500 m, 27.7.1986, Dk. 3038,3434,3600.
10. AQUILEGIA L.
1. A. olympica Boiss.
P. Mezarlık Çevresinden-Posof Çayına, tarla kenarı, 1550-1580 m, 14.6.1986, Dk.
3243,3744.
9. PAEONIACEAE
1. PAEONIA L.
+ 1. P. wittmanniana Hartwiss et Lindl. var nudicarpa Schipcz
Gönülaçan K. Ormanı, 1900 m, 6.8.1985, Dk. 3273.
10. BERBERTDACEAE
1. BERBERIS L.
1. B. vulgaris L.
Asmakonak, Doğrular, Özbaşı ve Yun bekler Köyleri çevresi, 1600-2000 m,
25.7.1986, Dk.2881,3847,3881,3396.
25
11. PAPAVERACEAE
1. Pataller sarı; meyvanın boyu eninin 10 katından uzun
1. Bitki yukarıdaki gibi değildir
2. Çiçekler zigomorf
2. Çiçekler aktinomorf
1. CHELIDONIUML.
1. C. majus L.
Gümüşkavak K. çevresi, 1600 m, 29.6.1986, Dk. 3658, Avr.-Sib.
2. PAPAVER L.
1. Bitki tek yıllık
2. Yapraklar en fazla 3.5 cm uzunluğunda
2. Yapraklan hemen hepsi 3.5 cm’den uzun
3. Gövde dallanmamış
3. Gövde dallanmamış
1. Bitki çok yıllık
4. Gövdenin sadece tabanı yapraklı
4. Gövde en azından yarıya kadar yapraklı
5 . Gövde yapraklarının boyu 3 cm’den uzun
5 . Gövde yapraklarının boyu 3 cm’den kısa
1. P. orientale L. var. orientale
Damal, Arap Mezarlarından-Derindere Köyüne, 1500-2500 m, 3.8.1985, Dk 3235.
2. P. paucifoliatum (Trautv.) Fedde
Damal, Arap Mezarlarından-Derindere Köyüne, 1600-2500 m, 3.8.1985, Dk. 3234, Ir.-
Tur.
+ 3. P. tauricola Boiss.
Ulgar Dağından-Hıram Deresi Mekke’ne, 1600-2730 m, 18.6.1986, Dk.3585.
4. P. fugax Poiret var. platydiscus Cullen
P.4. bölük çevresi, dere içi, 1500 m, 28.7.1985, Dk. 3054, End. Ir.-Tur.
5. P. macrostomum Boiss. et Huet ex Biss.
Binbaşıeminbey K.-Yurtbekler K. arası, 1500 m, 5.8.1982, 1806,3528, Ir.-Tur.
1. CHELEDONIUM
3. FUMARIA
2. PAPAVER
4. fugax var. platydiscus
5. macrostomun
6.rhoeas
2. paucifoliatum
1. orientale var. orientale
3. tauricola
26
6. P. rhoeas L.
Ulgar Dağından-Hıram Deresi mevkii’ne 1600-2750 m, 18.6.1986, Dk. 3051,3587,3586. 3.
FUMARIAL.
1. F. officinalis L.
Kodiyan Fidanlığı-Doğrular Köyü arası, 1800-2100m, 30.7.1985, Dk. 3156. 12.
BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)
1. Meyvanın boyu eninin 3 katından uzun
2. Yapraklar orta damara kadar parçalanmış
3 . Yapraklar 2 pinnat
3 . Yapraklar 1 pinnat
2. Yapraklar loplu, dişli, oymalı veya kenarı düz
4. Petaller açık leylak renkli
4. Petaller beyaz sarı renkli
5 . Gövde yapraklan, aurikulat, kordat, hastat veya ampleksikaul
6. Gövde genellikle dallanmamış; çiçek durumu basit rasemoz veya basit umbellat

7 . Gövde yapraklan dişli
8 . Petaller pediselden uzun, çiçekler san
8 . Petaller pediselden kısa, çiçekler beyaz
7 . Gövde yapraklarının kenarı düz
9 . Gövde yapraklan internodyumun 2 katından uzun
9 . Gövde yapraklan internodyumun 1.5 katından kısa
6 . Gövdede dallanma belirgin; çiçek durumu yukarıdaki gibi değil
10 . Enine kesitte meyve yuvarlak, üzerindeki damarlanma belirsiz
11 .Yaprak ayasının kenarı düz 18. BARBAREA
11. Yaprak ayasının kenarı dişli 21. SISYMBRIUM
10 . Enine kesitte meyve 4 köşe ve her köşe üzerinde belirgin
bir damar bulunur 1. BRASSICA
5 . Gövde yapraklan yukarıdaki gibi değil
12. Stigma kapitat 3. RAPHANUS
12. Stigma emerginat 2. SINAPIS
22. DESCURAINİA
19. CARDAMINE
20. HESPERIS
15. ARABIS
7. CARDARIA
5. CONRINGIA
17. TURRITIS
27
1. Meyvanın boyu eninin 3 katından kısa veya eşit
13 . Meyva fındıksı, disk şeklinde açılmayan tipte
14 . Petaller beyaz
15 . Meyve ortadan bir semptumla ayrılmış
15 . Meyve yukarıdaki gibi değil
14 . Petaller sarı
16 . Meyve 1 tohumlu; petal 2-3.5 mm
16 . Meyve 1-4 tohumlu; petal 4-8 mm
13 . Meyve yukarıdaki gibi değil
17 . Meyvenin tepesi kordat veya emerginat
18 . Meyve üçgen şeklinde
18 . Meyve disk şeklinde
19 . Her lokulusta 1 tohum taslağı bulunur
19 . Her lokulusta 10 dan fazla tohum taslağı bulunur
17 . Meyvenin tepesi düz veya yuvarlak
20 . Meyve kese şeklinde şişkin, 8 mm’den uzun 8. COLUTEOCARPUS
20 . Meyve disk şeklinde basık, 8 mm’den kısa
21 . Gövde yapraklı
22 . Petallerin ucu derin loplu
22 . Petallerin ucu düz veya emerginat
21 . Gövde yapraksız
1. BRASSICA L.
1. B. rapa L.
Al Köyü Tarlaları çevresi, 1500-1700 m, 27.7.1985, Dk. 2966, Det. I. C.
Hedge,3925,3933.
2. SINAPIS L.
1. S. arvensis L.
Al K. Tarlaları çevresi, 1500-1700 m, 27.7.1985, Dk. 2968,3920.
3. RAPHANUS L.
1. R. raphanistrum L.
Ulgar Dağı Çeşmesi-Ulgar Tepesi arası, 2400-2750 m, 9.10.1985, Dk. 1768,3390.
4.CRAMBE
7. CARDARIA
11. NESLIA
12. BUNIAS
10. CAPSELLA
6. LEPIDIUM
9. THLASPI
13. BERTEROA
14. ALYSSUM
15. DRABA
28
4. CRAMBE L.
1. C. orientalis L. var. orientalis
Mezarlık Yayla yolu – Özbaşı K. Biçenekleri, 1700 m, 2.8.1987, Dk. 3914.
5. CONRINGIA Adans.
1. C. orientalis (L.) Andrz.
Doğrular Köyünden, Posof Çayı’na, 1500-1600 m, 25.5.1986, Dk. 3406,3421,3426.
6. LEPIDIUM L.
1. L. perfoliatum L.
Doğrular K.-Kodiyan Tepe arası, 1800-2200 m, 30.7.1985, Dk. 3116 b.
7. CARD ARIA Desv.
1. Meyve tabanı kordat 1. draba subsp. draba
1. Meyve tabanı düz veya yuvarlak 1. draba subsp. chalepensis
1. C. draba (L.) Desv. subsp. draba
Doğrular Köyünden Posof Çayı’na, 1500-1600 m, 30.5.1986, Dk. 3441,3429.
1.C. draba (L.) Desv. subsp. chalepensis (L.) O.E. Schultz
P. Kodiyan Tepe, 1400-1600 m, 2.5.1986, Dk. 3409.
8. COLUTEOCARPUS Boiss.
1. C. vesicaria (L.) Holmboe
Gümüşkavak K. çevresi, 1600-1750 m, 29.6.1986, Dk. 3647, Ir.-Tur, 3660.
9. THLASPI L.
1. Bitki tek yıllık; meyve yuvarlak 1. arvense
1. Bitki çok yıllık; meyve oblong 2. sintenisii
1 · T. arvense L.
Kodiyan Fidanlığı-Doğrular K. arası, 1800-2200 m, 30.8.1985, Dk.
3126,3414,3126,3427,3565.
2. T. sintenisii Hausskn. ex Bornm.
Ulgar dağı, Çamyazı K. arası, 1580-2730 m, 18.6.1986, Dk. 348, End.
10. CAPSELLA Medik.
1. C. bursa-pastoris (L.) Medik.
Al K. Tarlaları, 1500-1700 m, 27.7.1985, Dk. 3110 b, 3388,2964,33106,3571.
11. NESLIA Desv.
1. Meyve tepesinde çıkıntı yok 1. paniculata
1. Meyve tepesinde çıkıntı var 2. apiculata
29
1. Ν. paniculata (L.) Desv.
Arkisman Üstü, Hıram Mevkii, 1700-2000 m, 19.7.1985 Dk. 3086
2. N. apiculata Fisch; Mey. et Ave-Lall.
Gümüşkavak- Eminbey K. arası, 1600-1750 m, 29.6.1986, Dk.3683.
12. BUNIAS L.
1. B. orientalis L.
Asmakonak Çamyazı Köyleri arası, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk. 2813.
13. BERTEROA DC.
1. Β. mutabilis (Vent.) DC.
Ulgar D.-Aşıkzülali Κ. Yaylaları arası, 1950-2500 m, 27.6.1986, Dk. 3599.
14. ALYSSUM L.
1. Bitki çok yıllık
2. Yapraklar gri; sitilus 1.5 mm veya daha kısa 7. murale var. murale
2. Yapraklar yeşil; sitilus 1.7 mm’den uzun
3 . Çiçek durumu basit rasemoz, genellikle 5.5 cm’den uzun
5. repens subsp. tricostachyum
3 . Çiçek durumu bileşik rasemoz, genellikle 4 cm’den kısa 6. armenum
1. Bitki tek yıllık
4. Meyveler tüysüz
5. Meyve yuvarlak, lokuluslar 2 tohum taşır 3. desertorum var. desertorum
5 . Meyve oval lokuluslar 2-4 tohum taşırlar 1. linifolium var linifolium
4. Meyveler tüylü
6. Flament kanatsız 2. alyssoides
6 . Flament tabanda kanadı 4. minus var. minus
1. A. linifolium Steph. ex Willd. var. linifolium
Doğrular K. çevresi, 1550-2200 m, 30.5.1986, Dk. 3423,3436,3437.
2. A. alyssoides (L.) L.
Al K. Tarlalarından-Posof Çayına, 1500-2200 m, 30.5.1986, Dk.2790,3116 a.
3. A. desertorum Staf. var. desertorum
Ulgar Dağı, Hıram Mevkii arası, 1700-2730 m, 18.6.1986, Dk. 3573.
4. A. minus (L.) Rothm. var. minus
Posof, Mezarlık Çevresi, 1580 m, 14.6.1986, Dk. 3512,3525
30
5. A. repens Baumg var. trichostachvum (Rupr.) Hayek
Ulgar Bakımevi Biçenekleri- 2000-2400; 4.8.1982, Dk. 1750,1756.
6. A. armenum boiss. Damal Arap Mezarlarından-Derindere Köyüne, 1800-2500
m, 7..1985, Dk. 3333.
7. A. murale Waldst. et Kit var. murale Alabalık Köyü Biçenekleri, 1600-
1950 m, 6.8.1982, Dk. 1845,3803,3127.
15. DRABA L.
1. Bitki yatık; gövdede dallanma yoktur
2 . Taban yapraklarının eni 2 mm’den dar
3. Yaprakların uzunluğu 8-10 mm 1. bruniifolia var. bruniifolia
3. Yaprakların uzunluğu 11-12 mm 2. bruniifolia var. armeniaca 2.
Taban yapraklarının eni 2 mm’den geniş
4. Petaller beyaz 4. siliquosa
4. Petaller sarı 3. hispida
1. Bitki dik; gövde dallanma gösterir 5. nemorosa
1. D. bruniifolia Stev. var. bruniifolia Ulgar Da., Çamyazı K. arası
1580-2730 m, 18.6.1986, Dk. 3558.
2. D. bruniifolia Stev. var armeniaca Coode et Cullen Sarı çiçek K. Gönülaçan ormanı,
1900-2200 m, 8.5.1986, 3456 b, End, 3474,3558.
3. D. hispida Willd.
——
Damal-Arap Mezarlarından-Derindere Köyüne, 1300-2500 m, 3.8.1985, Dk. 3655,
3230,3469,3655. Kar.
4. D. siliquosa Bieb.
Posof Mezarlık Çevresi, 1500-1580 m, 14.6.1986, Dk. 3493, Hir.-Kar. Da. 3550
5. D. nemorosa L.
Kodiyan Fidanlığı-Doğrular K. arası, 1800-2200 m, 30.7.1985, Dk. 3113,3654,3450,3113.
16. ARABIS L.
1. A. brachycarpa Rupr.
Ulgar Da. Çamyazı K. arası, 1580-2730 m, 18.6.1986, Dk. 3549, Kar.Da.
17. TURRITIS L.
1. T. glabra L.
Arkisman Üstü, Hıram Mevkii, 1700-2000 m, 29.8.1985, Dk. 3087.
31
Arkisman Üstü, Hıram Mevkii, 1700-2000 m, 29.8.1985, Dk. 3087.
18. BARBAREA R.Br.
1. B. plantagineaDC.
Sarıçiçek K. biçenekleri, 1950-2000 m, 5.8.1982, Dk. 1791.
19. CARDAMINE L.
1. Terminal yaprak segmentleri ovat
2. Gövde yapraklan pinnat, 4 çiftten fazla 1. uliginosa
2. Gövde yaprakları pinnat loplu, 3 çiftten az 2. impatiens var. pectinata
1. Terminal yaprak segmentleri lineer 2. impatiens var. impatiens
1. C. uliginosa Bieb.
Doğrular K. çevresi, 1450-2200 m, 30.5.1986, Dk. 3431.
2. C. impatiens L. var. impatiens
Gümüşkavak K. çevresi, 1600-1750 m, 29.6.1986, Dk. 2969, Avr. Sib. 3706,3603,2468,2969.
2. C. impatiens L. var. pectinata (Pallas) Trautve
Gümüşkavak K. çevresi, 1600-1750 m, 29.6.1986, Dk. 3643, Avr.-Sib.,
20. HESPERIS L.
1. H. matronalis L. subsp. adzharica (Tzvelev) Cullen
Asmakonak-Çamyazı Köyleri arası, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk. 2814, 3310a
21. SISYMBRIUM L.
1. S. loeseliiL.
A1K. tarlaları, 1500-1700 m, 27.7.1985, Dk. 2967,3783,1825. 22 .
DESCURAINIA Webb et Berth.
1. D. sophia (L.) Webb ex Prantl
Gümüşkavak K. çevresi, 1600-1750 m, 29.6.1986, Dk. 3419,3649.
13. CISTACEAE
1. HELIANTHEMUM Adans. 1. H. nummularium (L.) Miller subsp. ovatum (Viv.) Schinz et Thellung
P. Üst meşellikten Gümüşkavak Köyüne anayol çevresi boyunca, 1600-1750 m,
28.6.1986, Dk. 3648, 3892.
14. VIOLACEAE
1. VIOLA L.
1. Bitki çok yıllık 3. gracilis
32
1. Bitki tek yıllık
2. Petal sepalden uzun 2. tricolor
2. Petal sepale eşit veya sepalden kısa 1. arvensis
1. V. arvensis Murray
San çiçek K. Biçenekleri, 1950-2000 m, 5.8.1982, Dk. 1816,2823.
2. V. tricolor L.
Gönülaçan K. ormanı, 2000 m, 1.8.1985, Dk. 2883.
3. V. gracilis Sibth. et Sm.
Ulgarçeşmesi-Ulgar Da. arası, 1800-2730 m, 18.6.1980,Dk. 3559.
15. PQLYGALACEAE
1. POLYGALA L.
1. Petaller mavi, sepal 4-5 mm, 3. alpestris
1. Petaller pembe veya koyu eflatun, sepal 10-15 mm.
2. İçteki sepal petalin 1/2’sinden kısa 1. anatolica
2. İçteki sepal petalin 2/3’ünden uzun 2. transcaucasica
1. P. anatolica Boiss. et Heldr.
Asmakonak-Posof arası anayol boyunca, 1700-200 m, 25.7.1985, Dk. 2885.
2. P. transcaucasica Tamamschian
P. Merkez yayla yolu, 1700 m, 29.7.1987, Dk. 3911.
3. P. alpestris Reich.
Kodiyan Fidanlığı Sahası, 1900-2050 m, 5.8.1982, Dk. 1784,2884 Avr.-
Sib.
16. CARYOPHYULACEAE
1. Sepaller tabandan itibaren en az 1/3 oranında kaynaşmış
2. Sitilus2
3 . Kaliks dişleri 1.5 cm’den uzun
3 . Kaliks dişleri 1.3 cm’den kısa
4 . Sepaller salgı tüylü
4 . Sepaller salgı tüyü taşımaz
5 . Pedisel yok, brakteler tamamen kaliksi sarmış
5 . Bitki yukarıdaki gibi değil
6. Tohumların hilumu ortada
6 . Tohumların hilumu kenarda
11. AGROSTEMMA
8. SAPONARIA
6. DIANTHUS
7. PETRORHAGIA
9. GYPSOPHILA
33
2. Sitilus 3-5 10. SİLENE
1. Sepaller tabana kadar serbest
7 . Kapsül diş sayısı sitilus sayısına eşit
7 . Kapsül diş sayısı sitilus sayısının 2 katına eşit
8 . Kapsül 2 dişli
8 . Kapsül diş sayısı 2’den fazla
9 . Petallerin ucu düz veya 1/2’den az parçalanmış
9 . Petallerin ucu 1/2’den çok parçalanmış
10. Sepaller belirgin olarak damarlanma gösterir
10. Sepallerde damarlanma belirsiz veya yok
1. ARENARIA L.
1. Yaprakların boyu eninin 5 katından uzun
1. Yaprakların boyu eninin 4 katından kısa
1. A. leptoclados (Reichb.) Guss.
Kurşunçavuş K. çevresi, 1700 m, 6.9.1985, Dk. 3313.
2. A. dianthoides Smith.
Ardahan-Hanak Damal yolu boyunca, 1800-1950 m, 26.6.1986, Dk. 3590, Ir.-Tur.
2. MINUARTIA L.
1. Bitki tek yıllık
2. Sepaller 2.5 mm veya daha uzun
2. Sepaller 2.5 mm’den kısa
1. Bitki çok yıllık
3 . Sepaller 4-5 mm,
3 . Sepaller 2-3.5 mm
4. Yapraklar 1.5 cm veya daha kısa
4. Yapraklar 1.5 cm’den uzun
1. M. circassica (Albow) Woron.
Kodiyan Fidanlığı-Doğrular Κ. arası, 1500-2500 m, 30.7.1985,Dk. 3123, Kar.
DA.3772.
2. M. micrantha Schischk.
Damal, Arap Mezarları-Derindere K. arası, 1500-2500 m, 3.8.1985, Dk. 3222.
2. MINUARTIA
3. LEPYRODICLIS
5. CERASTIUM
1. ARENARIA
4. STELLARJA

2. ianthoides
5. hybrida subsp. turcica
4. subulitis
1. circassica
2. micrantha
3. corymbulosa var. breviflora
34
Damal, Arap Mezarları-Derindere K. arası, 1500-2500 m, 3.8.1985, Dk. 3222.
+ 3. M. corvmbulosa (Boiss. et Bal.) McNeill var. breviflora (Boiss.) McNeill
Ulgar Da. -Aşıkzulali K. Yay
35
3 . Yapraklar kalın ve sert, 2-3 cm 2. liboschitzianus
1. Gövdeyi saran yaprak kınının boyu eninin 3 katından uzun 4. calocephalus
1. D. multicaulis Boiss. et Huet
Kodiyan Fidanlığı-Doğrular K. arası, 1800-2200 m, 30.7.1985, Dk. 1774,3201 Ir.-
Tur.3119
2. D.liboschitzianus Ser.
Alabalık K.-Kaleönü K. Üst Biçenkleri arası, 1800-2500 m, 30.7.1986, Dk. 3766, Ir.-
Tur.
3. D. cretaceus Adam
Asmakonak-Çamyazı K. dağ tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk. 2829.
4. D. calocephalus Boiss.
Asmakonak Köyünden-Posofa orman yolu boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk.
2894.
7. PETRORHAGIA (Ser.) Link
1. Bitki çok yıllık; brakteler kaliksi sarmış 2. saxifraga
1. Bitki tek yıllık; brakteler serbest 1. alpına
1. P. alpına (Habl.) Ball et Heywood subsp. alpına
Kodiyan Fidanlık Sahası, 1900-2050 m, 5.8.1982, Dk. 1777,3156
2. P. saxifraga (L.) Link.
P. Üst Meşelikten-Gümüşkavak Köyüne, anayol çevresi boyunca, 1600-1750 m,
28.6.1986, Dk. 3716. Avrl-Sib,2956
8. SAPONARIA L.
1. S. orientalis L.
Kadiyan Fidanlık Sahası-Doğrular K. arası, 1800-2200 m, 30.7.1985, Dk.3167
9. GYPSOPHILA L.
1. Bitki tek yıllık 2. elengans
1. Bitki çok yıllık
2. Pedisel genellikle 1.5 cm’den kısa 1. sirnulatrix
2. Pedisel genellikle 1.5 cm’den uzun 3. silenoides
1. G. sirnulatrix Borm. et Woron.
Gönülaçan-Yaylaaltı Köyleri arası, yol boyunca, 1900-2100 m, 6.8.1985, Dk. 3285,
End.
36
2. G. elegans Bieb.
P. Mezarlık çevresinden Posof a yol kenarı boyunca, 1500-1580 m, 14.6.1986, Dk.
3491, Ir.-Tur.
3. G. silenoides Rupr.
Gümüşkavak K.-Posof arası anayolun üst tarafı boyunca, 1600-1750 m, 25.6.1986,
Dk. 3715, Kar.
10. SİLENE L.
1. Bitki tek yıllık
2. Gövde yapraklandın eni 8 mm’den az; bitki tamamen tüysüz
3 . Gövde yapraklarının boyu eninin 6 katından uzun 10. conoidea
3 . Gövde yapraklarının boyu eninin 6 katından kısa 7. armeria
2. Gövde yapraklarının eni 8 mm’den geniş; bitki tüylü
4. Sitüus 5 8. alba subsp. divaricata
4. Sitüus 3 9. noctiflora
1. Bitki çok yıllık
5 . Meyve durumunda kalıksın boyu eninin 2.5 katından kısa
6 . Gövde yapraklan 1.5 cm’den enli 6. vulgaris var.vulgaris
6 . Gövde yapraklarının eni 1.4 cm den dar
7. Gövde tamamen tüysüz 2. saxatilis
7 . Gövde tüylü 5. ampullata
5 . Meyve durumunda kaliksin boyu eninin 2.5 katından uzun
8. Gövde yapraklan ovat-obovat 3. laxa
8 . Gövde yaprakları lineer-lanseolat
9 . Antofor 4-5 mm 4. viscosa
9 . Antofor 7-11 mm 1. italica
1. S. italica (L.) Pers.
Kodiyan Fidanlığı, 1800-2200 m, 30.7.1985, Dk. 3150.
2. S. saxatilis Sim
Asmakonak K. çevresi, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk. 2892.
3. S. laxa Boiss. et Kotschy
Posof-Gümüşkavak K. arası, anayol çevresi, 1600-1750 m, 28.6.1986, Dk.3718,
Ir.-Tur.
37

4. S. viscosa (L.) Pers
Kodiyan Fidanlığı, Doğrular K. arası, 1800-2200 m, 30.7.1985, Dk.
5. S. ampullata Boiss.
Türkgözü K. çevresi, 1350 m, 1.8.1985, Dk. 3170,3639.
6. S. vulgaris (Moench) Garcke var. vulgaris
Asmakonak K.-Posof arası, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk. 2893, 3928.
7. S. armeria L.
Al K. dere yamacından-Posofa, 1500-1600 m, 27.7.1985, Dk. 3039, Avr.-Sib.
8. S.alba (Miiller) Krause subsp. divaricata (Reichb) Walters
Al K. dere yamacından-Posofa 1500-1600m, 27.7.1985, Dk. 2985,3004.
9. S.noctiflloraL.
Al K. dere yamacından Posof a 1500-1600m, 27.7.1985, Dk. 2999,3752.
10. S. conoideaL.
Ardahan-Hanak-Damal yolu boyunca, 1800-1950m, 26.6.11986, Dk. 3593.
11. AGROSTEMMA L.
1. A. githago L.
San çiçek K. Çayırları, tarla içi, 1950-2000 m, 5.8. 1982, Dk. 1797.
17. ILLECEBRACEAE
1. Bitki tek veya iki yıllık; sepal ve petal 3-5 mm 2. SCLERANTHUS
1. Bitki çok yıllık; sepal ve petal 1.5-2 mm 1. HERNIARIA
1. HERNIARIA L.
1. H. incana Lam.
Kodiyan Fidanlığı, Doğrular K. arası, 1800-2200 m, 30.7.1985, Dk. 3142.
2. SCLERANTHUS L.
1. S. uncinatus Schur
Posof mezarlık çevresi, 1550-1580, 14.6.1986, Dk. 3506.
18. POLYGONACEAE
1. Periyat segmentleri 6 2. RUMEX
1. Periyant segmentleri 5 1. POLYGONUM
1. POLYGONUM L.
1. Bütün gövde yapraklarının eni 1 cm’den dar
2. Gövdenin üst kısmında okrealar inter nodyumlardan uzun 4. cognatum
38
2. Bitki yukarıdaki gibi değil
3 . Yaprakların boyu eninin 3 katından uzun 5. arenastrum
3 . Yaprakların boyu eninin 3 katından kısa 6. aviculare
1. Gövde yapraklarından en az birkaç tanesi 1 cm’den geniş
4. Yapraklar kordat-sagitat 7. convolvulus
4. Yapraklar ovat-lanseolat
5. Çiçek durumu tepede tek başak 1. bistorta subsp. carneum
5 . Çiçek durumu dallanmış başak ve rasemöz
6 . Yaprakların alt yüzü salgın 2. lapathifolium
6 . Yaprakların alt yüzü salgısız 3. persicaria
1. POLYGONUM L.
1. P. bistorta L. subsp. carneum (C. Koch) Cood et Cullen
Asmakonak Köyünden Posof a orman yolu boyunca, 1700-2000 m, Dk.2905, Kar. Da.
2. P. lapathifolium L.
Alabalık K. çevresi, 1650 m, 6.8.1982, Dk. 1837,3052,3095
3. P. persicaria L.
Ardahan-Hanak-Damal ana yolu boyunca, 1800-1950 m, 26.6.1986, Dk. 3592.
4. P. cognatum Meissn.
Mezarlık çevresinden, Posof Çayına 1500-1580 m, 14.6.1986, Dk. 2824. 3531
5. P. arenastrum Bor.
Kurşunçavuş Κ. çevresi, orman içi su kenarı, 6.9.1985, 6.9.1985, Dk.
3307,3888,3889,2825,3124,3300.
6. P. aviculare L.
Uluçam K. Posof Çayı boyunca, 1500-1600 m, 28.8.1986, Dk 3761,3812
7. P. convolvulus L.
Kodiyan Fidanlığı-Doğrular K. arası, 1800-2200 m, 30.7.1985, Dk. 2951,3122,3053,3841.
2. RUMEX L.
1. Gövde yapraklan hastat, sagittat
2. Gövde yapraklan 1.5 cm’den geniş
3. Yaprakların boyu eninin 1.5 katından uzun 3.tuberosus subsp. horizontalis
3. Yaprakların boyu eninin 1.5 katından kısa 2. scutatus
39
2. Gövde yaprakları 1.5 cm’den dar l.acetosella
1. Gövde yaprakları lanseolat, ovat
4. Taban yapraklarının boyu eninin 3.5 katından uzun 7. çrispus
4. Taban yapraklarının boyu eninin 3.5 katından kısa
5. Periyant segmentleri tüberkülsüz 4. alpinus
5. Periyant segmentleri tüberküllü
6.Sepaller geriye dönük 6. cristatus
6. Sepaller düz 5. olympicus
1. R. acetocella L.
P. San çiçek K. Biçenekleri, 1950-2000 m, 5.8.1982, Dk. 1793,2850,3623,3241.
2. R.scutatus L.
Ulaçam Κ. Ρ. arası, dere yatağı boyunca, 1500-1600m, 4.9.1985, Dk. 3298.
3. R.tuberosus L. subsp. horizontalis (Koch) Rech.
Asmakonak, Çamyazı K. da. tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk.
2849,3134,3612,3738.
4. R. alpinus L.
Asmakonak-Çamyazı Köyleri, Da. tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.11985, Dk. 2852.
5. R.olympicus Boiss.
Asmakonak-Çamyazı K. Da. tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.11985, Dk. 2853.
6. R.cristatus DC.
Al. K. Tarlalarından-Posof Çayına, 1500-1700 m, 27.7.11985, Dk. 2973.
7. R.crispus L.
Asmakonak-Çamyazı Köyleri arası, dağ tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk.
2851,3096.
19. CHENOPQDIACEAE
1. CHENOPODIUM L.
1. Meyva döneminde periyant segmentleri kırmızı 2. foliosum
1. Meyva döneminde periyat segmentleri, yeşil
2. Yapraklar pinnatifit, ovat veya oblong 1. botrys
2.Yapraklar deltoid, rombik veya lanseolat
3. album subsp. album var. album 1.
C. botrys L.
P. 4. bölük çevresi, dere içi, 1500 m, 28.7.1985, Dk. 3057.
40
3. C. album L. subsp. album var. album
P.4. bölük çevresi, dere için, 1500 m, 28.7.1985, Dk. 3055,3908,3842,3855.
20. AMARANTACEAE
1. AMARANTHUSL.
1. A. retroflexus L.
P.4. bölük çevresi, dere içi, 1500 m, 28.7.1985, Dk. 3782,3051,3810.
21. TAMARICACEAE 1. TAMARIX L.
1. Petaller 1.5-2 mm 1. TAMARIX
1. Petaller 4-6 mm
1. T. smyrnensis Bunge
Uluçam Köyünden-Posofa dere yatağı boyunca, 1500-1600 m, Dk. 3294
2. MYRICARIA Desv.
1. M. germaniaca (L.) Desv.
Posof Çayı çevresi, 1500-1600 m, 25.5.1986, Dk. 3402,3294.
22.HYPERICACEAE (GUTTIFERAE)
1. HYPERICUM L.
1. Sepallerin çevresi siyah salgı tüylü 1. venustum
1. Sepallerin çevresi salgı tüylü değil
2. Petallerin çevresi siyah salgı tüylü 2. linarioides
2. Petallerin çevresi tüysüz 3. perforatum
1. Η. venustum Fenzl
Özbaşı K. biçenekleri, 1700 m, 29.8.1987, Dk. 3905.
2. H. linarioides Boiss.
Asmakonak-Çamyazı K. dağ. tarlaları, 2000-2100 m, Dk. 2799.
3. H. perforatum L.
Kodiyaft Fidanlığı-Doğrular K. arası, 1800-2200 m, Dk. 3118,3884,3885,3865,3867. 23.
MALVACEAE
1. Kaliks 8 mm’den kısa
1. Kaliks 8 mm’den uzun
2. MYRICARIA
l.MALVA
41
2. Epikaliks segmentleri tabanda kaynaşmış 2. LAVATERA
2. Epikaliks segmentleri tabana kadar serbest 3. ALCEA
1. MALVAL.
1. M. neglecta Wallr
Kurşunçavuş Κ. orman alanı, 2000-2200 m, 2.8.1985, Dk. 3213.
2. LAVATERA L.
1. L. thuringiaca L.
Binbaşıeminbey-Yurtbekler K. arası, 1400 m, 5.8.1985, Dk. 1808.
3. ALCEA L.
1. Alcea calvertii (Boiss.) Boiss.
Kodiyan Fidanlığı, Doğrular K. arası, 1800-3200 m, 30.7.1985, Dk. 3149, End. ir.-
Tur.
24. TILIACEAE
1. TILIA L.
1. T. rubra DC. subsp. cacucasica (Rupr.) V. Engler
Al Κ. dere yamacı, giriş yolu, ormanı, alt kesimi, 1500-1600 m, 27.7.1985, Dk.
3037, Kar.3710
25. LINACEAE
1. Yaprakların eni 2 mm’den dar 2. tenuifolium
1. Yaprakların eni 2 mm’den geniş 1. hvpericifolium
1. L. hvpericifolium Salisb.
Asmakonak K. çevresi, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk. 1759,2903
2. L. tenuifolium L.
Al K. Tarlaları çevresi, 1700-2000 m, 27.7.1985, Dk. 1848,3011,2107.
26. GERANIACEAE
1. Yapraklar pinnat, boyu eninin 2 katından uzun 2. ERODIUM
1. Yapraklar palmat veya pinnat,boyu eninin 2 katından kısa 1. GERANIUM
1. GERANIUM L.
1. Petalin eni 1-5 mm
2. Gövde yaprakları pinnat loplu
3. Petal 5-10 mm 2. purpureum
3. Petal 9-13 mm 3. robertianum
42
2. Gövde yaprakları palmat loplu
4. Bitki tek yıllık
5 . Petal ucu düz
5 . Petal ucu emerginat
4. Bitki iki veya çok yıllık
6. Sepalm ucundaki mukro 0.5-15 mm
6. Sepalın ucundaki mukro 0.1-0.3 mm
1. Petalin eni 6-15 mm 7. Petalin ucu
emerginat veya retus
8. Sepallerin ucundaki mukro 3-10 mm
8 .Sepallerin ucundaki mukro 0.5-3 mm
9 . Pedisel salgı tüylü
9 . Pedisel salgı tüyü taşımaz
7 . Petal ucu düz
10. Mukro ve meyve gagası salgısız tüylü
10. Mukro ve meyve gagası salgı tüylü
11 . Rizom uzun horizontal; petal genel olarak, 16 mm’den uzun
1 l.Rizom kısa küt; petal genel olarak, 16 mm’den kısa
+ 1. G. lucidum L.
P. Mezarlık Çevresinden – Posof Çayına, 1580 – 1600 m, 14.6.1986, Dk. 3521.
2. G. purpureum Vill.
Asmakonak Köyü – Posof a orman yolu boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk.
2929,3708.
3. G.robertianum L.
Arkisman üstü, Hıram Mevkii, 1700-2000 m, 29.7.1985, Dk. 3085,3368.
4. G. divaricatum Ehrh
P. Mezarlık Çevresinden Posof Çayına, 1500-1580 m, 14.6.1986, Dk. 3177,3517.
5. G. psilostemon Ledeb.
Asmakonak-Çamyazı K. Da. tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985,Dk.2807,3904,Kar.
Da.
6. G. collinum Setph. ex Willd.
Gönülaçan K. arası, orman alanı, 2000 m, 1.8.1985, Dk. 3187.
1. lucidum 4.
divaricatum
8. asphodeloides subsp. sintenisii
9. pyrenaicum
10. platypetalum
11. ibericum subbsp.
jubatum 11. ibericum subsp.
ibericum
5. psilostemon
6. collinum
43
7. G.palustre L.
Türkgözü Κ., su kanalı çevresi, 1350 m, 8.10.1985, Dk. 3369, Avr.-Sib.
8. G. asphodeloides Burm. fil. subsp. sintenisii (Freyn) Davis
Alabalık-Arsiyan Da. arası, 1700-3000 m, 28.11.1986, Dk. 3619.
9. G. pyrenaicum Burm. fil.
P. Mezarlık çevresinden, Posof Çayına, 1550-1580 m, 14.6.1986, Dk. 3502.
10. G. platypetalum Fisch. et Mey.
Asmakonak Köyünden-Posofa orman yolu boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985,
Dk. 2928.
11. G. ibericum Cav, subsp. ibericum
Asmakonak Çamyazı Köyleri, dağ tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk. 2806.
11. G. ibericum Ca. subsp. jubatum (Hand.-Mazz.) Davis
Ulgar Da. Karayolları Bakımevi Biçenekleri, 2000-2400 m, 4.8.1982, Dk. 1748.
2. ERODIUM (L.) L’Herit
1. Gövde yapraksız 2. acaule
1. Gövde yapraklı 1. cicutarium subsp. cicutarium
1. E. cicutarium (L.) L’Herit. subsp. cicutarium
Mezarlık çevresinden-Posof Çayı’na, 1500-1580 m, 25.5.1986, Dk. 3513.
+ 2. E. acaule (L.) Becherer et Thell.
Posof Çayı çevresinden, Posof a 1500-1580 m, 14.6.1986, Dk. 3396. Ak.3412
27. BALSAMMACEAE
1. IMPATIENS L.
+ 1. I. noli-tangere L.
Arkisman Mevkii, dere içi 2350 m, 3.8.1985, Dk. 3243. Avr-Sib.
28. RUTACEAE
1. HAPLOPHYLLUM A. Juss
1. H-buxbaurmi (Poiret) G.Don subsp. Posof, Eskiyol
Girişi, 1600 m, 2.6.1987, Dk. 3918.
29. ACERACEAE
1. ACERL.
1. Meyve kanatları arasındaki açı 90 dereceden dar
2. Yaprakları pinnat loplu 5. negundo
44
2. Yapraklar palmat loplu
3 . Yapraklar genellikle 5 loplu, yaprakların ucu akut, akuminat
2. trautvetteri
3. Yapraklar genellikle 3 loplu, yaprak loplarının ucu yuvarlak veya akut
1. tataricum
1. Meyve kanadan arasındaki açı 90 dereceden geniş
4. Yapraklar genellikle 7 cm, yaprak lopları akuminat lopçuklu
3. platanoides
4. Yaprak 7 cm’den kısa, yaprak lopları akut lopçuluk
5 . Meyve ve petiol tüylü 4. campestre subsp. campestre
5 . Meyve tüysüz,petiol genellikle tüysüz. 4. campestre subsp. leiocarpum
1. A. tataricum L.
Asmakonak Köyünden-Posofa yol boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985,
Dk. 2873 a.
2. A. trautvetteri Medw.
Asmakonak Köyünden-Posofa yol boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985,
Dk. 2872, Kar.
3. A. platanoides L.
Asmakonak Köyünden-Posofa yol boyunca 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk. 2874. Avr.-
Sib.
+ 4. A. campestre L. subsp. campestre
Asmakonak Köyü Posof arası yol boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk.
2873 b.
4. A. campetre L. subsp. leiocarpum (Opiz) Pax
Yurtbekler K.-Posof arası, orman alanı, 1100-1600 m, 27.9.1986, Dk. 3399.
5. A. negundo L.
Yurtbekler K. içi, 1100 m, 27.9.1986,Dk. 3822.
30. RHAMNACEAE 1. RHAMNUS L.
1. Yaprak ayasının boyu eninin 2 katından kısa 2. catharticus
1. Yaprak ayasının boyu eninin 2.5 katından uzun 1. depressus
45
1. R. depressus Grub.
P. 4. bölük çevresi, dere yamacı, 1580 m, 28.7.1985, Dk. 3069, Kar.
2. R. catharticus L.
P.4. bölük çevresi, dere yamacı, 1500 m, 28.7.1985, Dk. 3068. Aur. – Sib..
31. CELSTRACEAE
1. EUONYMUS L.
1. Üst dallar dört köşe; meyva kanatsız 2. europaeus
1. Üst dallar yuvarlak; meyva kanatlı 1. latifolius subsp. latifolus
1. E. latifolius (L.) Miller subsp. latifolius
Posof-Gönülaçan K. arası, orman alanı, 2000 m, 1.8.1985, Dk. 3192, Avr.-
Sib.3858,3354.
2. E. europaeus L.
Posof-Yurtbekler K. arası, orman alanı, 1100-1600 m, 27.9.1986, Dk. 3828.
32. FABACEAE (LEGUMNOSAE)
1. Yapraklar trifoliat veya basit
2. Yapraklar koltuklan dikenli 8. ONONIS
2. Yaprak koltukları dikensiz
3. Bitki çalımsı
4 . Yaprak basit 2. GENISTA
4. Yaprak trifoliat 1. CHAMAECYTISUS
3. Bitki otsu
5 . Çiçek durumu 1.5-7 mm uzunlukta
6. Meyve orak şeklinde 11. TRIGONELLA
6. Meyve spiral şekilde 12. MEDICAGO
5 . Çiçek durumu 8-40 mm uzunlukta
7. Stipüller yaprak segmentlerine benzer 13. LOTUS
7 . Stipüller yaprak segmentlerden küçük
8 . Olgun bitkide çiçek durumunun boyu eninin 2 katından uzun
10. MELILOTUS
8. Olgun bitkide bu oran küçüktür
9. Meyve düz legümen 9. TRIFOLIUM
9. Meyve kıvrılmış legümen 12. MEDICAGO
1. Yapraklar pinnat
46
10. Bitki dikenli ve yastık oluşturmuş
10. Bitki yukarıdaki gibi değil
11. Bitki ağaç formunda
11. Bitici otsu formda
12. Yapraklar imparipinnat
13. Çiçek durumu şemsiye
13. Çiçek durumu yukarıdaki gibi değil
14. Çiçek durumu 3-10 cm
15. Meyve disk şeklinde
15. Meyve lomentum
14. Çiçek durumu 0.5-2.5 cm
16.Yaprak segmentleri 2-3 çift
16.Yaprak segmentleri 4-20 çift
12. Yapraklar paripinnat
17. Yaprak segmentleri 3 çiftten fazla
17. Yaprak segmentleri 3 çiftten az
18. Stipüller yaprak segmentlerinden büyük
18. Stipüller yaprak segmentlerinden küçük
1. CHAMAECYTISUS Link
1. C. hirsutus (L.) Link
Alabalık K. Arsiyan Dağı arası, 1700-3000 m, Dk. 3627.
2. GENISTA L.
1. G. tinctoria L.
Alabalık K. Arsiyan Dağı arası, 1700-3000 m, Dk. 3615, Avr.
3. ROBINIAL.
1. R. pseudoacacia L.
Türkgözü K. içi 1350 m, 1.8.1985, Dk. 3171,3636.
4. ASTRAGALUS L.
1. Bitki 3.5 cm’den kısa
2. Petallermavi
3 . Yaprak segmentlerini boyu genel olarak 1 cm’den uzun
4. ASTRAGALUS
3 .ROBINIA
15. CORONTLLA
17.ONOBRYCHIS
16. HEDYSARUM
14. ANTHYLLIS
4. ASTRAGALUS
5. VICIA
7. PISUM
6. LATHYRUS
Sib.
8. frickii
47
3 . Yaprak segmentlerinin boyu genel olarak 1 cm’den kısa 9. czorochensis
2. Petaller sarı 7. fragrans
1. Bitki 4 cm’den uzun
4. Bitki dikenli 5. microcephalus
4. Bitki dikensiz
5 . Yaprak segmentlerinin eni 16-30 mm
6 . Pedisel ve kaliks siyah tüylü 4. fraxinifolius
6 . Pedisel ve kaliks veya beyaz tüylü 3. glvcvphvllos subsp. glvcvphvllos
5 . Yaprak segmentlerinin eni 1-14 mm
7 . Yaprak segmentlerinin boyu 9 mm’den uzun 1. cicer
7 . Yaprak segmentlerinin boyu 8 mm’den kısa
8 . Yapraklar tamamen tüylü ve gri renkli 6. incertus
8 . Yapraklar seyrek tüylü ve yeşil renkli 2. flaccidus
1. A. cicer L.
Posof Çayı Deresi – Yurtbekler K. arası, 1100-1600 m, 27.9.1986, Dk. 3854.
2. A. flaccidus Bieb.
Şavşat, Ilıca K. içi – Arsiyan Da. arası, 1750-3000 m, 30.6.1986, Dk. 3734.
3. A. glycvphyllos L. subsp. glycyphyllos
Al K. Çambeli Deresi, 1600-1700 m, 12.8.1983, Güner, 5339, Avr.-Sib,
Det. Güner.
4. A. fraxinifolius DC.
Asmakonak Κ. orman açıklıkları, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk. 2949, Ir.-Tur.
5. A. microcephalus Willd.
Posof Çayı çevresinden-Posofa, 1550-1580 m, 25.6.1986, Dk. 3405 a. Ir.-Tur.
6. A. incertus Ledeb.
Damal, Arap Mezarlarından-Derindere Köyüne, yol boyunca ormanlık alanlar,
1300-2500 m, 3.8.1985, Dk. 3225.
7. A. fragrans Willd.
Posof Çayı çevresinden-Posofa, 1550-1580 m, 25.5.1986, Dk. 3429, Ir.-Tur.
48
8. A. frickii Bunge
Alabalık K. ormanlık alan, 1600-1700 m, 29.8.1986, Dk. 3693.
9. A. czorochensis Charazde
San çiçek K. Tarlaları, dere yamacı, 2200 m, 8.5.1986, Dk. 3465, Ir.-Tur.
5. VICIAL.
1. Petaller sarı
2 .Yaprak segmentlerinin eni 6 mm’den geniş
2 .Yaprak segmentlerinin eni 5.5 mm’den dar
1. Petaller pembe mavi, mor
3 . Çiçek durumundaki çiçek sayısı 1-7
5 . Meyvenin boyu eninin 3.5 katından kısa
4 . Meyvenin boyu 23 mm’den kısa
4 . Meyvenin boyu 26 mm’den uzun
5 . Meyvenin boyu enin 3.5 katından uzun
3 . Çiçek durumundaki çiçek sayısı 8-50
6. Çiçekler 17 mm’den kısa
7 . Kaliks 2-5 mm 7. Kaliks 5.5-13 mm
6. Çiçekler 17 mm’den uzun
1. V. cracca L. subsp. cracca
Al K. Tarlalarından-Posof Çayına, 1500-1700 m, 27.7.1985, Dk. 3006, Avr.-Sib.
2. V. canescens Lab. subsp. variegata (Willd.) Davis Ardahan-Hanak-Damal Yolu,
ana yol çevresi, 1800-1950 m, 26.6.1986, Dk. 3594, Ir.-Tur.
3. V. villosa Roth subsp. villosa
Asmakonak-Çamyazı K. arası, dağ tarlaları, 2000-2100 m, 20.7.1985, Dk. 2839.
4. V. balansae Boiss.
Asmakonak Köyünden-Posofa orman yolu boyuca, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk.
2948, Kar.
5. V. sepium L.
Asmakonak Köyünden-Posofa orman yolu boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk.
2945, Avr.-Sib.
4. balansae
6. pannonica var pannonica
5. sepium
2. cannescens subsp. variegata
7. sativa subsp. nigra
1. cracca subsp. cracca
3. villosa subsp. villosa
2. canescens subsp. variegata
49
6. V. pannonica Crantz var. pannonica
Posof, Şehir içi dere boyunca, Gümüşkavak Köyüne, 1600-1750 m, 29.6.1986, Dk.
3722,1849.
7. V. sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. var nigra
Al Köyü Tarlalarından-Posof Çayına, 1500-1700 m, 27.7.1985, Dk. 3005.
6. LATHYRUS L.
1. Yaprak segmentlerinin eni 1 cm’den geniş
2. Gövde kanatlı 4. rotundifolius subsp. miniatus
2. Gövde kanatsız 3. roseus
1. Yaprak segmentlerinin eni 1 cm’den dar
3 . Yaprak seğmenden tendrilli 2. pratensis
3 . Yaprak seğmenden, mukrolu 1. pallescens
1. L. pallescens (Bieb.) Koch
Ulgar Da. Aşıkzulali K. arası 1500-2500 m, 27.6.1986, Dk. 3597.
2. L. pratensis L.
Asmakonak-Çamyazı K. arası 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk. 2947.
3. L. roseus Stev.
Kurşunçavuş K. ormanlık alan çevresi, 2000-2200 m, 2.8.1985, Dk. 3216, Hir.-
Kar.
4. L. rotundifolius Willd subsp. miniatus (Bieb. ex Stev.) Davis
Al. K. Tarlalarından-Posof Çayına. 1500-1700 m, 27.7.1985, Dk. 3000.
7. PISUM L.
1. P. sativum L. subsp. sativum var. sativum
Al K. Tarlalarından,sof Çayına, 1500-1700 m, 27.7.1985, Dk. 3002.
8. ONONIS L.
———-
1. Ononis spinosa L. subsp. leisperma (Boiss.) Sirj
Al K. Tarlalardan Çayına, 1500-1700 m, 27.7.1985, Dk.3004,1801
9. TRIFOLIUML.
1. Çiçek durumunun eni 5-14 mm
2. Yaprak segmentlerinin boyu 14 mm’den kısa
3 . Çiçekler beyaz-pembe 9. arvense subsp. gracile
3 . Çiçekler sarı-kahverengi 3. campestre
50
2. Yaprak segmentlerinin boyu 14 mm’den uzun
4. Çiçek durumu 1.5 cm’den uzun 1. ambiguum
4. Çiçek durumu 1.5 cm’den kısa
5 . Kaliks tüysüz, çiçek durumu oblong 2. aureum
5 . Kaliks tüylü, çiçek durumu geniş ovat 4. fragiferum var. fragiferum
1. Çiçek durumunun eni 15-30 mm
6. Petaller sarı-koyu kahverengi
7 . Korolla 1.5 cm’den kısa
8 . Çiçek durumunun boyu eninin 1.5-2 katı 1. ambiguum
8 . Çiçek durumunun boyu enine eşit 5. repens var. macrorrhizum
7 . Korolla 1.5 cm’den uzun 7. ochroleucum
6. Petaller koyu mor, kırmızı, pembe veya beyaz
9 . Yaprak segmentlerinin boyu eninin 3 katından uzun 8. alpestre
9 . Yaprak segmentlerinin boyu eninin 3 katından kısa 6. pratense var pratense
1. T. ambiguum Bieb.
Asmakonak-Çamyazı Köyleri, Dağ tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985,
Dk. 2804 a.
2. T. aureum Poll.
Arkisman Mevkii, Hiram Çevresi, 1800m, 8.9.1985, Dk. 3347, Avr. -Sib.
3. T. campestre Schreb.
Asmakonak Köyünden Posof a orman yolu boyunca, 1700-2000m, 25.7.1985, Dk.
2942.
4. T. fragiferum L. var. fragiferum
Türkgözü Köyü, su kanalı çevresi, 1350m, 8.10.1985, Dk. 3371.
5. T.repens L. var. macrorrhizum (Boiss.) Boiss.
Asmakonak Köyünden-Posofa orman yolu boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk.
2804b. Hir-Kar.
6. T.pratense L. var pratense
Asmakonak-Çamyazı Köyleri arası, dağ tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985,
Dk.-2803,3372,2946.
51
7. T. ochroleucum Huds.
Asmakonak-Çamyazı Köyleri arası dağ tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk.
2802.
8. T. alpestre L.
Hanak’ın kuzey yamacı, ormanlık alanları, 2000-2100m. 4.8.1982, Dk. 1763, Avr.-
Sib.
9.T.arvense L. var. gracile (Thuill.) DC. Asmakonak Köyünden-Posof a orman yolu
boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk. 2941.
10. MELILOTUS L.
1. M.offıcinalis (L.) Desr. Al Köyü tarlalarından-Posof Çayına 1500-1700 m,
27.7.1985, Dk. 3001,3574
11. TRIGONELLA L.
1. T.cancellata Desf.
Doğrular-Demirdöven Köyleri arası, 1450-2200 m, 30.5.1986, Dk. 3440,
12. MEDICAGO L.
1. Meyve falkat (hilal şeklinde) 3. falcata
1. Meyve kıvrılmış boynuz şeklinde
2. Yaprak segmentlerinin boyu eninin 2 katından uzun 2. x varia
2 . Yaprak segmentlerinin boyu eninin 2 katından kısa 1. lupulina
1. M. lupulina L.
Al Köyü Tarlalarından Posof Çayına, 1500-1700 m, 27.7.1985, Dk. 3009,3385.
2. M. x varia Martyn
Alabalık K. Biçenekleri, 1600-1950 m, 6.8.1982, Dk. 1846, 3003
3. M. falcata L.
Çıldır Kurtkale, Akkiraz K., 1600-2100 m, 2.8.1982, Dk. 1866,1871.
13. LOTUS L.
1. Gövde en fazla 20 cm; çiçek durumu 2-4 çiçek taşır.
1. corniculatus var, alpinus
1. Gövde 20 cm’den uzun, çiçek durumu 4-8 çiçek taşır
1. corniculatus var. corniculatus
52
1. L. corniculatus L. var, alpinus Ser.
Asmakonak-Çamyazı Köyleri, dağ tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk.
2805,1776.
1. L. corniculatus L. var. corniculatus Ser.
Kodiyan fidanlık sahası, 1900-2050 m, 5.8.1982, Dk. 2085.
14. ANTHYLLIS L.
1. Kaliks 5-9 mm 1. vulneraria subsp. pulchella
1. Kaliks 9-11 mm
2. Yapraklar gövdenin tabanına yakın yerden çıkar.
1. vulneraria subsp. polyphylla
2. Yapraklar gövde boyunca çıkar 1. vulneraria subsp. boissieri
1. A. vulneraria L. subsp. polyphylla (DC.) Nyman
Kodiyan Fidanlığı-Doğrular K. arası, 1800-2000 m, 30.7.1985, Dk. 3111,
1. A. vulneraria L. subsp. boisssieri (Sag.) Bornm.
Arkisman Üstü, Hıram Mevkii, 1700-200 m, 9.7.1985, Dk. 3099,2358.
1. A. vulneraria L. subsp. pulchella (Vis.) Bornm.
P. Mezarlık Çevresinden-Posof Çayına, 1550-1580 m, 14.6.1986, Dk. 3546.
15. CORONILLA L.
1. C. varia L. subsp. varia
Asmakonak K.-Posof arası yol boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk. 2944.
16. HEDYSARUM L.
1. H. hedysaroides (L.) Schinz et Thell.
Arsiyan Dağı-Kaleönü Biçenekleri arası, 2500-33000 m, 31.8.1986, Dk. 3779.
17. ONOBRYCHIS Adans.
1. Çiçekler sarı 3. radiata
1. Çiçekler beyaz-erguvani-mor
2. Meyve 2.5×5 mm 1. stenostachya subsp. sosnowsky
2. Meyve 6×6 mm 2. transcaucasica
1. O. stenostachya Freyn subsp. sosnowsky (Gossh.) Hayek
Al Köyü Tarlalarından, Posof Çayına, 1500-1700 m, 27.7.1955, Dk. 3007, ir.-
Tur.
53
2. Ο. transcaucasica Grossh.
Posof Mezarlık Çevresinden-Posof Çayına, 1500-1580 m, 14.11.1986, Dk. 3504,
ir.-Tur.
3. O. radiata (Desf.) Bieb.
Binbaşıeminbey-Yurtbekler K. arası, 1550-1950 m, 5.8.1986, Dk. 1805,3008,3584.
33. ROSACEAE
1. Bitki otsu
2. Yapraklar pinnat
3 . Çiçek durumu rasemoz; petaller sarı
3 . Çiçek durumu spika; petaller mor
2. Yapraklar basit, palmat veya ternat
4. Petaller beyaz veya pembe
5 . Gövde sürüncü
5. Gövde dik
4. Petaller sarı veya petal yok
6. Yaprak ayası 1/2’sine kadar parçalanmış
6 . Yaprak ayası 2/3’ünden tabana kadar parçalanmış
7 . Yaprak segmentlerinin ucu 3 dişli
7. Yaprak segmentlerinin diş sayısı 3’den fazla
1. Bitki çalı veya ağaç şeklinde
8. Yapak ayası pinnat veya ternat
9. Bitki dikenli
10.Meyve bileşik
10. Meyve basit
9. Bitki dikensiz
8 . Yaprak ayası yukarıdaki gibi değil
11. Yaprak ayası 3-5 loplu
11. Yaprak ayası basit
12. Yaprak ayasının eni 10 mm’den dar
13. Yaprak ayası yuvarlak, alt yüzü gri, üst yüzü yeşil 13. COTONEASTER
13. Yaprak ayası spatulat, alt ve üst yüzü aynı renkte 1. SPIRAEA
12. Yaprak ayasının eni 11 mm’den geniş
9. AGRIMONIA
10. SANGUISORBA
6. FRAGARIA
8. GEUM
11.ALCHEMILLA
7. SIBBALDIA
5. POTENTILLA
4. RUBUS
12… ROSA
15. SORBUS
14. CRATAEGUS
54
14. Meyve tek çekirdekli
15. Pedisel meyveye eşit veya kısa 2. PRUNUS
15. Pedisel meyveden 2-3 kat uzun 3. CERASUS
14. Meyve çok çekirdekli
16. Stiluslar tabana kadar serbest 16. MALUS
16. Stiluslar tabanda bitişik 17. PYRUS
1. SPIRAEA L.
1. S. crenataL.
Posof-Gönülaçan K. arası, orman alanı, 2000 m, 1.8.1985, Dk. 3187.
2. PRUNUS L.
1. Yaprak ayası obovat, genellikle eni 15 mm’den dar 1. spinosa subsp. dasyphylla
1. Yaprak ayası elipsoid, eni 15 mm’den geniş 2. kurdica
2. Çiçekler, 2-3-4’lü çıkar 3. x domestica
2. Çiçekler, 1-2’li çıkar 4. divaricata subsp. divaricata
1. P. spinosa L. subsp. dasyphylla (Schur) Domin
Asmakonak K. çevresi 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk. 3695, Avr.-Sib.3698,2866,3699,3696.
+2. P. kurdica Fenzl ex Fritsch
Gümüşkavak-Eminbay K. arası, 1650-1700 m, 3.9.1986, Dk. 3794, ir.-Tur.
3. Ρ. xdomesticaL. TürkgözüK.
1350 m, 1.8.1985, Dk. 3176,3731,3714,3730,3362,3811,3814,3176.
4. P. divaricata Ledep. subsp. divaricata Ardahan
Yolu Girişi, orman alanı, 1600-1950 m, 6.8.1982, Dk.
1833,2238b,3725,3792,3724,3793,3795,2238b
3. CERASUS Duhamel
1. Pedisel 20 mm’den kısa 3. mahaleb var. mahaleb
1. Pedisel 20 mm’den uzun
2. Petal 12-15 mm; yaprak boyu eninin 2-3 kan 1. avium
2. Petal 10-12 mm; yaprak boyu eninin 1-1.5 katı 2. vulgaris
1. C. avium (L.) Moench
Alabalık K. çevresinden-Boşdere Köyüne, 6.8.1982, Dk. 1849,2857,3060,3732,2858,3798.
2. C. vulgaris Miller
Türkgözü K. 1350 m, 1.8.1985, Dk. 3183,3733.
55

3. C. mahaleb (L.) Miller var. mahaleb
Gönülaçan Κ. ormanı, Gönülaçan Yaylası, 1900-2100 m, 6.8.1985, Dk. 3270.
4. RUBUS L.
1. Gövde sürünücü
2. Bitki otsu; meyveler kırmızı 1. saxatilis
2. Bitki çalımsı; meyveler siyah 2. caesius
1. Gövde dik
3. Çiçek durumu koyu kırmızı salgı tüylü 5. cucasicus
3 . Çiçek durumu çıplak veya salgısız tüylü
4. Petal genel olarak 9 mm’den uzun ve pembe renkli 3. discolor
4 . Petal genel olarak 9 mm’den kısa beyaz-sarı renkli 4. canescens var. glabratus
1. R. saxatilis L.
Gönülaçan K. ormanı, 1900-2200 m, 6.8.1985, Dk. 3273.
2. R. caesius L.
Kodiyan Fidanlığı – Doğrular K. arası, 1800-2200 m, 30.7.1985, Dk. 3121.
3. R. discolor Weihe et Nees
Kodiyan Fidanlığı-Doğrular K. arası, 1800-2200 m, 6.9.1985, Dk. 3321,2560.
4. R. canescens DC. var. glabratus (Godron) Davis et Meikle
P.4. bölük çevresi, dere içi, 1500 m, 8.7.1985, Dk. 3060,3214.
5. R. caucasicus Focke
Gönülaçan K. ormanı-Doğrular K. yaylası arası, 1900-2200 m, 8.5.1986, Dk. 3456a.
Kar. 5. POTENTILLAL.
1. Petaller 4.5 mm’den kısa
1. argentea
1. Petaller 5 mm’den uzun
2. Gövde yaprak segmentlerinin boyu eninin 1.5 katından uzun; stilus akenlerden
çok kısa 3. ruprechtii
2. Gövde yaprak segmentlerinin boyu eninin 1.5 katına eşit veya kısa; stilus akenlere
eşit ve biraz kısa
3. Petalin boyu sepalin 1.5 katına eşit veya daha kısa 2. recta
3 . Petalin boyu sepalin 1.5 katından uzun 4. thuringiaca
56
1. P. argentea L. Arkisman Üstü, Hıram Mevki
2. P. recta L.
Alabalık K. çevresi, 1600-1950 m, 6.8.1982, Dk. 1858.
3. P. ruprechtii Boiss.
Damal Arap Mezarlarından-Derindere Köyüne, 1500-2500 m, Dk. 3224, Kar.Da.
4. P. thuringiaca Berrıh. ex Link
Ulgar Bakımevi Biçenekleri, 2000-2400 m, 4.8.1982, Dk. 1753, Avr.-Sib.
6. FRAGARIA L.
1. F. vesca L.
Al Köyü Tarlalarından-Posof Çayına, 1500-1700 m, 27.7.1985, Dk. 2954.
7. SIBBALDIA L.
1. S. parviflora Willd. var. parviflora
Ulgar Da. Çamyazı K. arası-Hıram Mevkii-Al Köyüne, 1580-2730 m, 18.6.1986,
Dk. 3557.
8. GEUML.
1. G. rivale L.
Ulgar Dağından-Aşıkzulali Köyüne, ormanyolu boyunca, 1500-2500 m,
27.6.1986, Dk. 3608.
9. AGRIMONIAL.
1. A. eupatoria L.
Asmakonak Köyünden, Posofa orman yolu boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk.
2885 b.
10. SANGUISORBA L.
1. S. officinalis L.
Arkisman üstü, Hıram Mevkii. 1700-2000 m, 29.7.1985, Dk. 3093.
11. ALCHEMOLLA L.
1. Kaliks ve yaprak tüylü 1. caucasica
1. Bitki yukarıdaki gibi değil
2. Yaprakların eni 3 cm’den dar 2. minusculiflora
2. Yaprakların eni genellikle 3 cm’ye eşit veya daha geniş 3. stricta
57
1. A. caucasica Buser
Asmakonak-Çamyazı K. dağ tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk. 2826, Kar.Da.
+ 2. A. minusculiflora Buser
Ulgar Da.-Hiram Mevkii arası, Al K. Tarlalarına, 2000-2100 m, 25.7.1986, Dk. 3547,
Kar. Da.
3. A. stricta Rothm.
Özbaşı K. Biçenekleri, 1700 m, 2.8.1982, Dk. 3907.
12. ROSA L.
1. Yapakların alt yüzü tamamen salgı tüylü
2. Yaprakların eni 12 mm’den dar 1. pimpinellifolia
2. Yaprakların eni genellikle 12 mm veya daha geniş
3 . Sepaller dökülücü 3. iberica
3 . Sepaller dökülücü değil 2. villosa subsp.villosa
1. Yaprakların alt yüzü tüysüz veya sadece ana damar boyunca ve yaprak segmenden
kenarı boyunca salgı tüylü.
4. Sepaller genellikle geriye dönük ve dökülücü 5. canına
4. Sepaller genellikle dik ve dökülücü değil
5 . Sepallerin ucu uzun spatulat salgı 4. montana subsp. woronowii
5. Sepallerin ucu uzun akut-akuminat genellikle tüysüz
6.dıımalis subsp. boissieri var. boissieri
1. R. pimpinellifolia L.
Asmakonak Köyünden-Posofa orman yolu boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk.
2869,3704,3542,3808,3375.
2. R. villosa L. subsp. villosa
Gümüşkavak K. anayol boyunca, 1580-1650 m, 1.9.1986, Dk.
3103,2871,3785,3831,3357.
3. R. iberica Stev.
Posof Çayı-Yurtbekler K. arası, 1100-1400 m, 27.9.1986, Dk. 3818.
4. R. montana Chaix subsp. woronowii (Lonacz.) Ö. Nilsson
Asmakonak Köyünden-Posofa orman yolu boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk.
2869a,3878,3190.
58
5. R. canina L.
Şehir giriş yolu, 1600 m, 8.9.1985, Dk. 3356,3432,3899.
6. R. dumalis Bechst. subsp. boissieri (Crepin) Ö. Nilsson var. boissieri
3351,3189,3800,3373,3705.
Gönülaçan K. ormanı, 2000 m, l.viii. 1985, Dk. 3189,3351.
13. COTONEASTER Medik
1. C. nummularia Fisch. et Mey.
P. Mezarlık Çevresinden-Posof Çayına, 1600-1580 m, 14.6.1986, Dk. 3509,
3403,2089,3797.
14. CRATAEGUS L. .
1 . Yapraklar gri 1. orientalis var. orientalis
1 . Yapraklar yeşil
2. Yapraklar 3 cm’den uzun 2. pseudoheterophyila
2. Yapraklar 3 cm’den kısa 3. microphylla
1. C. orientalis Pallas ex Bieb. var. orientalis
Gümüşkavak K.-Posof arası, orman alanı, 1600-1750 m, 28.6.1986, Dk. 3076,3583,3720.
2. C. pseudoheterophyila Pojark
Posof 4. bölük çevresi, 1580 m, 28.7.1985, Dk. 3075, ir.-Tur.
3. C. microphylla C. Koch
Asmakonak Köyünden-Posof a orman yolu boyunca, 700-2000 m, 25.7.1985, Dk.
2865, Hir.-Kar.3352,3879.
15. ŞORBUŞL.
1. S. aucupariaL.
Asmakonak Köyünden-Posof’a orman yolu boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985 Dk.
2850, Avr.-Sib,3105,3106,2880,3741,3613,3262.
16. MALUS Miller
1. Olgun yapraklar tüysüz, yaprak tabanı yuvarlak 1. sylvestris subsp. sylvestris 1.
Yapraklar yukarıdaki iki koşulu birlikte sağlamaz.
1. sylvestris subsp. orientalis var. orientalis
1. M. sylvestris Miller subsp. sylvestris
Asmakonak Köyünden-Posof a orman yolu boyunca, 1200-1600 m,27.9.1986,
Dk. 3850. 1. M. sylvestris Miller subsp. orientalis (A.Uglitzkich) Brovvicz var.
orientalis
Asmakonak K.-Posof arası, ormanlık alan, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk.2861.
59
17. PYRUS L.
1. Yaprakların boyu eninin 3 katından uzun 2. salicifolia var. salicifolia
1. Yaprakların boyu eninin 3 katından kısa
2. Meyve 4 cm’den kısa
3 . Yaprakların kenarı krenat-serrat 1. communis subsp. communis
3 . Yaprakların kenarı düz, siliat 1. communis subsp. caucasica
2. Meyve boyu 5 cm’den uzun 1. communis subsp. sativa
1. P. communis L. subsp. communis
Asmakonak Köyünden, Posofa orman yolu boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985,
Dk. 2860. 1. P.communis L. subsp. Sativa
(DC.) Hegi
Posof Gümüşkavak K. çevresi, 1600-1750 m, 29.6.1986, Dk.3728.
1. P.communis L. subsp. caucasica (Fed.) Browicz
Posofa Giriş Yolu, orman alanı, 1600-1950 m, 6.8.1982, Dk. 1835,2859,3729,3713.
2. P. salicifolia Pallas var, salicifolia
Doğurular-Özbaşı-Yolağzı K. ve Günbatan K. çevresi, 1700-2500 m, 30.5.1986,
Dk. 3897.
34. LYTFfRACEAE
1. LYTHYRUM L.
1. L. salicaria L.
Türkgözü Köyü 1350 m, 1.8.1985, Dk. 3180, Avr. Sib.
35. ONAGRACEAE
1. Yaprak obovat 1. LUDWIGIA
1. Yaprak ovat-lanseolat 2. EPILOBIUM
1. LUDWIGIA L.
1. L. palustris (L.) Elliot
Al K. Tarlalarından-Yurtbekler-Türkgözü K. su kenarı, 1350-1700 m, 28.10.1986,
Dk. 3880.
2. EPILOBIUM L.
1. Yaprakların boyu eninin 3.5 katına eşit veya daha uzun
2. Yaprakların eni 4 mm’den geniş
3. Yaprak ayasının kenarı düz 1. angustifolium
60
3. Yaprak ayasının kenarı dişli 4. parviflorum
2. Yaprakların eni 4 mm’den dar 2. colchicum
1. Yaprakların boyu, eninin 3.5 katından kısa
4. Bitki tamamen hirsut tüylü 3. hirsutum
4. Bitki az tüylü veya tüysüz
5. Yaprak ayasının eni 5 mm’den dar 7. algidum
5 . Yaprak ayasının eni 7 mm’den geniş
6 . Gövdenin üst kesiminde yapraklar internodyumdan kısa
6. roseum subsp. subsessile
6 . Gövdenin üst kesiminde yapraklar internodyumdan uzun
7. Gövde dört köşe; petaller 7 mm’den kısa 5. tetragonum subsp. lamy
7 . Gövde yuvarlak; petaller 7 mm’den uzun 8. ponticum
1. E. angustifolium L.
Alabalık K. çevresi, 1700 m, 6.8.1982, Dk. 1857.
2. E. colchicum Albow
Posof Çayı Deresinden-Yurtbekler K. 1100-1600 m, 27.9.1986, Dk. 3832, Kar.-
Da., (Det. Erik, 1988).
3. E. hirsutum L.
Kodiyan Fidanlığı, Doğrular Köyü arası, 1800-2200 m, 27.7.1985, Dk. 3132, Det.
Erik.
4. E. parviflorum Schereber
Posof Çayı Deresi-Yurtbekler K. arası, 1100-1600 m, 27.9.1986, Dk. 3816.
+ 5. E. tetragonum L. subsp. lamyi (F.W. Schultz) Nyman
Al K. Tarlalarından-Posof Çayına, 1500-1700 m, 27.7.1985, Dk. 2992.
6. E. roseum Schreber subsp. subsessile (Boiss.) P.H.Raven Asmakonak-Çamyazı
Köyleri, dağ tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk. 2808.
7. E. algidum Bieb.
Alabalık Yaylası-Kaleönü Üst Biçenekleri nemli çayırlık alan, 1800-2500 m,
30.8.1986, Dk. 3776a. Kar.
8.E. ponticum Hausskn.
Alabalık K. yaylalan-Kaleönü Köyü Üst Biçenekleri, ormanlık alan, 1800-2500,
30.7.1986, Dk. 3776b.
61
36. CUCRBITACEAE
1. CUCURBITA L.
1. C. pepo L.
Al K. Tarlalarından Posof Çayına, 1500-1700 m, 27.7.1985, Dk. 3018.
37. DATISCACEAE
1. DATJSCAL.
1. D. cannabina L.
Arkisman Üstü, Hıram Mevkii, 1700-2000 m, 29.7.1985, Dk. 3094,3856,3786.
38. CRASSULACEAE
1. SEDUM L.
1. Yaprak ayasının eni 5 mm’den geniş 2. Petaller 3-
5 mm; gövde yapraklarının eni, 3-4 cm
1. telephium subsp. maximum
2. Petaller 5-10 mm; gövde yapraklarının eni 0.6-1 cm
3. Petaller genel olarak 4.5-7.5 mm 3. stoloniferum
3. Petaller genel olarak 8-10 mm 2. spurium
1. Yaprak ayasının eni 4.5 mm’den dar
4. Petalin boyu sepalin 2 katından kısa 4. tenellum
4. Petalin boyu sepalin 2 katından uzun
5. Petal 2-4 mm; folikül tüysüz 5. tetramerum
5. Petal 4-5 mm; folikül salgı tüylü 6. pallidum var. bithynicum
1. S. telephium L. subsp. maximum (L.) Krocker
Gönülaçan K. ormanı, 2000 m, 1.8.1985, Dk. 3188, Avr.-Sib.
2. S. spurium Bieb.
Alabalık K. çevresi, 1600-1750 m, 6.8.1984, Dk. 1834 Hir.-Kar. 3113,3255.
3. S. stoloniferum Gmelin
Kurşunçavuş K. çevresi, orman içi, çığ sürüm alanı, 6.9.1985, Dk. 3309. Hir.-Kar.
4. S .tenellum Bieb.
Gönülaçan Köyü, Yaylakla Yaylaları, 1900-2100 m, 6.8.1985, Dk. 3282,3644,2436,2480a
62
5. S. tetramerum Trautv.
Posof Çayı çevresi, 1580-1600 m, 25.6.1986, Dk. 3392.
6. S. pallidum Bieb. var. bithynicum (Boiss.) Chamberlain
Kurşunçavuş K. orman alanı, 2.8.1985, Dk. 2936. Kar.3202,2437
39. SAXFRAGACEAE
1. SAXIFRAGAL.
1. Gövde yapraksız veya yaprakların eni 4 mm’den dar
1. paniculata subsp. paniculata
1. Gövde yapraklı ve yaprakların eni 4 mm’den geniş
2. Petal 6 mm’den kısa 3. cymbalaria var. cymbalaria
2. Petal 6 mm veya daha uzun 2. sibirica subsp. sibirica
1. S. paniculata Miller subsp. paniculata
Posof Mezarlarından-Posof Çayına, 1550-1580 m, 14.6.1986, Dk. 3511.
+ 2. S. sibirica L. subsp. sibirica
Arap Mezarlarından-Derindere Köyüne, 1300-2500 m, 3.8.1985, Dk. 3228.
3. S. cymbalaria L. var, cymbalaria
Asmakonak Köyünden-Posofa orman yolu boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk.
2925.
40. HDYRANGEACEAE
1. PHILADELPHUS L.
1. P. caucasicus Koehne
Posof, 4. bölük çevresi, dere içi 1580 m, 28.8.1985, Dk. 3070.
41. GROSSULARIACEAE
1. RIBES L.
1. Çiçek tek eşeyli; yapraklar 6 cm’den kısa
2. Bitki dikenli; çiçekler yaprak koltuğundan çıkar 3. ulva-crispa
2. Bitki dikensiz; çiçek durumu rasemoz
3. Meyve salgılı tüylü 5. orientale
3. Meyve tüysüz 4. alpinum
1. Çiçek hermafrodit; yapraklar 6 cm’den uzun
4. Sepal kenarı tüysüz veya çok seyrek tüylü 1. rubrum
4. Sepal kenarı yoğun silli 2. biebersteinii
63
+ 1. R. rubrum L.
Alabalık-Arsiyan Da. arası, 1700-3000 m, 28.6.1986, Dk. 3635.
2. R. biebersteinii Berl. ex DC.
Gümüşkavak K.-Posof arası, yol kenarı, 1600-1700 m, 9.6.1986,2683, Kar. 2862,3082a
3. R. ulva-crispa L.
Gönülaçan K. ormanı, 2000 m, 1.8.1985, Dk. 3191,3598.
4. R. alpinum L.
Arkisman Mevkii, 1600-2000 m, 29.7.1985, Dk. 2862.
5. R. orientate Desf.
Sarıçiçek K. Gönülaçan ormanı, 1900-2200 m, 8.5.1986, Dk. 3459.
42. APJAÇEAE (UMBELLIFERAE)
1. Yapraklar pinnat yada lamına en az 2/3’sine kadar parçalanmış, uçtaki segmentlerin
eni 1 cm’ye eşit veya dar
2. En uçmam segmentlerinin eni en çok 1 mm
3. Bitki gövdesi yapraklı
4. Meyve kancalı tüylü
5. Bazı pediseller 4 mm’den uzun, petaller beyaz 21. ASTRODAUCUS
5. Bütün pediseller 4 mm’den kısa, petaller pembe veya beyaz
6.Yapraklar 1 pinnat, segmentler dişli 23. TURGENIA
6.Yapraklar 2-3 pinnat, segmentler loplu, 22. CAUCALIS
4. Meyve tüysüz
7. Petaller sarı 11. FOENICULUM
7. Petaller beyaz veya pembe
8. Meyvanın boyu eninin 5 katından uzun 5. SCANDIX
8. Meyvanın boyu eninin 5 katından kısa
9. Brakteol yok 6. CARUM
9. Brakteol taşır
10. Meyvanın boyu eninin 2-4 katı 3. CHAEROPHYLLUM
10. Meyvanın boyu eninin 1-.5 katı 14. TRINIA
3. Bitki gövdesiz veya gövde yaprak taşımaz 7. CHAMAESCIADIUM
2. En uçtaki segmentlerinin eni 1 mm’den geniş
11. Çiçek durumunu oluşturan şemsiyecik saplarının sayısı 8’den az
64
12.Meyve tüysüz 10. AETHUSA
12. Meyve kancalı tüylü 23. TURGENIA
11. Çiçek durumunu oluşturan şemsiyecik sapı sayısı genellikle 8’den çok
13. Brakteler 8’den fazla 9. SESELI
13. Brakteler 7’den az
14. Petaller sarı veya pembe 8. PIMPINELLA
14. Petaller beyaz
15. Meyvenin boyu eninin 1-1.5 katı 12. CONIUM
15. Meyvenin boyu eninin 2-8 katı 4. ANTHRISCUS
1. Yapraklar basit ya da lamina 2/3’den az parçalanmış olup uçtaki segmentlerin eni 1
cm’den geniş
16. Gövde yaprakları basit veya bitki dikenli
17. Taban yaprakları pinnat 1. ASTRANTIA
17. Taban yaprakları pinnat değil
18. Yaprak kenarları dişli veya dikenli 2. ERYNGIUM
18. Yaprak kenarı düz 13. BUPLEURUM
16. Gövde yaprakları ternat veya pinnat, dikensiz
19. Meyve disk şeklinde, üzerinde vittalar mevcut 19. HERACLEUM
19. Meyve yakandaki gibi değil
20. Petaller san 18. PASTINACA
20. Petaller san değil
21. Yapraklar 1 pinnat, segmentler ovat-lanseolat, kenarı oymalı
20. TORDYLIUM
21. Yapraklar 1-2 pinnat, segmentler ovat-lanseolat, kenarı senat
22. Meyve ve pedisel tüylü 9. SESELI
22. Bitki yakandaki karakter kombinezonunu sağlamaz.
23. Meyvenin boyu eninin 2 katından uzun 3. CHAEROPHYLLUM
23. Meyvenin boyu eninin 2 katma eşit veya daha kısa
24. Yaprak segmentleri en fazla 5 cm 17. PEUCEDANUM
24. Yaprak segmentieri en az 5 cm
25. Petaller beyaz-pembe 15. ANGELICA
25. Petaller yeşil-sarı 16. XANTHOGALUM
65
1. ASTRANTIA L.
1. A maxima Pallas subsp. maxima
Asmakonak Köyünden Posof a orman yolu boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985,
Dk. 2930.
2. ERYNGIUM L.
1. Braktelerin eni 9-25 mm 1. giganteum
1. Braktelerin eni 1-5 m 2. campestre var. virens
1. E. giganteum Bieb.
Türkgözü Κ., 1350 m, 1.8.1985, Dk. 3185. Kar, 3784,3185
2. Ε. campestre L. var. virens Link
Kodiyan Fidanlığı Doğrular K. arası, 1800-2200 m, 30.7.1985, Dk. 3144.
3. CHAEROPHYLLUM L.
1. En uçtaki yaprak segmentlerinin eni 10-20 mm 1. aureum
1. En uçtaki yaprak segmentlerinin eni 1-8 mm
2. Petaller pembe 2. karsianum var, karsianum
2. Petaller beyaz 2. Chaerophyllum sp. nov.
1. C. aureum L.
Şavşat/Posof, Arsiyan Dağı Ilıca K. arası, 1750-3000 m, 30.6.1986, Dk. 3754.
2.Chaerophyllum Kit Tan et Ocakverdi var. karsianum
Al K. Tarlaları kenarı, 1600-1700 m, 2.8.1987, Dk. 3926a.
2. Chaerophyllum sp. nov.
Al K. Tarlaları kenarı 1600-1700 m, 27.7.1985, Dk. 2960.
4. ANTHRISCUS Pers.
1. A. nemorosa (Bieb.) Sprengel
Posof-Gümüşkavak K. arası, yol boyunca ormanlık alan, 1600-1750 m, Dk. 3691.
5. SCANDIX L.
1. S. iberica Bieb.
Al K. Tarlaları-Posof Çayı arası, 1500-1700 m, 27.7.1985, Dk. 2961.
6. CARUM L.
1. Şemsiyecik saplan farklı uzunlukta 2. leucocoleon
1. Şemsiyecik sapları eşit uzunlukta 1. carvi
1. C. carvi L.
66
Asmakonak Çamyazı K. dağ tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk. 2811.
2. C. leucocoleon Boiss. et Huet
Posof Mezarlık Çevresinden Posof Çayına, 1550-1580 m, 14.6.1986, Dk. 3498,3580.
7. CHAMAESCIADIUM C.A. Meyer
1. C. acule (Bieb.) Boiss.
Ulgar D. Çamyazı, Hıram Mevkii’nden Al Köyüne, 1580-2730 m, 18.6.1986, Dk.
3561. Hir-Kar.
8. PIMPINELLAL.
1. P. rhodantha Boiss.
Asmakonak Çamyazı K. arası, dağ tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk. 2812.
9. SESELIL.
1. S. libanotis (L.) W. Koch.
Al K. tarlalarından-Posof Çayına, 1600 m, 29.7.1987, Dk. 2938. Avr.-Sib. 3931,3589.
10. AETHUSA L.
1. A. cynapium L.
Damal-Arap Mezarlarından-Derindere Köyüne, 1500-2500 m, 3.8.1985, Dk. 3248,
Avr.-Sib.
11. FOENTCULUM
1. F. vulgare Miller
Posof tan-Gümüşkavak Köyüne, yol boyunca ormanlık alanlar, 1600-1750 m,
28.6.1986, Dk. 3702.
12. CONIUM L.
1. C. maculatum L.
Posof Çayı deresinden-Yurtbekler Köyüne, 1100-1600 m, 27.9.1986, Dk. 3187,3927.
13. BUPLEURUM L.
1. Yaprak boyu eninin 3 katından uzun 2. falcatum subsp. polyphyllum
1. Yaprak boyu eninin 3 katından kısa 1. rotundifolium
1. B. rotundifolium L.
P. Mezarlık çevresinden-Posof Çayına, 1500-1580 m, 14.6.1986, Dk. 3528.
2. B.falcatum L. subsp. polyphyllum (Ledeb.) Wolff
Asmakonak Köyünden-Posofa orman yolu boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk.
2937, Kar.
67
14. TRINIA Hoffm.
1. Τ. scabra Boiss. et Noe
Ulgar D. Çamyazı K.-Hıram Mevkii arası, Al K. tarlaları, 1580-2730 m,
17.6.1986, Dk. 3534, Ir.-Tur.
15. ANGELICA L.
1. Taban yaprakları 3-6(9) cm 1. sylvestris var, sylvestris
1. Taban yapraklan 6-9 cm 1. sylvestris var. stenoptera
1. A. sylvestris L. var, sylvestris
P.4 bölük çevresi, dereiçi, 1500 m, 28.7.1985, Dk. 3048, Avr.-Sib.
+ 1. A. sylvestris L. var. stenocarpa Lallem.
Kurşunçavuş K. ormanlık alan çevresi, 2000-2200 m, 2.8.1985, Dk. 3219,
End. Kar.
16. XANTHOGALUM Lallem.
1. X. purpurascens Lallem
Kurşunçavuş K., ormanlık alan çevresi, 2000-2200 m, 2.8.1985, Dk. 3218.
17. PEUCEDANUM L.
1. P. aegopodioides (Boiss.) Vandas
Asmakonak Köyünden Posof a orman yolu boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk.
2939. Avr.-Sib.
18. PASTINACA L.
1. P. armena Fisch. et Mey subsp. armena
Kodiyan Fidanlık Sahası, 1900-2050 m, 5.8.1982, Dk. 1783.
19. HERACLEUM L.
1. Yaprakların hepsi pinnat, segmentler 4 cm’den kısa
2. Gövde en azından tabanda tüylü 4. pastinacifolium subsp. pastinacifolium
2. Gövde tamamen tüysüz 5. apiifolium
1. Yapraklar loplu, ternat veya pinnat, segmentler 4 cm’den uzun
3. Taban yaprakları loplu veya basit
4. Meyve genellikle tüylü, üzerindeki vittaların genişliği 0.75-2 mm
1. sphondvlum subsp. cvclocarpum
4. Meyve genellikle tüysüz, üzerindeki vittaların genişliği 0-0.5 mm.
2. platytaenium
68
3. Taban yaprakları 1-2 pinnat 3. crenarifolium
1. Η. sphondylium L. subsp. cyclocarpum (C.Koch) Davis Asmakonak K.
Posof arası, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk. 2940. Kar.
2. H. platytaenium Boiss.
Al K.-Posof arası, 1600 m, 29.7.1987, 3917, Kar.
3. H. crenatifolium boiss.
Alabalık-Kaleönü K. Üst Biçenekleri, 2000 m, 30.8.1986, Dk. 3763.
4. H. pastinacifolium C. Koch subsp. pastinacifolium
Alabalık K.-Boşdere Κ biçenekleri arası, 1650 m, 6.8.1982, Dk. 1838,3047.
5. H. apiifolium Boiss.
Gönülaçan K. ormanı, 1900-2100 m, 6.8.1985, Dk. 3286, Kar. Da.
20. TORDYLIÜML.
+ 1. T. aegyptiacum (L.) Lam.
Al K. Tarlaları-Yurtbekler K. arası, Sovyet Sınırı boyunca, 1400-1700 m,
28.10.1986, Dk. 3859. D. Akd.
21. ASTRODAUCUS Drude
1. A. orientalis (L.) Drude
Merkez Y.-Özbaşı Κ biçenekleri, 1700 m, 2.8.1987, Dk. 2913, Ir.-Tur.3719,3046,
22. CAUCALIS L.
1. C. platycarpos L.
Al Κ tarlalarından-Posof Çayına, 1500-1700 m, 27.7.1985, Dk. 2962.
23. TURGENIA Hoffm.
1. T. latifolia (L.) Hoffm.
Posof Mezarlık Çevresinden-Posof Çayına, 14.6.1986, Dk. 3490. 43.
CORNACEAE 1. CORNUSL.
1. Meyve yuvarlak; yapraklar geniş ovat 1. sanguniea subsp. australis
1. Meyve oblong; yapraklar eliptik-lanseolat 2. mas
1. C. san guinea L. subsp. australis (C. A. Meyer) Jâv.
Posof Giriş yolu, dere içi, 1600 m, 8.9.1985, Dk. 3064, Avr.-Sib.
2. C. mas L.
Posof Giriş Yolu Dere içi, 1600 m, 8.9.1985, Dk. 3355, Avr.-Sib. 3825,3852.
69
44. CAPRIFOLIACEAE
1. Yaprak ayası kenarı düz 3. LONTCERA
1. Yaprak ayasının kenarı dişli veya serrat
2. Yapraklar pinnat, segmenter serrat 1. SAMBUCUS
2. Yapraklar loplu, segmentler dişli 2. VIBURNUM
1. SAMBUCUS L.
1. S. ebulus L.
Yeniköy Fidanlık Sahası, 1550-2000 m, 6.8.1982, Dk. 1827,3049,3820
2. VIBURNUM L.
1. Yaprak ayası basit, stellat tüylü, 1. lantana
1. Yapak ayası loplu, tüysüz veya basit tüylü 2. opuius
1. V. lantana L.
Asmakonak Köyünden-Posofa orman yolu boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985, , Dk.
2864. Avr.-Sib. 3605,1859.
2. V. opuius L.
Gönülaçan K.- ormanı, 1900-2100 m, 6.8.1985, Dk. 3272, Avr.-Sib.
3664,3723,3743,3799,3272,
3. LONTCERAL.
1. Bitki dik
2. Meyve brakteolle kaynaşmış 1. caucasica subsp. caucasica
2. Meyve brakteolle kaynaşmamış 2. xylosteum
1. Bitki tırmanıcı 3. caprifolium
1. L. caucasica Pallas subsp. caucasica
Asmakonak K.-Posof arası orman yolu boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk.
2856.a,3694,3788,3726,2868.
2. L. xylosteum L.
Asmakonak K.- Posof arası orman yolu boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk.
2855,3679,3061.
3. L. caprifolium L.
BoşdereK.-Posof arası, orman yolu boyunca, 1600-1950 m, 6.8.1982, Dk. 1840,3674.
45. VALERIANACEAE
1. VALERIANA L.
1. Gövde üst yaprakları kınat veya pinnatifit 2. phu
70
1. Gövde üst yaprakları basit, triangular – ovat 1. alliarifolia
1. V. alliariifolia Adams
Yeniköy Fidanlığı, Doğu yamaç, 1500-2000 m, 6.8.1982, Dk. 1826,2931.
2. V. phu L.
Damal Arap Mezarlarından-Derindere Köyüne, 1500-2500 m, 3.8.1985, Dk. 3250.
46. DIPSACACEAE
1. Bitki sert dikenli 1. DIPSACUS
1. Bitki yumuşak tüylü veya tüysüz
2. Petaller beyaz veya san
3. Yapraklar pinnat 2. CEPHALARIA
3. Yapraklar basit 3. ΚΝΑΙΓΠΑ
2. Petaller açık pembe, mor veya mavi 4. SCABIOSA
1. DIPSACUS L.
1. Yapraklar sapsız 1. laciniatus
1. Yapraklar saplı
2. Kapitulanın eni 1.5-2 cm 2. pilosus
3. Kapitulanın eni 2.5-4 cm 3. strigosus
1. D. laciniatus L.
Al K. Dere yamacından Posof’a yol boyunca, 1500-1600 m, 27.7.1985, Dk. 3021.
2. D. pilosus L.
Damal Arap Mezarlarından Derindere Köyüne, yol boyunca, 1500-2500 m,
3.8.1985, Dk. 3023, Avr.-Sib.
3. D. strigosus Willd. ex Roemer et Schultes
Posof Giriş Yolu Çevresi, 1580 m, 27.9.1986, Dk. 3826. Ir.-Tur.
2. CEPHALARIA Schrader ex Roemer et Schultes
1. C. procera Fisch. et Lall.
Asmakonak-Çamyazı K. arası, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk. 2842, Ir.-Tur.
3. KNAUTIA L.
1. K. involucrata Somm. et Lev.
Asmakonak-Çamyazı K. arası, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk. 2843, Kar.
4. SCABIOSA L.
1. Bitki tek yıllık; brakteler 6-9 mm 3. micrantha
71
1. Bitki çok yıllık; brakteler 9-13 mm
2. Kapımla 1.5-3 cm eninde
2. Kapitula, 4-6 cm eninde
1 · S. crinita Kotschy et Boiss.
Asmakonak-Çamyazı K. arası, dağ tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk. 2844,
ir.-Tur.
2. S. caucasica Bieb.
Kodiyan Fidanlığı, Doğrular K. arası, 1800-2200 m, 25.7.1985, Dk. 3135. ir.-
Tur.
3. S. micrantha Desf.
Binbaşı Eminbeyden Yurtbekler Köyüne yol boyunca korunmuş alanlar, 1500-1950
m, 5.8.1982, Dk. 1799,3022
47. ASTERACEAE (COMPOSITAE)
1. Bitki dikenli
2. Gövde kanatlı
3. Yaprak ayasının kenarı düz ve dikensiz
3. Yaprak ayasının kenarı loplu ve dikenli
4. Reseptakulum pelealı veya sert dişli
4. Reseptaculum uzun tüylü . Gövde kanatsız
5. Bütün çiçekler dilsi, bitki lateks taşır
5. Bitki yukarıdaki gibi değil
6. Kapitulum yuvarlak
6. Kapitulum koni, çan veya disk şeklinde
7. En içteki fillarilerin ucu dikensiz ve yumuşak
7. Bütün fillarilerin ucu dikenli ve sert
1. Bitki dikensiz
8. Yapakların eni 9 mm’den dar, kenarı düz 9..İnvolukrum en
çok 1 cm
10. Brakteler sarı
10. Brakteler yeşil, kahverengi veya gri
11. Çiçekler mavi veya pembe
1. crinita
2. caucasica
19. ARCTIUM
20. ONOPORDUM
22. CARDUUS
41. LACTUCA
28. ECHINOPS
26. CARTHAMUS
21. CIRCIUM
3. HELICHYRYSUM
72
12. En içteki fillarilerin boyu eninin 6 katından uzun
12. En içteki fillarilerin boyu eninin 5 katından kısa
13. Dilsi çiçekler 6 mm’den kısa
13. Dilsi çiçekler 8 mm’den uzun
11. Çiçekler sarı veya beyaz
14. Bitki gri-kirli beyaz renkli ve yoğun tüylü
14. Bitki yeşil ve seyrek tüylü
15. Dilsi çiçekler 6 mm
15. Dilsi çiçekler en az 7 mm
16. Involuktrum 7 mm’den dar
16. Involukrum 7 mm’den geniş
9. Involukrum en az 1 cm
17. Dilsi ve tüpsü çiçekler pembe
18. Braktelerin kenarı siliat
18.Braktelerin kenarı düz
17. Dilsi ve tüpsü çiçekler sarı
19.Aken gagalı
19. Aken gagasız
8. Bitki yukarıdaki iki özelliği bir arada taşımaz
20. Bitki gövdesiz
20.Bitki gövdeli
21. Yapraklar pinnat
22. Involukrum en çok 4 mm
23.Yaprak segmentlerinin eni 1 mm’den dar
23. Yaprak segmentlerinin eni 1 mm’den geniş
22. Involukrum en az 4 mm
24. Kapitulumun çevresindeki çiçekler dilsi, ucu düz
25. Çiçek rengi pembe, eflatun
25. Çiçek rengi sarı, beyaz
26. Aken yuvarlak veya 4 köşe, salgı gözü taşımaz
26. Aken 3 köşeli, üst kısmında 2 salgı gözü taşır
17. TRIPLEUROSPERMUM
7. ERIGERON
8. CONYZA
6. ASTER
4. GNAPHALUM
8. CONYZA
37. PILOSELLA
33. PICRIS
15. ACHILLEA
18. ARTEMISIA
16. TANACETUM
14. ANTHEMIS
25. CENTAUREA
27. XERANTHEMUM
31. TRAGOPOGON
30. SCORZONERA
23. JURINELLA
73
24. Kapitulumun çevresindeki çiçekler huni şeklinde, ucu parçalı
27. İnvolukrum 3.5-7 cm 24. RHAPONTICUM
27. İnvoluktrum 0.5-3 cm 25. CENTAUREA
21. Yapraklar basit
28. Dilsi ve tüpsü çiçekler sarı
29. Gövde yapraksız, bitki sadece rozet yaprak taşır.
30. Pappus plumoz
30. Pappus barbelat veya skabrit
31. İnvolukrumun eni 3-5 mm
31. İnvolukrumun eni 6-20 mm
29. Gövde yapraklı, bazen rozet yaprak taşır.
32. İnvolukrumun eni 2-7 mm
33. Akenler pappus taşımaz
33. Alkenler pappus taşır
34. involukrumun boyu eninin 5 katından uzun
34. involukrumun boyu eninin 5 katından kısa
35. Taban yaprakları runsinat
35. Taban yaprakları yukarıdaki gibi değil
36. Taban yapraklarının eni 1.5 cm’den dar
37. İnvolukrum genellikle 5 mm’den kısa
37. İnvolukrum genellikle 5 mm’den
36. Taban yapraklarının eni en az 1.5 cm
37. Filllariler 1-2 seri
38. Filllariler 3-6 seri
32. involukrumun eni 7.5-40 mm
39. involukrumun boyu eninin 2 katından
uzun
40. Bütün çiçekler dilsi
41. İçteki akenlerin pappusları plumoz
41. İçteki akenlerin pappusları scabrit veya barbellat
42. Aken gagalı
43. Çiçek tablası çıplak 40. MULGEDKJM
43. Çiçek tablası siliat ve palealı 46. CREPIS
32. LEONTODON
46. CREPIS
44. TARAXACUM
43. LAPSANA
46. CREPIS
46. CREPIS
37. PILOSELLA
45. CHONDRELLA
10. SENECIO
5. SOLIDAGO
33. PICRIS
74
42. Aken gagasız
44. Bitki stellat tüy taşır
45. Pappus tek sıralı
45. Pappus iki sıralı
44. Bitki stellat tüy taşımaz
46. Aken silindirik
47. Aken 4 kaburgalı
47. Aken 5-10 kaburgalı
46. Aken obovat-oblanseolat
40. Bütün çiçekler tüpsü
47. Bitki tek yıllık; yapraklar karşılıklı
47. Bitki çok yıllık; yapraklar alternat
48. Çiçek durumu panikula
48. Çiçek durumu rasemoz
39. İnvolukrumun boyu eninin 2 katından kısa
49. Dilsi çiçeklerin eni en çok 2.5 mm
49. Dilsi çiçeklerin eni en az 2.5 mm
50. Fillariler 1-2 seri, eşit uzunlukta
50. Fillariler 2-8 seri, farklı uzunlukta
51. Çiçek tablası tüylü
51. Çiçek tablası çıplak
28. Dilsi ve tüpsü çiçekler mavi, mor, pembe
52. Kapitulum dilsi ve tüpsü çiçek taşır
52. Kapitulum sadece dilsi çiçek taşır
53. Yapraklar runsinnat
53. Yapraklar ovat-lanseolat
54. Aken gagalı
54. Aken gagasız
1. BIDENS L.
1. B. tripartita L.
Uluçam Köyü-Posof arası, 1500-1600 m, 4.9.1985, Dk. 3306,3815
37. PILOSELLA
36. HIERACIUM
35. REICHARDIA
46. CREPIS
34. SONCHUS
1. BIDENS
10. SENECIO
11.LIGULARIA
2. INULA
12. TUSSILAGO
9. DORONICUM
13. CALENDULA
6. ASTER
29. CICHORIUM
39. CICERBITA
38. PRENANTHES
75
2. INULA L.
1. Pappus tüyleri beyaz, 40-60 1. helenium subsp. orgyalis
1. Pappus tüyleri kirli beyaz, 16-30
2. Gövde yaprakları 2 cm’den dar 2. orierıtalis
2. Gövde yaprakları 2 cm’den geniş 3. britannica
1. I. helenium L. subsp. orgyalis (Boiss.) Grierson
Asmakonak K. çevresi, 1600 m, 27.7.1985, Dk. 2922, End.-Kar. 3303
2. I. orientalis Lam.
Kurşunçavuş K., ormanlık alan, 2000-2200 m, 2.8.1985, Dk. 3212. Kar.Da.
3. I. britannica L.
Binbaşıeminbey K. çevresi, 1950 m, 5.8.198, Dk. 1809, Avr.-Sib.3025
3. HELICHRYSUM Gaertner
1. Yapraklar yeşil, az tüylü 1. pilicatum subsp. polyphyllum
1. Yapraklar gri, çok tüylü
2. Bitki lanat, salgı tüylü 2. armenium subsp. armenium
2. Bitki yatık tomentoz, basit tüylü 3. arenarium subsp. aucheri
1. H. plicatum DC. subsp. polyphyllum (Ledeb.) Davis et Kupicha
Kodiyan Fidanlığı, 1900-2050 m, 5.8.1982, Dk. 1779.
2. H. armenium DC. subsp. armenium
Alabalık K. Arsiyan Dağı eteği, 2800-3000 m, 30.6.1986, Dk. 3164, Ir.-Tur. 3903
3. H. arenarium (L.) Moench subsp. aucheri (Boiss.) Davis et Kupicha
Alabalık K. Arsiyan Da. eteği, 2800-3000 m, 30.6.1986, Dk. 3330,3750,3930
Ir.-Tur.
4. GNAPHALIUM L.
1. İnvolukrum en çok 3.5 mm
2. Dıştaki fillarilerin ucu kahverengi 2. sylvaticum
2. Dıştaki fillariler tamamen açık gri 1. luteo-album
1. İnvolukrum en az 3.5 mm
3. Gövde 1–15 kapitula taşır; dişi çiçeklerin korollası tepede daralmış, ufak loplu
4. stewartii
3. Gövde 1-6 kapitula taşır, dişi çiçeklerin korollası tepede genişlemiş, büyük loplu
3. supinum
76
+ 1. G. luto-album L.
Al K. Tarlalarından-Posofa, 1500-1700 m, 27.7.1985, Dk. 2963.
2. G. sylvaticyım L.
Asmakonak K,-Posof arası yol boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk. 1785,2796 Avr.-
Sib.
3. G. supinum L.
UlgarDa. Çamyazı K. arası, Hıram Mevkii çevresi, 1580-2730 m, 17.6.1986, Dk. 3545.
4. G. stewartii Clarke
Gönülaçan Κ. ormanı, 1900-2000 m, 16.8.1985, Dk. 3281.
5. SOLIDAGOL.
1. İnvolukrum genellikle 8 mm’den kısa, fillariler 4-6 seri
1. virgaurea subsp. virguarea 1.
İnvolukrum genellikle 8 mm’den uzun, fillariler 3-4 seri
2. virgaurea subsp. alpestris
1. S. virgaurea L. subsp. virgaurea
Kurşunçavuş orman içi çığ alanı, 6.9.1985, Dk. 3148,3316.
1. S. virguarea L. subsp. alpestris Waldst. et Kit.
Kodiyan Fidanlığı, 1900-2050 m, 5.8.1982, Dk. 1788, Avr.-Sib.
6. ASTER L.
1. Yaprak ayasının boyu eninin 4 katından uzun 1. amellus subsp. ibericus
1. Yaprak ayasının boyu eninin 4 katına eşit veya kısa 2. cucasicus
1. A.amelluL.subsp.ibericus(Stev.)Avetisian
Alabalık K. Biçenekleri, Boşdere K. arası, 1600-1950 m, 6.8.1982, Dk.
1856,3764,3824,3112 Kar.
2. A. caucasicus Willd.
Kurşunçavuş K. ormanlık alan çevresi, 2000-2200 m, 2.8.1985, Dk. 3205. Kar.
7. ERIGERON L.
1. Dilsi çiçeklerin eni 1 mm veya daha dar 1. caucasicus subsp. caucasicus
1. Dilsi çiçeklerin eni 1 mm’den geniş 1. caucasicus subsp. venustus
1. E. caucasicus Stev. subsp. caucasicus
San çiçek K. Biçenekleri, 2000 m, 5.8.1982, Dk. 1795, Kar. D. 2798,3251.
77
1. Ε. caucasicus Stev. subsp. venustus (Botsch.) Grierson
Damal Arap Mezarlarından-Derindere Köyüne, 1500-2500 m, 3.8.1985, Dk. 3251.
8. CONYZA Less.
1. C. canadenis (L.) Cronquist
Posof, Yurtbekler K. arası, 1100-1600 m, 27.9.1986, Dk. 3837.
9. DORONICUM L.
1. Her gövde 1 kapitulum taşır 2. oblogifolium
1. Her gövde 2 veya daha çok kapitulum taşır 1. balansae
1. D. balansae Cavill.
Damal, Arap Mezarlarından Derindere Köyüne, 1300-2500 m, 3.8.1985, Dk. 3241.
End. Kar.3739
2. D. obloneifolium DC.
Çiçek D., Hıram Mevkii arası, 1880-2730 m, 18.6.1986, Dk. 3555.
10. SENECIO L.
1. Yapraklar loplu
2. İnvolukrum 8 mm’ye eşit veya daha dar 7. vernalis
2. İnvolukrum 8 mm’den geniş
3. Dilsi çiçekler var 1. pandurifolius
3. Dilsi çiçekler yok 2. taraxacifolius var. discoideus
1. Yapraklar basit
4. Yaprak ayasının genişliği en çok 5 cm
5. İnvolukrum 5 mm’den dar 4. nemorensis subsp. nemorensis
5. İnvolukrum 5 mm’den geniş
6. Kalıktılar brakteler yok 3. doriiformis subsp. orientalis
6. Kalikular brakteler var
7. Dilsi çiçekler turuncu, pedunkul 0.5-2 cm
6. integrifolius subsp. aurantiacus var. leiocarpus
7. Dilsi çiçekler san, pedunkul, 1.5-9 cm 6. integrifolus subsp. aucheri
4. Yaprak ayasının eni en az 5 cm
8. Çiçek durumu salgı tüyü taşımaz
5. platvphyllus var. platyphyllus
8. Çiçek durumu salgı tüyü taşır
5. platvphyllus var. glandulosus
78
1. S. pandurifolius C. Koch
Alabalık-Arsiyan Dağı arası, 1700-3000 m, 28.6.1986, Dk. 3620, Kar.
+ 2. S. taraxacifolium (Bieb.) DC. var. discoideus Matthews
Alabalık K. Yaylası – Kaleönü K. üst biçenekleri arası, 1800-2500 m, 30.8.1986,
Dk. 3778.
3. S.doriiformis L. subsp. orientalis (Fenzl) Matthews
Damal Arap Mezarlarından Derindere Köyüne, yol boyunca ormanlık ve biçeneler,
1300-2500 m, 3.8.1985, Dk. 3207, Ir.-Tur.
4. S. nemorensis L. subsp. nemorensis
Al K. deresi, 1500-1700 m, 3.8.1985, Dk. 3209, Avr.-Sib.
5. S. platvphyllus DC. var, platyphyllus
Gönülaçan K. ormanı, 2000 m, 14.8.1985, Dk. 3193, Kar.
+ 5. S. platvphyllus DC. var. glandulosus Matthews
Şavşat/Posof Ilıca K. arası, 1700-3000 m, 30.7.1985, 28.6.1986, Dk. 3756,
End. Kar.
6. S. integrifolius (L.) Clairv. subsp. aurantiacus (Hoppe ex Willd.) Briq. et Cavill.
var. leiocarpus Boiss.
Kodiyan Fidanlığı-Doğrular K. arası, 1800-2200 m, 30.7.1985, Dk. 3165. Kar.
+ 6. S. integrifolius (L.) Clairv. subsp. aucheri (DC.) Matthews
Şehir içi dere boyunca üst meşelikten Gümüşkavak K. anayol boyunca, 1600-
1750m, 28.6.1986, Dk. 3678,
7. S. vernalis Waldst. et Kit.
Posof/Damal Arap Mezarlarından Derindere Köyüne orman yolu boyunca 1300-
2500 m, 3.8.1985, Dk. 3240.
11.LIGULARIA Cass.
1. L.sibirica (L.) Cass.
Posof, Alabalık Yaylası, Kaleönü K. üst biçenekleri, 1800-2500 m, 30.8.1986,
Dk. 3774,3471,3476
12. TUSSILAGO L.
1. T.farfara L.
Sarıçiçek K., su kanalı çevresi, 1900-2000m, 8.5.1986, Dk. 3475, Avr.-Sib.
79
13. CALENDULA L.
1. C. officinalis L.
Al. K. Dere yamacından Posof a orman yolu boyunca, 1500-1600 m, 27.7.1985, Dk.
3032.
14. ANTHEMIS L.
1. Yaprak sapı 5-25 mm
2. Dilsi çiçekler sarı; yapraklar gri 2. marschalliana subsp. pectinata
2. Dilsi çiçekler krem ve beyaz; yapraklar yeşil 1. cretica subsp. iberica
1. Yaprak sapı 1-5 mm
3. Fillarilerin kenarı tabana kadar koyu kahverengi ve siyah
5. melanoloma subsp. melanoloma
3. Fillarilerin kenarı tabana kadar gri ve açık kahverengi
4. Dilsi çiçekler yok 3. tinctoria var. discodiea
4. Dilsi çiçekler var
5. İnvolukrum 0.8-1.3 cm eninde 3. tinctoria var. pallida
5. İnvolukrum 1.5-2 cm eninde 4. triumfettii
1. A. cretia L. subsp. iberica (Bieb.) Grierson
Ardahan, Ulgar Karayollan-Ulgar Çeşmesinde-Ulgar (Çiçek D.) Dağına, 2400-2750
m, 9.10.1985, Dk. 3381, Kar. Da.
2. A.marschalliana Willd. subsp. pectinata (Boiss.) Grierson
Ulgar Kara Yollan Bakım evi biçenekleri, 2000-2400 m, 4.8.1982, Dk. 1758,3232
Kar.
3. A. tinctoria L. var. discodea (All.) DC.
Ulgar Dağı-Çamyazı Köyleri-Hıram Mevkii arası, 1600-2730 m, 18.6.1986, Dk.
3579.
3. A. tinctoria var. pallida
Hanak-Posof arası, 1500-2000 m, 4.8.1982 Dk. 1762
4. A. triumfettii (L.) All.
Asmakonak Köyünden-Posofa orman yolu boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk,
2920.
5. A. melanoloma Trautv. subsp. melanoloma
Ulgar Bakım Evi Biçenekleri, 2000-2400 m, 4.8.1982, Dk, 1752, End. 3140,1334
15. ACHILLEA L.
1. Dilsi çiçekler bayız 1. millefolium subsp. millefolium
80
1. Dilsi çiçekler sarı
2. Bütün yaprak segmentleri benzer, rakisin eni, lmm 2. biebersteinii
2. Üst yaprak segmentleri daha geniş, rakinisin eni 2-4 mm 3. cappadocica
1. A. millefolium L. subsp millefolium
Kodiyan Fidanlığı, 1300-2050 m, 5.8.1982, Dk. 1775, Avr.-Sib.3327,2918,1852.
2. A. biebersteinii Afan.
Binbaşıeminbey K. çevresi, Tarlakenarı, 1900 m, 5.8.1982, Dk. 1811, Ir.-Tur.
3. A. cappadocica Hausskn. et Bornm.
Binbaşıeminbey K. çevresi, tarla kenarı, 1900 m, 5.8.1982, Dk. 1812, Ir.-Tur. 16.
TANACETUM L.
1. Dilsi çiçekler pembe-kırmızı 5. coccineum subsp. chamaemelifolim
1. Dilsi çiçekler beyaz-krem rengi
2. İnvolukrumun eni 3-9 mm
3. Yapraklar genel olarak 2-3 pinnat, kapitulum sayısı 3-9 3. parthenifolium
3. Yapraklar genel olarak 1-2 pinnat- kapitulum sayısı, 3-30 2. parthenium
2. İnvolukrumun eni 10-30 mm
4. Kapitulum sayısı 3-9 4. punctatum
4. Kapitulum sayısı 10-40 1. corymbsum subsp. corymbosum
1. T. corymbosum (L.) Schultz Bip. subsp corymbosum
Posof-Posof Çayı arası, yol boyunca tarla kenarı ve mezarlık çevresi, 1580-1600
m, 25.5.1985, Dk. 3396.
2. T. parthenium (L.) Schultz Bip.
Kurşunçavuş K. ormanlık alan çevresi, 2000-2200 m, 28.8.1985, Dk. 2915.
3. T. parthenifolium (Willd.) Schultz
Kurşunçavuş K. ormanlık alan çevresi, 2000-2200 m, 2.8.1985, Dk. 3204
4. T. punctatum (Desr.) Grierson
Alabalık Yaylaları-Kaleönü Üst Biçenekleri, nemli çayırlık alanı, 1800-2500 m,
30.8.1986, Dk. 3775, Kar.
5. T. coccineum (Willd.) Hayek subsp. chamaemelifolium (Somm. et Lev.) Grierson

Kodiyan Fidanlığı-Doğrular K. arası, 1800-2200 m, 30.7.1985, Dk.
3110,2313Kar.3206,3588,3736,3664,
Kar.3206,2313,3588,3736,3669 Da.

81
17. TRIPLEUROSPERMUM Schultz Bip.
1. Korona loplarının ucu kırmızı-kahverengi veya siyah 1. caucasicum
1. Korona lopları tamamen beyaz 2. oreades var. oreades
1. T. cacucasicum (Willd.) Hayek
Damal Arap Mezarlarından-Derindere Köyüne, yol boyunca, ormanlık ve biçenek-ler,
1300-2500 m, 3.8.1985, Dk. 3235.
2. T. oreades (Boiss.) Rech. fil. var. oreades
Asmakonak-Çamyazı Köyleri dağ tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk. 2793. 3366
18. ARTEMISIA L.
1. Yaprakların alt yüzü gri-beyaz, üst yüzü yeşil 1. vulgaris
1. Yapakların iki yüzüde gri-beyaz renkli
2. Reseptakulum tüylü
3. Verimli çiçekler san ve tüysüz 3. absinthium
3. Verimli çiçekler kırmızı ve tüylü 4. splendens
2. Reseptakulum tüysüz 2. austriaca
1. A. vulgaris L.
Gümüşkavak, Eminbey K. arası, 1600-1700 m, 3.9.1986, Dk. 3813,3830.
2. A. austriaca Jacq.
Yurtbekler-Türkgözü K. arası, 1400-1700 m, 3.9.1986, Dk. 3866.
3. A. absinthium L.
Al K. Tarlaları-Posof Çayı arası, 1580 m, 27.7.1985, Dk. 2981.
4. A. splendens Willd.
Gümüşkavak-Eminbey K. arası, 1650-1700 m, 3.9.1986, Dk. 3801, Ir.-Tur.
82
19. ARCTIUM L.
1. A.minus (Hill) Bernh. subsp. pubens (Babington) Arenes
Al. Köyü Tarlaları, Posof arası, 1580-1700 m, 27.7.1985, Dk. 2984, Avr.-Sib.
20. ONOPORDUM L.
1. Fillariler dik, kapitulumun eni 1-3 cm. l.turcicum
1. Fillariler geriye dönük, kapitulukun eni 3.5-5 cm
2. Ortadaki fillarilerin eni 3.5-6 mm 2. carduchorum
2. Ortadaki fillarilerin eni 1-3 mm 3. acanthium
1. O.turcicum Danin.
Al K. Tarlalarından Posofa dere yamacı boyunca, 1580-1600 m, 27.7.1986, Dk.
3028, Ir.-Tur.
2. O.carduchorum Bornm. et Beauverd
Al. K. Tarlaları-Yurtbekler K. arası, 1400-1700 m, 30.10.1986, Dk. 3876, Ir.-Tur.
3. O.acanthium L.
Doğrular-Özbaşı-Yolağzı K. arası, 1700-2500 m, 30.10.1986, Dk. 3890, Ir.-Tur.
21. CIRSIUM Miller
1. Yaprakların alt yüzü yoğun tüylü, beyaz
2. Gövde kanatlı 4. vulgare
2. Gövde kanatsız
3 . Yaprakların üst yüzü setalı
4 . Korolla sarı 2. kosmelii
4 . Korolla pembe, mor, eflatun
5 . Fillariler 11-12 seri 1. caucasicum
5 . Fillariler 7-10 seri 3. lappaceum subsp. tenuilobum
3 . Yaprakların üst yüzünde seta yok 5. echinus
1. Yaprakların alt yüzü az tüylü veya tüysüz, gri veya yeşil
6. Bitki gövdesiz 8. rhizocepholum subsp. sinuatum
7. Pappus korolladan uzun
8 . Yaprak alt yüzü yeşil 9. arvense subsp. arvense
8 . Yaprak altı yüzü gri, beyaz 9. arvense subsp. vestitum
7 . Pappus korolladan kısa
83
9 . Gövde yapraklarının en 5.5-8 cm
6. pseudopersonata subsp. kusnezowianum
9 . Gövde yapraklarının eni 1-5 cm 7. simplex subsp. simplex
1. C.caucasicum (Adams) Petrak
Gümüşkavak-Eminbey-Köyleri arası, 1650-1700 m, 3.9.1986, Dk. 3806, Kar.-Da.
2. C.kosmelii (Adams) Fisch. ex Hohen.
Asmakonak-Çamyazı K. dağ tarlaları, 2000-2100 m, 25.8.1986, Dk. 2789.
3. C.lappaceum (Bieb.) Fischer subsp. tenuilobum (C.Koch) Davis et Parris
Gümüşkavak-Eminbey K. arası, 1650-1700 m, 3.9.1986, Dk. 3805, End. Ir.-Tur.
4. C.vulgare (Savi) Ten.
Al K.dere yamacından, Posof Çayına, 1500-1600 m, 27.7.1985, Dk. 3030.
5. C.echinus (Bieb.) Hand. – Mazz.
Ulgar Da.-Çamyazı K. arası, 1700-2730 m, 17.6.1986, Dk. 3576, Ir.-Tur.3690,3768.
+ 6. C.pseudopersonata Boiss. et Bal. subsp. kusnezowianum (Somm. et Lev.) Petrak
Kurşunçavuş K. çevresi ormanı, çığ sürüm alanı 6.9.1985, Dk. 3308, Kar.
7. Csimplex C.A. Meyer subsp. simplex
Asmakonak K.-Posof arası, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk. 2912, Kar. Da.
8. C.rhizocephalum C.A. Meyer subsp. sinuatun (Boiss.) Davis et Parris Damal-Posof
arası, Arap Mezarları-Derindere K.arası, 1300-2500 m, 3.8.1985, Dk. 3252 a.
9. C.arvense L. subsp. arvense
Ulgar Dağı, Çamyazı K.Yaylası, Hıram Mevkii arası, 1500-2730 m, 18.6.1986,
Dk. 3576.
9. C.arvense L. subsp. vestitum (Wimmer et Grab.) Petrak
Kurşunçavuş K. Ormanlık alan çevresi, 2000-2200 m, 2.8.1985, Dk. 3211.
22. CARDUUS L.
1. Çiçekler beyaz 3. nawaschinii
1. Çiçekler eflatun, pembe, mor
2. İnvolukrumun eni 4-5 cm 1. nutans
2. İnvolukrumun eni 1.5-3.5 cm
3. Pappus 3-12 mm 2. acanthoides subsp. sintenisii
84
3 . Pappus 13-22 mm 4. nervosus
1. C nutans L. s.l.
Asmakonak-Çamyazı Κ. Dağ Tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk. 2801.
2. C.acanthoides L. subsp. sintenisii Kazmii
Ulgar Dağı-Çamyazı K. Yaylası, Hıram Mevkii, 1580-2730 m, 28.6.1986, Dk.
3572, Ir.-Tur.
3. C.nawaschinii Bordz.
Al K. Tarlalarından-Posofa 1500-1700 m, 27.7.1985, Dk. 2983, Kar. 3406
4. C.nervosus C. Koch
Damal Yaylasından-Derindere Köyüne orman yolu boyunca, 1800-2500 m,
7.9.1985,Dk.3339aIr.-Tur.
23.JURINELLAJaub.etSpach
1. J.moschus (Habl.) Bobrov subsp. pinnatisecta (Boiss.) Danin et Davis.
Damal Yaylasından-Derindere Köyüne orman yolu boyunca, 1800-2500 m, Dk
1. R.insigne (Boiss.) Wagenitz
Kodiyan Fidanlığı, Doğrular Köyü arası, 1800-2200 m, 30.7.1985, Dk. 3136, Ir.-Tur.
25. CENTAUREA L.
1. En azından taban yaprakları loplu veya pinnat
2. İnvolukrumun eni 5-8.5 mm 1. wiedemanniana
2. İnvolukrumun eni 9-35 mm
3. Fillari tırnakları tabana kadar silli değil 3. simplicicaulis
3 . Fillari tırnakları tabana kadar silli
4 . Bazı yaprak segmentlerinin kenarı senat 6. pulcherrima var. freynii
4 . Bütün yaprak segmentlerinin kenarı düz
5 . İnvolukrumun eni 15 mm’den geniş 5. dealbata
5. İnvolukrumun eni 15 mm’ye eşit veya daha dar 4. hedgei
1. Bütün yapraklar basit
6. Dilsi çiçekler mavi-lacivert
7 . Bitki tek yıllık; kapitulumun eni, 1.5 cm’den dar 10. depressa
85
7 . Bitki çok yıllık; kapitulumun eni, 1.5 cm’ye eşit veya geniş
8 . Tırnakların güleri siyah renkli 7. nigrifimbria
8 . Tırnakların güleri kirli beyaz renkli 9. trimfettii
6. Dilsi çiçekler, beyaz, sarı, pembe veya eflatun
9 . Gövde en az 3 kapitulum taşır 2. salicifolia subsp. abbreviata
9 . Gövde 1(2) kapitulum taşır
10 . Tırnak ve fillariler tamamen açık kahverengi veya beyaz
6. pulcherrima var. pulcherrima
10 . Tırnak ve fillarilerin kenarı siyah 8. cheiranthifolia var. purpurascens
+ 1. C. wiedemanniana Fisch. et Mey.
Al Köyü Tarlalarından-Yurtbekler ve Türkgözü Köyü arası sınır yolu boyunca, 1400-
1700 m, 28.10.1986, Dk. 3869, Det. F. Karaer et Demirkuş.
2. C.salicifolia Bieb. ex Willd. subsp. abbreviata C. Koch
Kodiyan Fidanlığı, 1900-2050 m, 5.8.1982, Dk. 1773, Kar. 1831,3133,2914
3. C.simplicicaulis Boiss. et Huet
Alabalık-Arsiyan Da. arası, 1700-3000 m, 28.6.1986, Dk. 3618, Kar.
4. C.hedgei Wagenitz
Al Köyü Tarlalarından-Posof Çayına, 1500-1700 m, 7.7.1985, Dk. 2974.
5. C.dealbata Willd.
Binbaşıeminbey-Yurtbekler K.arası, 1580-1950 m, 5.8.1982, Dk. 3614,1813.
6. C.pulcherrima Willd. var. pulcherrima
Sarıçiçek Biç enekleri, 1950-2000 m, 5.8.1982, Dk. 1796. 3166,3329,3767,2731.
6. C.pulcherrima Willd. var. freynii (Sint.) Wagenitz Alabalık K., Güney Ormanlık
Alandan-Kaleönü Üst Biçeneklerine, 1800-2500 m, 30.8.1986, Dk. 3767.
7. C.cheiranthifolia Willd. var. purpurascens (D.C.) Wagenitz
Ulgar Da. Bakımevi Biç enekleri, 2000-2400 m, Dk. 1746, Kar. Da.3143b,1184a,3236.
8. C.nigrifimbria (C.Koch) Sosn.
Ulgar Da. Bakımevi Biç enekleri, 2000-2400 m, 4.8.1982, Dk. 1749, Kar.
Da.3290,3210,3328.
9. C.triumfettii All.
Ulgar Da. Bakımevi Biç enekleri, 2000-2400 m, 4.8.1982, Dk. 1750.
10. C.depressa Bieb.
Binbaşıeminbey, Yurtbekler K.arası, 1500-1950 m, 5.8.1982, Dk. 1807.
86
26. CARTHAMUS L.
1. C.lanatus L.
Damal-Arap Mezarlarından-Derindere Köyüne yol boyunca, ormanlık alanlar,
3.8.1985, Dk. 3266.
27. XERANTHEMUM L.
1. X.annuum L.
Al K. Dere Yamacından-Posof a yol boyunca, 1500-1600 m, 27.8.1985, Dk.
3027.
28 . ECHINOPS L.
1. Kapitula en çok 6 cm 1. sphaerocephalus subsp. albidus
1. Kapitula en az 6 cm 2. pungens var. transcaucasicus
1. E.sphaerocephalus L. subsp. albidus (Boiss. et Spruner) Kozuharov
Gümüşkavak K. yol boyunca, 1580-1650 m, 1.9.1986, Dk. 3781, Avr.-Sib
2. E.purngens Trautv. var. transcaucasicus (İljin) Hedge
Al K. Posof Deresi Yamacı, 1580-1600 m, 27.7.1985, Dk. 3024, Ir.-Tur. 3875
29. CICHORIUM L.
1. C.intybus L.
Asmakonak-Çamyazı K. Dağ Tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk. 2919.
30. SCORZONERA L.
1. S.seidlitzii Boiss.
Damal, Arap Mezarlarından-Derindere Köyüne, yol boyunca, ormanlık ve çayırlıklar,
1500-2500 m, 3.8.1985, Dk. 3229.
31. TRAGOPOGON L.
1. Meyve gagası akenden kısa 1. albinervis
1. Meyve gagası akenden uzun 2. aureus
1. T.albinervis Freyn et Sint.
Sarıçiçek Köyü Biçenekleri, 1950-2000 m, 5.8.1982, Dk. 1792, Ir.-Tur.
2. T.aureus Boiss.
Alabalık Κ. çevresi, 1700 m, 6.8.1982, Dk. 1847,3681,2996,3527,1179.
32. LEONTODONL.
1. Aken gagasız
2. Yaprak ve fillariler hispid ve çatalsı tüy taşır 1. hispidus var. hispidus
87
3. Yaprak ve fillariler yukarıdaki 2 koşulu birlikte taşımaz
1. hispidus var. glabratus
1. Aken gagalı 3. crisp us subsp. asper
1. L.hispidus L. var. hispidus
Hanak Kuzey Yamaç, Orman Alanı, 2000-2100 m, 4.8.1982, Dk. 1765.
2. L.hispidus L. subsp. glabratus (W.Koch) Bisch. Asmakonak K.-
Posof arası, 1580-1700 m, 27.7.1985, Dk. 2794, Avr.-Sib.
3. L.crispus Vill. subsp. asper (Waldst. et Kit.) Rohl.
Asmakonak K.-Posof Çayı arası, 1580-1700 m, 27.7.1985, Dk. 2795,2976
33. PICRIS L.
1. Tek yıllık, pedunkul kapitulumun altında kalınlaşmış 1. hieracioides
1. İki veya çok yıllık, pedunkul yukarıdaki gibi değil 2. strigosa
1. P.hieracioides L.
Al K. Tarlalarından Posofa, 1580-1700 m, 27.7.1985, Dk.2977,Avr.-Sib.
2. P.strigosa Bieb.
Posof Çayı Deresinden-Yurtbekler K., 1100-1600 m, 27.9.1986, Dk. 2829, Ir.-Tur.
34. SONCHUS L.
1. S.oleraceus L.
Al Köyü Dere Yamacından Posofa, 1580-1600 m, 27.7.1985, Dk. 3026,3367.
35. REICHARDIA Roth
1. R.glauca Matthews
Alabalık-Boşdere K. arası, yol boyunca, 1600-1950 m, 6.8.1982, Dk. 1828 a. Ir.3031 Tur.
36. HIERACIUM L.
1. Gövde yapraklarının sayısı 1-5 1. subhastulatum
1. Gövde yapraklarının sayısı 6-20
2. İnvolukrum ve pedunkul salgılı ve stellat tüylü 2. chloroprenanthes
2 . Involukrum ve pedunkul sadece stellat tüylü 3. umbellatum
1. H.subhastulatum (Zahn) Juxip
Hanak, Kuzey Yamaç, Orman Alanı, 2000 m, 4.8.1982, Dk. 1764, Kar.
88
2. H.chloroprenanthes Litw. et Zahn.
Gönülaçan Köyü Ormanı, Gönülaçan K. Yaylası, 1900-2200 m, 6.8.1985, Dk. 3288,
Kar.
3. H.umbellatum L.
Asmakonak Köyünden Posof a orman yolu boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk.
2917,3337,3395,3765.
37. PILOSELLA Hill
1. Yaprakların alt yüzü sık tüylü, beyaz-gri 1. hoppeana subsp. troica
1. Yaprakların iki yüzü yeşil ve az tüylü
2. Yaprak alt yüzü ana damar boyunca tüylü 3. Xauriculoides
2 . Yaprak alt yüzü ana damar boyunca tüysüz 2. piloselloides subsp. megalomastix
1 · P.hoppeana (Schultes) C.H. et F.W. Schutz subsp. troica (Zahn) Sell et West
Kodiyan Fidanlığı, 1800-2200 m, 30.7.1985, Dk. 3159.
2. P.piloselloides (Vill.) Sojâk subsp. megalomastix (NP.) Sell et West
P. Üst Meşelikten-Gümüşkavak Köyüne, 1600-1750 m, 28.6.1986, Dk. 2684,2685.
3. P.xauriculoides (A.F.Lang) Sell et West
Asmakonak Köyünden-Posofa orman yolu boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk.
2916.
38. PRENANTHES L.
1. Çiçek durumu salgılı tüylü, kapitula dik 1. cacaliifolia
1. Çiçek durumu tüysüz, kapitula sarkık 2. purpurea
1. P.cacaliifolia (Bieb.) Beauverd
Damal Arap Mezarları-Derindere K. arası, 1580-2500 m, 3.8.1985, Dk. 3242. Kar.
2. P.purpurea L.
Kodiyan Fidanlığı, Doğrular K. arası, 1580-2500 m, 3.8.1985, 30.7.1985, Dk. 3152.
Avr.-Sib
39. CICERBITA Wallr.
1. C.rasemosa (Willd.) Beauverd
Asmakonak-Çamyazı Köyleri, Dağ Tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk. 2800,
Kar.
89
40. MULGEDIUM Cass.
1. M.quercinum (L.) C. Jeffrey
Posof, Güney kesimi ormanı, 1982, Sorger, Avr.-Sib.
41. LACTUCA L.
1. L.serriola L.
Al K. Tarlalarından Posof Çayına, 1500-1700 m, 27.7.1985, Dk. 2979, Avr.-Sib
42. MYCELIS Cass.
1. M.muralis (L.) Dum.
Posof, Güney kesimi ormanı, 1982, Sorger. Avr.-Sib.
43. LAPSANA L.
1. L.communis L. s.l,
Asmakonak-Çamyazı Köyleri Dağ Tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk. 2796,
3326,3182,2921,3370.
44 . TARAXACUM Wiggers
1. Yapraklar basit 1. crepidiforme subsp. crepidiforme
1. Yapraklar loplu
2 . Aken gagası, 0-2.5 mm 4. androssovii
2 . Aken gagası, 3-10 mm
3 . Akenler kırmızı 6. buttleri
3 . Akenler kırmızı değil
4 . Aken gagası 8.5-10 mm 3. revertens
4 . Aken gagası 3-8 mm
5 . Akenler 4 mm’den uzun 2. scaturiginosum
5. Akenler 4 mm veya daha kısa 5. aznavourii
1. T.crepidiforme DC. subsp. crepidiforme
Şehir içi dere boyunca, üst meşelikten-Gümüşkavak Köyüne anayol boyunca, 1600-
1750 m, 28.6.1986, Dk. 3641, ir.-Tur.
2. T.scaturiginosum G. Hagl.
Asmakonak-Çamyazı Köyleri,dağ tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk. 2790.
3. T.revertens G. Hagl.
Doğrular K.-Yukarı-Demirdöven sırtlarına anayol boyunca, 1450-2200 m,
30.5.1985, Dk. 3413, Ir.-Tur.
4. T.androssovii Schischkin
Asmakonak-Çamyazı Köyleri dağ tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk. 2791.
90
5. T.aznavourii Van Soest
Ardahan yolu, Ulgar Çeşmesinden-Ulgar Dağına, 2400-2750 m, 9.10.1985, Dk.
3386 a.
6. T.buttleri Van Soest
Ardahan Yolu, Ulgar Çeşmesinden-Ulgar Dağına, 2400-2750 m, 9.10.1985, Dk.
3386 b.
45. CHONDRILLA L.
1. C.juncea L. var. juncea
Posof Çayı, Deresinden-Yurtbekler Köyüne, 1100-1600 m, 27.9.1986, Dk. 3835.
46. CREPIS L.
1. Bütün kapitulumların eni en çok 9 mm
2. Aken 15-20 kaburgalı 3. pulchra subsp. pulchra
2. Aken 8-10 kaburgalı 5. sancta
1. Bütün kapitulumların eni en az 9 mm
3 . Aken gagalı 1. convzifolia var. dijimilensis
3. Aken gagasız
4 . Bitki iki veya çok yıllık, gövde 4 mm’den kalın 2. pannoniea
4. Bitki tek yıllık, gövde en çok 4 mm 4. foetida subsp. rhoeadifolia
1. C.convzifolia (Gouan) A. Kerner subsp. dijimilensis (C.Koch) Lamond
Gönülaçan K. Ormanı, Gönülaçan Yaylaları, 1900-2100 m, Dk. 1761, Kar.3288a
+ 2. C.pannoniea (Jacg.) C. Koch
Kurşunçavuş K. çevresi, 2000-2200 m, 2.8.1985, Dk. 3208.
3. C.pulchra subsp. pulchra
Al K. Tarlalarından-Posof Çayına, 1500-1700 m, 27.8.1985, Dk. 2980.
4. C.foetida L. subsp. rhoeadifolia (Bieb.) Celak.
Al K. Tarlalarından-Posof Çayına, 1500-1700 m, 27.6.1985, Dk. 2975.
5. C.sancta (L.) Babcock
Kodiyan Fidanlığı, Doğrular Köyü arası, 1800-2200 m, 29.7.1985,
Dk.3148,3239,3302,3145,3391,3596,3902.
48. CAMPANULACEAE
1. Korolla en fazla 3/4’üne kadar parçalanmış 1. CAMPANULA
1. Koralla tabana kadar parçalanmış 2. ASYNEUMA
1. CAMPANULAL.
91
1. Gövde 1(2) çiçekli
2 . Yaprak ucu belirgin bir şekilde 3 dişli 7. tridentata
2. Yaprak ucu akut-akuminat
3 . Kaliks dişleri arasında tırnak var 8. aucheri
3 . Kaliks dişleri arasında tırnak yok 6. collina
1. Gövde 3’den fazla çiçekli
4 . Kaliks dişleri arasında tırnak var
5 . Koralla beyaz renkli 5. alliariifolia
5 . Korolla mavi lacivert renkli
6 . Dallanma tabanda, çiçekler sarkık 6. collina
6 . Dallanma yukarıda, çiçekler hemen hemen dik 4. sibirica subsp. hohenackeri
4. Kaliks dişleri arasında tırnak yok
7 . Çiçekler sarkık 6. collina
7. Çiçekler dik
8 . Kapsül tabandan açılır
9 . Korolla 4-5 cm 1. latrfolia
9 . Korolla 1-3 cm
10. Kaliks lobları lineer-lanseolat 2. rapunculoides subsp. rapunculoides
10. Kaliks lobları triangular, akut 3. trachelium subsp. trachelium
8 . Kapsül tepeden açılır
11. Korolla ağzı dar huni şeklinde, eni 10-15 mm 10. olympica
11. Korolla ağzı geniş huni şeklinde, eni 20-25 mm
9. stevenii subsp. stevenii
1. C.latifolia L.
Gönülaçan Köyü, orman altı vejetasyonu, 1900-2100 m, 6.8.1985, Dk. 2935,3292
Avr.-Sib.
2. C.rapunculoides L. subsp. rapunculoides Asmakonak K. Dağ Tarlaları,
25.6.1985, Dk. 2810, Avr.-Sib. 3929
3. C.trachelium L. subsp. trachelium
AI K. Tarlaları-Posof Çayı arası, 1400-1700 m, 27.7.1985, Dk. 2997.
4. C.sibirica L. subsp. hohenackeri (Fisch. et Mey.) Damboldt.
Posof-Mezarlık Çevresinden-Posof Çayına, 1550-1580 m, 14.6.1985, Dk. 3503, 3516, Kar.
92
5. C.allianifolia Willd.
Asmakonak K.-Posof arası yol boyunca, 1900-2100 m, 6.8.1985, Dk. 2932,2998, Kar.
6. C.collina Sims
Gönülaçan K. orman yolu boyunca, 1900-2100 m, 6.8.1985, Dk. 3287, Kar.
7. C.tridentata Schreber
Ardahan yolu Ulgar Dağı yamacı, 2400-2730 m, 9.10.1985, Dk. 3385, Kar. 3650
8. C.aucheri A. DC.
Alabalık K.-Arsiyan Da. arası, 1750-3000 m, 28.8.1986, Dk. 3659 b, Kar.
9. C.stevenii Bieb. subsp. stevenii
Ulgar Da., Karayolları Bakımevi, 2000-2400 m, 28.8.1986, Dk. 1757, Hir.-Öks.3731,2485
10 . C. Olympic a Boiss.
Asmakonak K.-Dağ Tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk. 2809, Kar. 2933,3134,3324
2. ASYNEUMA Griseb. et Schenk
1. Yapraklar sapsız, tabanı gövdeyi sarmış eni 10-40 mm
1. amplexicaule subsp. amplexicaule
1. Yapraklar saplı, tabanı serbest, eni 2-9 mm
2. Yaprak boyu eninin 8 katından uzun, pedisel 1-15 mm 2. filipes
2. Yaprak boyu eninin 8 katına eşit veya kısa, pedisel 0-0,5 mm
3. rigidium subsp. rigidium
1. A.amplexicaule (Willd.) Hand.-Mazz. subsp. amplexicaule
Damal-Arap Mezarlarından-Derindere Köyüne, 1300-2500 m, 3.8.1985, Dk. 3248,3279 ir.-
Tur.
2. A.filipes (Nab.) Damboldt
Gönülaçan Yaylası-Kurşunçavuş K. arası kayalık alan, 1900-2100 m, 6.8.1985, Dk.
3280, Ir.-Tur.
3. A.rigidum (Willd.) Grossh. subsp. rigidum
Arkisman-Hiram Mevkii arası, 1700-2000 m, 29.7.1985, Dk. 3098, Ir.-Tur.
49. ERICACEAE
1. Bitki otsu
2. Bitki klorofilsiz 4. MONOTROPA
2. Bitki klorofil taşır 3. PYROLA
1. Bitki odunsu
93
3 . Ovaryum üst durumlu 1. RHODODENDRON
3. Ovaryum alt durumlu 2. VACCINTUM
1. RHODODENRON L.
1. Yapraklar dökülücü; stamen 5 1. luteum
1. Yapraklar kalıcı; stamen 10 2. caucasicum
1 R. luteum Sweet
Ulgar Da. eteğinden-Al Köyüne dere yamacı boyunca, 1580-2730 m, 15.6.1986,
Dk.,Kar. 3101,3102,3538,3898.
2. R.caucasicum Pallas
Hıram Mevkii-Al Κ. arası, 1580-2730 m, 17.6.1986, Dk. 3540, Kar. 3263
2. VACCINTUM L.
1. Yaprakların kenarı serrat 1. myrtillus
1. Yaprakların kenarı düz
2. Yaprak sayısının boyu eninin 2 katından kısa 2. uliginosum
2. Yaprak ayasının boyu eninin 2 katına eşit veya uzun
1. V.myrtillus L. 3. arctostaphylos
Kodiyan Fidanlığı-Doğrular K. arası, 1800-2200 m, 30.7.1985, Dk. 3109, Avr.-Sib.
2. V.uliginosum L.
Ulgar D. Aşıkzulali K, 1550-2500 m, 2
94
50. PRIMULACEAE
1. Gövde yapraklı
2. Çiçekler sarı
2 . Çiçekler mavi veya kırmızı
1. Gövde yapraksız
3. Yaprak ayasının eni 2-7 mm
3. Yaprak ayasının eni 8 mm’den geniş
1. PRIMULA L.
1. Çiçekler pembe, mor, mavi
2 . Kaliks 9-21 mm
2. Kaliks 4-8 mm
1. Çiçekler sarı
3 . Kaliks lopları akuminat, orta damarı koyu yeşil
3 . Kaliks lopları akut, orta damar kaliksle aynı
4 . Yaprakların alt yüzü tomentos tüylü
4. Yaprakların alt yüzü tüysüz veya az tüylü
1. P.vulgaris Huds. subps. sibthorpii (Hoffmanns.) W.W. Sm. et Forrest
Merkez Yayla Yolu, alpinik çayırlar, 2000 m, 6.10.1985, Dk. 3359, Kar.
+ 2. P.veris L. subsp. columnea (Ten.) Lüdi
Doğrular Köyünden-Yukarıdemirdöven sırtlarına ana yol boyunca, 1450-2200 m,
30.5.1986, Dk. 3454.
2. P.veris L. subsp. macrocalyx (Bunge) Lüdi
Doğrular K.-Yukarıdemirdöven sırtları arası, anayol boyunca, 1450-2200 m,
30.5.1986, Dk. 3409, Avr.-Sib. 2985
3. P.elatior (L.) Hill subsp. pallasii (Lehm.) W.W. Sm. et Forrest
Posof, Şehir içi dere boyunca, Gümüşkavak K., ana yol çevresi, 1600-1750 m,
28.6.1986, Dk. 3642, Avr.-Sib. 1164
4. P.algida Adams
Posof-Gümüşkavak K.arası, 1600-1750 m, 2.6.1986, Dk. 3478,3551,3656
2. ANDROSACE L.
1. Gövde yapraklı
1. Gövde yapraksız
3. LYSIMACHIA
4. ANAGALLIS
2. ANDROSACE
1. PRIMULA
1. vulgaris subsp. sibthorpii
5. algıda
4. elatior subsp. pallasi
2. veris subsp. columnea
3. veris subsp. macrocalyx
1. albana
2. villosa
95
1. A.albana Steven
Ulgar Dağı, Çamyazı K.-Hıram Mevkii, 1580-2730 m, 17.6.1986, Dk. 3556, Hir.-
Kar.
2. A.villosa L.
Alabalık-Arsiyan Da. arası, 1700-3000 m, 28.6.1986, Dk. 3628. Avr.-Sib
3. LYSIMACHIAL.
1. Kalıksın kenarı kahverengi-Kırmızı 1. vulgaris
1. Kaliksin kenarı yeşil 2. verticillaris
1. L.vulgaris L.
Al Köyü Biçenekleri, gölet çevresi, 1750 m, 28.7.1987, Dk. 3919.
2. L.verticillaris Sprengel
Asmakonak K.-Posof arası, orman yolu, boyunca 1600-2000 m, 25.8.1985, Dk.
2891, Hir.-Kar.
4. ANAGALLIS L.
1. A.arvensis L. subsp. parviflora (Hoffmanns. et Link.) Ces.
Arkisman Mevkii, Hıram Çevresi, c.1800 m, 8.9.1985, Dk. 3344.
51. OLEACEAE
1. FRAXINUS L.
1. F.angustifolia Vahl subsp. oxycarpa (Bieb. ex Willd.)Franco ex Rocha
Posof Çayı Derecesi’nden Yurtbekler Köyüne, 1100-1600 m, 27.9.1986, Dk. 3846.
Avr.-Sib.
52. ASCLEPIADACEAE
1. CYNANCHUM L.
1. C.acutum L. subsp. acutum
Binbaşıeminbey-Yurtbekler K.arası, 1500-1950 m, 5.8.1982, Dk. 1823.
53. GENTIANACEAE
1. Bitki çok yıllık 2. GENTIANA
1. Bitki tek veya iki yıllık
2. Korolla pembe 1. CENTAURIUM
2 . Koralla mavi-beyaz 3. GENTIANELLA
1. CENTAURIUM Hilli
96
1. C.pulchellum (Swartz) Druce
Αl Κ., Dere yamacından-Posofa’a yol boyunca 1500-1600 m, 27.7.1985, Dk. 3033.
2. GENTIANA L.
1. Bitki gövdesi 0-3 cm 2. Yaprakların boyu eninin 3 katına
eşit veya daha uzun
5. brachyphylla subsp. favratii
2. Yaprak boyu eninin 3 katından kısa
3 . Korolla 39-46 mm 4. verna subsp. pontica
3 . Korolla 20-38 mm 4. verna subsp. balcanica
1. Bitki gövdesi 3.5 cm’den uzun
4. Çiçekler gövde ucundan çıkar 3. septemfida
4 . Çiçekler yaprak koltuğundan çıkar
5 . Korolla 15-29 mm 2. cruciata
5 . Korolla 30-50 mm 1. asclepiadea
1. G.asclepiadea L.
Gönülaçan Yaylası, Erim K. Biçenekleri, 1900-2000 m, 6.8.1985, Dk.
3291,3787,3267,3351
2. G.cruciata L.
Arkisman Üstü, Hıram Mevkii, 1700-2000 m, 29.7.1985, Dk. 3097, Avr.-Sib. ?
3. G.septemfida Pallas
Kodiyan Fidanlığı, Doğrular K. arası, 1800-2200 m, 30.7.1985, Dk. 3161, Hir.-3227 Kar.
+4. G.verna L. subsp. balcanica Pritchard
Arap Mezarları Mevkii, 2500 m, 3.8.1985, Dk. 3226, Avr.-Sib. 3470,3480
4. G.verna L. subsp. pontica (Soltok.) Hayek
Ulgar Dağı, Hıram Mevkii-Al K. Tarlaları, 1580-2730 m, 18.6.1986, Dk. 3553.
5. G.brachvphvlla Vill. subsp. favratii (Rittener) Tutin
Ulgar Dağı Deresi, c. 2700 m, 20.6.1986, Dk. 3552, Avr.-Sib.
3. GENTIANELLA Moench
1. Yaprakların boyu eninin 4 katına eşit veya uzun 1 .ciliata subsp. blepharophora
1. Yaprakların boyu eninin 4 katından kısa 2. caucasea
97
1. G.ciliata (L.) Bork subsp. blepharophora (E.Bordz.) Pritchard
Merkez Yayla Yolu, orman içi, 2200 m, 6.10.1985, Dk. 3361, Hir.-Kar. Da.
2. G.caucasea (Loddiges ex Sims) Holub
Türkgözü K., 1350 m, 1.8.1985, Dk. 3169, Kar. Da.
54. CONVOLVULACEAE
1. Korolla 20 mm’den uzun 2. CALYSTEGIA
1. Korolla 19 mm’den kısa 1. CONVOLVULUS
1. CONVOLVULUS L.
1. Yapraklar hastat ve sagitat 2. arvensis
1. Yapraklar lanseolat 1. lineatus
1. C.lineatus L.
Ulgar (Çiçek) Dağı-Çamyazı, Hıram Mevkii, 1580-2730 m, 17.7.1985, Dk.
3582,3522.
2. C. arvensis L.
Al K. Tarlalarından-Posof Çayına, 1400-1700 m, 27.7.1985, Dk. 2965.
2. CALYSTEGIA R. Br.
1. C.silvatica (Kit.) Griseb.
Kurşunçavuş K. orman alanı çevresi, 2000-2200 m, 2.8.1985, Dk. 3198,2267
55. CUSCUTACEAE
1. CUSCUTA L.
1. Çiçek durumunun eni genellikle 6.5-20 mm 1. europaea
1. Çiçek durumunun eni 2-5 mm
2 . Çiçekler 1.5-2.5 mm 5. planiflora
2. Çiçekler 2.5-4 mm
3 . Kaliks lobları korolla tüpünden kısa 2. epithymum var. epithvmum
3 . Kaliks lopları genellikle korolla tüpünü geçer
4. Kaliks zarsı ve tepesi obtus 3. approximata var, approximata
4 . Kaliks etli ve tepesi akut 3. approximata var. macranthera
1. C.europaea L.
Kurşunçavuş K. ormanı, 2000-2200 m, 2.8.1985, Dk. 3199.
2. C.epithymum (L.) L. var. epithymum
Al K. Tarlalarından-Posof Çayına, 1400-1700 m, 27.7.1985, Dk. 3002 a.
+ 3. C. approximata Babington var, approximata
Çıldır Kurkale, Akkiraz Köyü arası, 1600-2100 m., 8.8.1982, Dk. 1865.
98
3. C.approximata Babington var. macranthera (Boiss.) Feinbr. et Greuter Al
K. Tarlalarından Posof Çayına, 1400-1700 m, 27.7.1985, Dk. 2978.
4. C.planiflora Ten.
Gönülaçan Köyü, Sarıçiçek K. arası, orman alanı, 1400-1700 m, 27.7.1985, Dk. 3195.
56. BORAGINACEAE
1. Kaliksin boyu genellikle 0.5-3 mm
2. Meyvanın üzerinde kancalı ve dikensi yapılan bulunur
2. Meyve çıplak
1. Kaliksin boyu genellikle 3-15 mm
3 . Gövde üzerinde sert dikensi setalar bulunur.
4. Bitki tek yıllık; sitilus korolladan dışarı çıkmış
4. Bitki çok yıllık; sitilus korolladan dışarı çıkmamıştır
10. SYMPHYTUM
3 . Gövde üzerinde setalar yoktur
5 . Korolla yeşil sarı
6 . Gövde yaprakları auriculat, kordat
6 . Gövde yaprakları yukarıdaki gibi değil
7. Sitilus korolla tüpünden uzun
7 . Sitilus korolla tüpünden kısa
5 . Korolla beyaz, mor, mavi, pembe, eflatun
8 . Bazı stamenler korolladan dışarı çıkmış
8 . Bütün stamenler korolla içinde
9. Bitki tek yıllık; korolla beyaz veya mavi
9. Bitki çok yıllık; korolla mor pembe veya eflatun
10. Meyve yuvarlak, sırt kısmı disk şeklinde, üzeri
spinüllü ve kancalı setalarla kaplı
10. Meyve yukarıdaki özelliklerin hepsini taşımaz.
11. Kaliks 1/3’den tabana kadar parçalanmış
11. Kaliks en fazla 2/3’e kadar parçalanmış 12. NONEA
1. LAPPULA Fabricius
1. L.squarrosa (Retz.) Dumort.
P.4. bölüm çevresi, dere yamacı, 1550 m, 28.7.1985, Dk. 3050,2622
1. LAPPULA
3. MYOSOTIS
2. ASPERUGO
9. CERINTHE
5.
ARNEBİA
8. ONOSMA
7. ECHIUM
4. CYNOGLOSSÜM
11. ANCHUSA
99
2. ASPERUGO L.
1. A.procumbens L.
Gümüşkavak Κ.-Posof arası anayol boyunca, 1580-2500 m, 27.6.1986, Dk. 3638,
Avr.-Sib.
3. MYOSOTIS L.
1. Gövde geriye dönük tüylü
2. Taban yaprakların alt yüzü tüysüz 2. olvmpica
2. Taban yapraklarının alt yüzü tüysüz 5. sparsiflora
1. Gövde setal veya basit tüylü
3 . Kaliks basit veya kancalı tüylerle kaplı
4. Kaliks kalıcı 3. lithospermifolia
4. Kaliks dökülücü 1. sylvatica subsp. cyanea
3 . Kaliks yalnız yukarı dönük setalarla kaplı 4. sicula
1. M.sylvatica Ehrh. ex Hoffm. subsp. cyanea Vestergren Asmakonak-Çamyazı
K.arası, dağ tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk. 2846.
2. M.olympica Boiss.
Ulgar Da., Hıram Mevkii, Al K., tarlaları arası, 1550-2730 m, 17.6.1986, Dk. 3542
a.
3. M.lithtospermifolia (Willd.) Hornem.
Hanak, Damal, anayol boyunca, 1800-1950 m, 26.6.1986, Dk. 3591,3564
4. M. sicula Guss.
Gönülaçan K. Ormanı, Gönülaçan K. Yaylası, 1900-2100 m, 6.8.1985, Dk. 3277.
5. M.sparsiflora Mikan ex Pohl
Gümüşkavak K.-Posof arası anayol çevresi ve üst ormanlık alan boyunca korunmuş
alanlar, 1600-1750 m, 28.6.1986, Dk. 3677.
4. CYNOGLOSSUM L.
1. C.officinale L.
Al K. Tarlalarından, Posof Çayına, 1500-1700 m, 27.7.1985, Dk. 2995. Avr.-Sib.
3495,3577
5. ARNEBIA Forssk.
1. A.pulchra (Roemer et Schultes) Edmondson
P. Mezarlık Çevresi, 1580 m, 14.6.1986, Dk. 3494. Hir.-Kar. 3249
6. BUGLOSSOIDES Moench
1. B.arvensis (L.) Johnston
Posof Çayı Çevresinden-Posofa 1450-1600 m, 25.5.1986, Dk. 3411,3444,2506,3519
100
7. ECHIUM L.
1. Korolla kırmızı 1. rassicum
1. Korolla mor mavi 2. vulgare
1. E.russicum J.F. Gmelin
Asmakonak K. Dağ Tarlaları, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk. 2887,3668,3089
2. E.vulgare L.
Asmakonak K. Dağ Tarlaları, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk. 2847,2886
8. ONOSMA L.
1. Yaprakların boyu eninin 3 katından kısa 1. sericeum
1. Yaprakların boyu eninin 3 katına eşit veya uzun
2. Çiçek durumundaki çiçek sayısı 1-3 2. linearilobum
2 . Çiçek durumundaki çiçek sayısı 4’den fazla 3. tauricum var. tauricum
1. O.sericeum Willd.
Binbaşıeminbey-Yurtbekler Κ. arası, 1500-1950 m, 5.8.1982, Dk. 1804, Ir.-Tur
. + 2. O.linearilobum Hausslen. ex H.Riedl
Özbaşı K. çevresi, 1700 m, 2.8.1987, Dk. 3912, End.
3 .O.tauricum Pallas ex Willd. var tauricum
Al K. Tarlaları-Posof arası, 1500-1700 m, 27.7.1985, Dk. 2993.
9. CERINTHE L.
1. Korolla lopları korolla tüpüne eşit veya uzun 1. minor subsp. auriculata
1. Korolla lopları korolla tüpünden kısa 2. glabra
1. C.minor L. subsp. auriculata (Ten.) Domac
Al K. Tarlaları, 1500-1700 m, 27.7.1985, D. 2994. s
2. Ç. glabra Miller
Ulgar D. Çamyazı K. Hıram Mevkii, 1580-2730 m, 17.6.1986, Dk. 3566.
10. SYMPHYTUM L.
1. S.asperum Lepechin
Al K. Tarlalarından-Posof Çayına, 1500-1700 m, 27.7.1985, Dk. 2991,3567 Hir.-
Kar.
11. ANCHUSA L.
1. A.azurea Miller var. azurea
Posof Mezarlık Çevresi, 1550-1580 m, 14.6.1986, Dk. 3507.
12. NONEA Medicus
1. Yaprak ayasının eni 15 mm’den geniş 2. pulmonarioides
101
1. Yaprak ayasının eni 15 mm’ye eşit veya dar
2. Annulus tüylü 1. karsensis
2. Annulus tüysüz 3. anchusoides
1. N.karsensis M. Popov
Damal Arap Mezarlarından-Derindere Köyüne yol boyunca, 1300-2300 m, 3.7.1985,
Dk. 3253 Ir.-Tur.
+ 2. N.pulmonarioides Boiss. et Bal.
Alabalık K.-Arsiyan Da. arası, 1700-3000 m, Dk. 3629, Ir.-Tur.
3. N.anchusoides Boiss. et Buhse
Ulgar Da.-Çamyazı K. arası, Hıram Mevkii, 1580-2730 m, 17.6.1986, Dk. 3542c, Ir.-
Tur.
57. SOLANACEAE
1. Meyve kapsül
2. Çiçek durumu başak veya rasemoz 3. HYOSCYAMUS
2. Çiçek durumu tek veya aksilları 2. DATURA
1. Meyve etli 1. S PLANUM
1. SOLANUM L.
1. S .luteum Miller.
Posof-Gümüşkavak K. arası, 1580-2750 m, 16-20.6.1986, Dk. 3657,3896
2. DATURA L.
1. D.stramonium L.
Özbaşı K. Biçenekleri, 1700 m, 2.8.1987, Dk. 3915,3320,2197
3. HYPSCYAMUS L.
1. Plgun korolla sarı; yaprak sapı tabanda ampleksikaul 1. niger
1. Plgun korolla mor; yaprak sapı tabanda serbest 2. reticulatus
1. H.niger L.
Doğrular K.-Kodiyan Fidanlığı arası, Ouercus ormanı, 1850 m, 6.9.1986, Dk.
3221.
2. H.reticulatus L.
Damal Yaylasından-Derindere Köyüne, orman yolu boyunca, 1800-2500 m, Dk.
3325, Ir.-Tur. 3397
58. SCRPPHULARIACEAE
102
1. Verimli stamen 2
1. Verimli stamen 4-5
2. Korollanın tabanı mahmuzlu
2. Korollanın tabanı mahmuzlu değil
3. Korolla rotat veya korolla tüpü şişkin
4 . Korolla tüpü korolla loplarından kısa
4 . Korolla tüpü korolla loplarından uzun veya eşit
3 . Korolla zigomorf, bilabiat, korolla tüpü şişkin değil
5 . Yapraklar alternat
5 . Yapraklar karşılıklı veya dairesel
6 . Kaliks 5 parçalı
7. Yapraklar pinnat veya pinnatifit
7. Yapraklar basit
6. Kaliks 4 parçalı
8 . Korolla 3.5-13 mm
8 . Korolla 15-27 mm
9. Tohumlar kanadı değil
9. Tohumlar kanadı değil
1. VERBASCUM L.
1. Bitki basit tüylü veya çıplak
1. Bitki çatalsı tüylü
2. Öndeki 2 stamenin anterleri uzamış, arkadakiler
böbreksi
3 . Anterler 4-5 mm
3 . Anterler 1-2 mm
2. Bütün anterler böbrek şeklinde
4. Brakteol yok
4. Brakteol mevcut
5 . Flamentler mor tüylü
5 . Flamentler beyaz veya sarı tüylü
6. Gövde köşeli, kalın; kaliks 2-3 mm
6. Gövde yuvarlak, ince; kaliks 3-5 mm
5. VERONICA
3. LINARIA
1. VERBASCUM
2. SCROPHULARIA
4. DIGITALIS
8. PEDICULARIS
10. RHYNCHOCORYS
7. EUPHRASIA
9. RHINANTHUS
6. MELAMPYRUM
2. phoeniceum
3. georgıcum
4. thapsus
1. oreophilum
5. varians var. varians
o.speciosum
7. cheiranthifolium var. cheiranthifolium
103

1 · V. oreophilum C. Koch s. 1
Posof-Gümüşkavak Κ. arası anayol boyunca, 1400-3000 m, 30.6.1986, Dk. 3637,
Ir.-Tur. 3789,3791,3906,3637.
2. V.phoeniceum C.Koch
Ardahan-Hanak-Posof Yolu boyunca, 1800-1950 m, 26.6.1986, Dk. 3595, Hir.-Kar.
3. V. georgicum Bentham
Alabalık K. Biçenekleri, Boşdere K. arası, 16.8.1982, 1600-1950 m, Dk. 1842 b.
4. V.thapsus L.
Alabalık K. Biçenekleri-Boşdere K. arası, 1600-1950 m, Dk. 1789, Avr.-Sib. 3923
5. V.varians Freyn et Sint. var. varians Binbaşıeminbey-Yurtbekler K.arası,
1500-1950 m, 5.8.1982, Dk. 1820.
6. V.speciosum Schrader
Asmakonak-Çamyazı K. Dağ Tarlaları, 2000-2100 m, 29.7.1985, 29.7.1985, Dk.
2787,3922
7. V.cheiranthifolium Boiss. var, cheiranthifolium
P. 4. bölük çevresi, 1500 m, 28.7.1985, Dk. 3059,3921
2. SCROPHULARIA L.
1. Yapraklar bileşik veya loplu
2. Yapraklar dairesel dizilişli 3. orientalis
2. Yapraklar alternat dizilişli
3 . Gövde alt yapraklan 2-3 pinnatifit; gövde kalınlığı 4-6 mm 8. xanthoglossa
3. Gövde alt yapraklan 1-2 pinnatifit; gövde kalınlığı 1-2.5 mm 9. striata
1. Yapraklar basit
4 . Yaprak ayasının boyu eninin 3 katından uzun 6. naehitschevanica
4. Yaprak ayasının boyu eninin 3 katına eşit veya daha kısa
5 . Gövde orta yaprakları altemat 7. libanotica subsp. libanotica var. urartuensis
5. Gövde orta yaparakları karşılıklı
6 . Yaprakların boyu eninin 1.5 katına eşit veya daha kısa
7. Kaliks lopları tüysüz veya basit tüylü 5. scopolii var. scopolii
7. Kaliks lopları salgılı tüylü 5. scopolii var. adenocalyx
6 . Yaprakların boyu eninin 1.5 katından uzun
8 . Staminot yok 1. cryptophila
104
8 . Staminotvar
9 . Kaliksin kenarı skarios 4. divaricata
9 . Kaliksin kenarı skorious değil 2. capillaris
1. S.cryptophila Boiss. et Heldr. s.l.
Al K. Torbaları, 1400-1700 m., 27.8.1985, Dk. 3010 End. D. Ak
+ 2. S.capillaris Boiss.
Posof, Asmakonak, Köyü, Çevresi orman içi, 1700-2100 m, 25.8.1985 Dk. 2902,
End. Kar.
3. S.orientalis L.
Damal Arap Mezarlarından-Derindere Köyüne yol boyunca, ormanlık ve Biçenekler,
1300-2500 m, 3.8.1985, Dk. 3253, Γτ.-Tur.
4. S.divaricata Ledeb.
Posof, 1500-1800 m, Sorger et Buchner 82 106-101
5. S.scopolii (Hoppe ex) Pers. var. scopolii
Kol K.-Posof arası, dere yamacı boyunca, 1500 m, 4.9.1985, Dk. 3312.
Asmakonak K. çevresi, orman içi, 1700-2100 m, 25.8.1985, Dk. 2902, D. Ak.
5. S.scopolii (Hoppe ex) Pers. var. adenocalyx Somm. et Lev.
Türkgözü K. çevresi orman içi, 1350 m, 8.10.1985, Dk. 3374.
6. S.nachitschevanica Grossh.
Şavşat, Ilıca, Arsiyan Dağı arası, 1750-3000 m, 30.6.1986, Dk. 3751, Ir.-Tur.
+ 7. S.libanotica Boiss. subsp. libanotica var. urartuensis R. Mill.
Doğrular-K.Yukandemirdöven K.çevresi, 1550-2000 m, 30.5.1986, Dk. 3433,
Ir.-Tur.
8. S.xanthoglossa Boiss. var. decipiens (Boiss. et Kotschy) Boiss.
Ulgar Dağı Hıram Mevkii, Al. K. Tarlaları, 1580-2730 m, 16-20.6.1986, Dk.
3568, Ir.-Tur.
+ 9. S.striata Boiss.
Doğrular-Demirdöven K. arası, 1480-1600 m, 30.5.1986, Dk. 3438, Ir.-Tur.
3. LINAPJA Miller
1. L.genistifolia (L.) M.Killer subsp. genistifolia
Sarıçiçek Köyü Biçenekleri, 1950-2000 m, 5.8.1982, Dk. 1794, Avr.-Sib.
4. DIGITALIS L.
1. Korolla 18-34 mm 1. ferruginea subsp. ferruginea
105
1. Korolla 8-18 mm 1. ferruginea subsp. schischkinii
1. D.ferrugineaL. subsp. ferruginea
Yeniköy Fidanlık Sahası, doğu yamaç, 1550-2000 m, 6.8.1982, Dk. 1828, Avr.-
Sib.
1. D .ferruginea L. subsp. schischkinii (Ivan.) Werner
Asmakonak, Çamyazı Köyleri, dağ tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk. 2848
5. VERONICAL.
1. Bitki tek yıllık
2. Çiçekler yaprak koltuğundan tek tek
çıkar
3 . Çiçek durumu salgılı tüyler taşır
3 . Çiçek durumu salgılı tüy taşımaz
2. Çiçek durumu rasemoz
4 . Çiçek durumu tamamen tüysüz
4. Çiçek durumu salgılı tüylü
1. Bitki iki veya çok yıllık
5 . Gövde dik; çiçek durumu rasemoz
6. Sitilus 0.8-1.7 mm
7 . Çiçek durumu tamamen tüysüz
7 . Çiçek durumu algılı tüylü
6 . Sitilus 2-8 mm
8 . Bütün yapraklar bileşik
8 . Bazı yapraklar basit
9. Çiçek durumu basit rasemoz
9. Çiçek durumu dallanmış
rasemoz
5 . Gövde yatık, yükselen; çiçek durumu rasemoz veya aksillar
10. Çiçekler yaprak koltuğunda tek tek çıkar
11. Pedunkul 25-30 m
11. Pedunkul 5-20mm
10. Çiçek durumu rasemoz
12.Yaprak ayası en az 1/2’sine kadar parçalanmış
13. Yaprak pinnatisekt
13. Yaprak palmatisekt
12.Yaprak ayası basit krenat
2. praecox
3. polita
5. aenagallis-aquatica subsp. lysimachioides
5. anagallis-aquatica subsp. michauxii
5. anagallis-aquatica subsp. lysimachioides
5. anagallis-aquatica subsp. michauxii
9. armena
1. gentianoides
10. peduncularis
4. filiformis
7. liwanensis
8. multifida
9. armena
106
14. Bitki tamamen tüysüz 6. beccabunga
14. Bitkinin en azında, çiçek durumu tüylü
15. Pedunkul 5-20 mm 7. liwanensis
15. Pedunkul 20-35 mm 11. officinalis
1. V. gentianoides Vahl Kodiyan
Fidanlık Sahası, Doğrular K. arası, 1800-2000 m, 30.7.1985, Dk. 1782,
2282,2827,2888,3569,3157 Hir.-Kar.
2. V.praecox All.
Posof Üst Meşelik Gümüşkavak K. arası, 1600-1750 m, 28.6.1986, Dk. 3672.
3. V.polita Fries
Al K. Tarlalarından-Posof Çayına, 1500-1700 m, 27.7.1985, Dk. 2953 a.
4. V.filiformis J.E. Smith
Arkisman Mevkii, Hıram altı, 1800 m, 8.9.1985, Dk. 3345, 3408b, Hir.-Kar.
5. V.anagallis-aquatica L. subsp. lvsimachioides Boiss.
Posof Üst Meşelikten, Gümüşkavak Köyüne dere yatağı çevresi, 1600-1750 m,
28.6.1986, Dk. 3687.
5. V.anagallis-aquatica L. subsp. michauxii Lam. Posof
Çayı, 1500 m, 27.7.1985, Dk. 2955, Ir.-Tur.
6. V.beccabunga L.
Posof Üst Meşelikten-Gümüşkavak Köyüne, 1600-1750 m, 28.6.1986, Dk. 3686. 3711
7. V.liwanensis C. Koch
Alabalık-K.-Arsiyan Dağı arası, 1700-3000 m, 28.6.1986, Dk. 3633, Kar.
8. V.multifıdaL.
Doğrular Köyü-Yukarıdemirdöven K. arası, 1450-2200 m, 30.5.1986, Dk. 3420, Ir.-
Tur.
9. V.armena Boiss. et Heut
P. Üst Meşelikten-Gümüşkavak K. arası, dere yatağı, 1600-1750 m, 28.6.1985, Dk.
3712, Ir.-Tur.
10. V.peduncularis Bieb.
P. Üst Meşelikten-Gümüşkavak Köyüne dere yatağı boyunca, 1600-1750 m,
28.6.1985, Dk. 3688, Avr.-Sib.3689,3901
11. V.officinalis L.
Posof, Türkgözü K., 1350 m, 1.8.1986, Dk. 3186, Avr.-Sib.
107
6. MELAMPYRUM L.
1. Brakteler imbrikat; korolla 16-27 mm 1. arvense var. arvense
1. Brakteler yaygın; korolla 13-15 mm 2. pratense
1. M.arvense L. var. arvense
Kodiyan Fidanlığı, Doğrular K. arası, 1800-2200 m, 30.7.1985, Dk. 3114, Avr.-3200
Sib.
2. M.pratense L.
Kodiyan Fidanlığı, Doğrular K. arası, 1800-2200 m, 30.7.1985, Dk. 3120, Avr.-Sib.
7. EUPHRASIA L.
1. Alttaki brakteler 4-8 dişli 1. hirtella
1. Alttaki brakteler 2-3 dişli 2. sevanensis
1. E.hirtella Jordan ex Reuter
Asmakonak Κ. Da. Tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk. 2832, Avr.-Sib.
2. E.sevanensis Juz.
Posof Giriş Yolu, orman alanı, 1-30.7.1982, F. Sorger
8. PEDICULARIS L.
1. Gövde yaprakları karşılıklı veya dairesel dizilişli l.caucasica
1. Gövde yapraklan alternat
2. Korolla mavi-pembe, 15-17 mm 2. wilhelmsiana
2. Korolla krem-sarı, 20-32 mm
3 . Bütün flamentler tüylü 3. condensata
3 . İki flament tüylü iki tanesi tüysüz
4 . Çiçek durumu sık; gövde 8-30 cm 4. comosa var. sibsthorpii
4 . Çiçek durumu seyrek; gövde 20-60 cm 4.comosa var. acmodontha
1. P.caucasica Bieb.
Damal, Arap Mezarlarından-Derindere Köyüne, 1300-2500 m, 3.8.1985, Dk. 3239,
Hir.-Kar. 3477,3652a,3239
2. P.wilhelmsiana Fisch. ex Bieb.
Ulgar Dağı, Hıram Mevkii, Al Köyü arası, 1580-2730 m, 16-20.6.1986, Dk. 3534.
Kar.3652b,3634,3536
3. P.condensata Bieb.
P. Üst Meşelikten-Gümüşkavak Köyüne, 1600-1750 m, 28.6.1986, Dk. 3651 a.
108
4. P.comosa L. subsp. sibthorpii (Boiss.) Boiss.
P. Üst Meşelikten-Gümüşkavak Köyüne, 1600-1750 m, 28.6.1986, Dk. 3651 b.
4. P.comosa L. subsp. acmodontha (Boiss.) Boiss.
Al K. Tarlaları-Posof arası, 1400-1700 m, 27.6.1985, Dk. 3019.
9. RHINANTHUS L.
1. R.angustifolius C.C. Gmellin subsp. grandifloru s (Wallr.) D.A. Webb.
Asmakonak K.-Orman yolu boyunca 1700-2100 m, 25.8.1985, Dk. 2926.
10. RHYNCHOCORYS Griseb.
1. R.orientalis (L.) Bentham
Alabalık Köyü Biçeneklerinden-Boşdere K. anayol boyunca, korunmuş alanlar,
1600-1950 m, 6.8.1982, Dk. 1850, Kar. Det. B. Yıldız. 2927
59. OROBANCHACEAE
1. OROBANCHE L.
1. Çiçek brakteol taşınmaz 4. armena
1. Çiçek 2 brakteol taşır
2. Korolla 15-19 mm 1. oxvloba
2. Korolla 20-40 mm
3 . Kalıksın dişleri kaliks tüpünün 2 katı uzunlukta veya kısa
3. Kaliks dişleri kaliks tüpüne eşit
2. coelestis

1. O.oxyloba (Reuter) G. Beck
Posof, Al. K. Tarlalarından-Posof Çayına, 1500-1700 m, 27.7.1985, Dk. 2972 b.
2. O.coelestis (Reuter) G. Beck
P. Mezarlık Çevresinden, Posof Çayına, 1550-1580 k, 14.6.1986, Dk. 3508.
3. O.bungeana G. Beck
P. Mezarlık Çevresinden-Posof Çayına, 1550-1580 m, 14.6.1986, Dk. 3523, Hir.-
Kar.
4. O.armena Tzvelev
P. Mezarlık Çevresinden-Posof Çayına, 1550-1580 m, 14.5.1986, Dk. 3254, Ir.-
Tur.
60. LAMIACEAE (LABIATAE)
1. Verimli stamen 2 (3)
2. Bitki rizomlu, yaprak ayası derin loplu; aromatik değil 21. LYCOPUS
2. Bitki rizomlu değil, yaprak ayası düz veya dentat; aromatik
3 . Gövde yatık; yapraklar 1.5 cm’den kısa 22. ZIZIPHORA
109
3 . Gövde dik; yapraklar 1.5 cm’ye eşit veya uzun 23. SALVIA
1. Verimli stamen 4
4. Korollanın üst dudağı yok veya körelmiş
5 . Korollanın alt dudağı 5 loplu
5 . Korollanın alt dudağı 2 loplu
4. Korollanın üst dudağı iyi gelişmiş
6 . Çiçek durumu, başak veya şemsiye
7 . Bitki aromatik
8 . Yaprakların boyu 3-12 mm
8 . Yaprakların boyu 15-45 mm
7 . Bitki aromatik değil
9 . Yaprak ayasının eni, 2-4 mm
9 . Yaprak ayasının eni, 5-20 mm
10. Çiçek durumu sapsız, korolla 10-15 mm
10. Çiçek durumu saplı, korolla 3-10 mm
6 . Çiçek durumu, rasemoz, vertisillat veya panikula
11. Brakteoller ovat-orbikular, kenan tamamen denta
11. Brakteoller yukarıdaki gibi değil
12. Brakteollerin ucu loplu
12. Brakteoller basit
13. Çiçek durumundaki internodyumlar belirgin değil 14. ORIGANUM
13. Çiçek durumundaki intemodyumlar uzun ve belirgin
14. Brakteoller ve kaliksin ucu dikensi
14. Brakteoller ve kaliksin ucu dikensi değil
15. Kaliks dişleri kaliks tüpünden uzun
16. Kaliks dişleri 3+2 şeklinde iki dudaklı
16. Kaliks dişleri eşit uzunlukta
15. Kaliks dişleri kaliks tüpüne eşit veya kısa
17. Bitki tek yıllık
18. Kaliks 3-4.5 mm
18. Kaliks 5-10mm
19. Kaliks S harfi şeklinde bükülmüş
19. Kaliks tübülar, kampanulat
2. TEUCRIUM
1. AJUGA
19. THYMUS
20. MENTHA
11. DRACOCEPHALUM
13. PRUNELLA
14.ORIGANUM
12. LALLEMANTIA
6. LEONURUS
5. GALEOPSIS
4. WIEDEMANNIA
3. LAMIUM
15. SATUREJA
18. ACINOS
110
20. Korolla sarı-kahverengi
20. Korolla mor-pembe
17. Bitki çok yıllık
21.Kaliks 14-15 damarlı
22. Sitilus lopları eşit
uzunlukta
22. Stilus lopları farklı
uzunlukta
21. Kaliks 5-13 damarlı
23.Pedunkul4(l)-15mm
23. Pedunkul 0-3 mm
24. Kaliksin boğazı tüysüz
24. Kaliksin boğazı tüylü
1. AJUGA L.
1. Petaller sarı
1. Petaller mavi-lacivert
2. İnternodyumların iki yüzü tüylü
2. İnternodyumlar tamamen tüysüz
1. A. orientalis L.
8. SEDERITIS
9. STACHIS
10. NEPETA
17. CLINOPODIUM
16. CALAMINTHA
7. BALLOTA
9. STACHIS
3. chamaepitys subsp. laevigata
2. reptans 1.
crientalis
Doğrular-Yukarıdemirdöven K. arası, anayol boyunca, 1400-2200 m, 30.5.1986,
Dk. 3410.
2. A. reptans L.
Alabalık K.-Arsiyan D. arası, 1700-3000 m, 28.6.1986, Dk. 3621.
3. A.chamaepitys (L.) Schreber subsp. laevigata (Banks et Sol.) P.H. Davis
Doğrular Κ.-Yukarıdemirdöven K. arası, 1450-2200 m, 30.5.1986, Dk. 3442.
2. TEUCRIUM L.
1. Çiçekler sarı, kirli beyaz 2. polium
1. Çiçekler leylak-mavi 1. orientale var, glabrescens
1. T.orientale L. var glabrescens Hausskn. ex Bornm.
Asmakonak K.-Posofa orman yolu boyunca, 1700-2000 m, 25.5.1985, Dk. 2896,
Ir.-Tur.
2. T.poltum L.
Al. Köyü Tarlaları-Posof Çayı arası, 1500-1700 m, 25.7.1985, Dk. 2990, Ir.-Tur. 3500
3. LAMIUML.
111
1. Bitki tek yıllık
2. Korolla pembe-eflatun 2. amplexicaule
2. Korolla beyaz 4. ponticum
1. Bitki çok yıllık
3 . Korolla tüpü annulus taşır 1. armenum subsp. armenum
3 . Korolla tüpü annulus taşımaz 3. album
+ 1. L.armenum Boiss. subsp. armenum
Özbaşı K. Biçenekleri-Yayla Yolu, 1700 m, 2.8.1987, Dk. 3909, Kar. Da.
3. L.album L.
Posof Çayı Çevresi, Al. Köyü Tarlaları, 1600 m, 28.7.1986, Dk. 3942, Avr.-Sib.
+ 4. L.ponticum Boiss. et Bal. ex Boiss.
Kodiyan Fidanlığı-Doğrular K. arası, 1800-2200, 30.7.1985, Dk. 3143, Ir.-Tur.
4. WIEDEMANNIA Fisch. et Mey.
1. W.multifida (L.) Bentham
Gümüşkavak-K. Posof arası anayol çevresi, 1600-1700 m, 28.6.1986, Dk. 3701, Ir.-
Tur.
5. GALEOPSIS L.
1. Gövde tüysüz veya yumuşak tüylerle kaplı 1. ladanum
1. Gövde setalarla kaplı 2. bifida
1. G.ladamım L.
P.4. bölük çevresi dere içi, 1500 m, 28.7.1985, Dk. 3044, Avr.-Sib. Det. A. Güner.
2. G.bifıda Boenn.
Asmakonak-Çamyazı Köyler, Dağ Tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk. 2838,3924
Avr.-Sib.
6. LEONURUS L.
1. L.quinquelobatus Gilib.
Al K. Tarlalarından-Posof Çayına, 1500-1700, 27.7.1985, Dk. 2989, Avr.-Sib.
V. BALLOTAL.
1 · B.nigra L. subsp. nigra
Türkgözü K., 1350 m, 1.8.1985, Dk. 2836, Avr.- Sib.
112
8. STDERITIS L.
1. S.montana L. subsp. montana
Al K. Tarlalarından-Posof Çayına, 1500-1700 m, 27.7.1985, Dk. 2987, Ak.
9. STACHYS L.
1. Bitki tek yıllık 3. annua subsp. annua var, annua
1. Bitki çok yıllık
2. Korolla 14-20 mm
3. Gövde yapraklarının eni 1-10 mm 2. iberica subsp. iberica var, iberica
3. Gövde yapraklarının 10-35 mm 1. balansae subsp. balansae
2. Korolla 30-35 mm 4. macrantha
1. S.balansae Boiss. et Kutschy subsp. balansae
Asmakonak-Çamyazı Köyleri, Dağ tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk. 2836.
2. S .iberica Bieb. subsp. iberica var. iberica
Asmakonak-K.-Posof arası orman yolu boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk.
2897, Ir.-Tur.
3. S.annua (L.) L. subsp. annua var. annua
4. bölük çevresi, dere içi 1500 m, 28.7.1985, Dk. 3044.
4. S .macrantha (C.Koch) Steam
Asmakonak Köyünden-Posofa orman yolu boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk.
2934. Kar.
10. NEPETA L.
1. Yapraklar az tüylü, yeşil 1.5-7X1-3.5 cm
2. Pedunkul, kaliks ve korolla mavimsi 1. nuda subsp. nuda
2. Pedunkul, kaliks ve korolla yeşil-sarı ve beyaz 1. nuda subsp. albifiora
1. Yapraklar yoğun tüylü, gri 1-3 X 0.5-2 cm
3 . Bütün vertisilatlar pedunkulllu, çiçek durumu gevşek 2. racemosa
3 . Üstteki vertisillatlar pedunkul taşımaz, çiçek durumu sık 3. stenantha
1. N.nuda L. subsp. nuda
Albalık Köyü çevresi, 1600-1950 m, 6.8.1982, Dk. 1841,2837
1. N.nuda L. subsp. albifiora (Boiss.) Gams
Asmakonak T.-Posof arası, orman yolu boyunca, 1700-2000 m, 25.7.1985,Dk.
2901,3769.
113
2. N.racemosa Lam.
Yeniköy Fidanlık Sahası, doğu yamaç, 1500-2000 m, 6.7.1982, Dk. 1810.
3. N.stenantha Kotschy et Boiss. ex Boiss.
Doğrular-Demirdöven Köyü arası, 1450-2200 m, 30.4.1986, Dk. 3435. Ir.-Tur.
11. DRACOCEPHALUM L.
1. D.ruyschiana L.
Kurşunçavuş Köyü, orman üstü kayalık alan çevresi, 2000-2200 m, 2.8.1985, Dk.
3197.
12. LALLEMANTIA Fisch. et Mey.
1. L.peltata (L.) Fisch. et Mey.
Gümüşkavak K.-Posof arası, 1600-1750 m, 28.6.1986, Dk. 3667, Ir.-Tur.
13. PRUNELLA L.
1. P.vulgaris L.
Asmakonak, Çamyazı Köyleri dağ tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985 Dk. 2834,
Avr.-Sib.
14. ORIGANUM L.
1. O.vulgare L.
Asmakonak-Çamyazı Köyleri, dağ tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985 Dk. 2835,
Avr.-Sib.
15. SATUREJA L.
1. S.hortensis L.
Kodiyan Fidanlığı, Doğrular K. arası, 1800-2200 m, 30.7.1985, Dk. 3117,3872
16. CALAMTNTHA Müler
1. C. grandiflora (L.) Moench
Kodiyan Fidanlığı-Doğrular K. arası, 1800-2200 m, 30.7.1985, Dk. 3131, Avr.-
Sib.
17. CLINOPODIUM L.
1. C.vulgare L. subsp. vulgare
Al K. Tarlalarından-Posof Çayına, 1500-1700 m, 27.7.1985, Dk. 2988.
18. ACINOS Miller
1. A.rotundifolius Pers.
P. Mezarlık çevresi, 1550-1580 m, 13-15.6.1986, Dk. 3510.
19. THYMUS L.
1. Yaprakların boyu eninin 2 katından kısa veya eşit
2. praecox subsp. grossheimii var. grossheimii
114
1. Yaprakların boyu eninin 3 katından uzun
2. Kaliks 3.5-4.8 mm 1. pubescens var. pubescens
2 . Kaliks 2.5-4 mm 3. longicaulis subsp. longicaulis var. subisophyllus
1. T.pubescens Boiss. et Kotschy ex Celak. var. pubescens Asmakonak-Çamyazı
K.-dağ tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk. 2833.
2. T.praecox Opiz subsp. grossheimii (Ronniger) Jalas var. grossheimii
P. Mezarlık Çevresi-Posof arası, 1550-1580 m, 13-
15.6.1986, Dk. 3515.
3. T.longicaulis C. Presi, subsp. longicaulis var. subisophvllus
Hıram Deresi, Al K. Tarlaları-Yeniköy-Türkgözü K. arası, 1400-1700 m,
28.10.1986, Dk. 3864.
20. MENTHA L.
1. Brakteler gövde yapraklarına benzer 1. arvensis
1. Brakteler gövde yapraklarından farklı 2. longifolia subsp. longifolia
1. M.arvensis L.
Posof Uluçam K.-Posof Deresi yatağı, boyunca, 1500-1600 m, 4.9.1985, Dk. 3305.
2. M.longifolia (L.) Hudson subsp. longifolia
Asmakonak-Posofa orman yolu, 1700-2000, 25.7.1985, Dk. 2899.
21. LYCOPUS L.
1. L.europaeus L.
Al K. Dere yamacında, Posofa yol boyunca, 1500-1600 m, 27.7.1985, Dk. 3043,
Avr.-Sib.
22. ZIZIPHORA L.
1. Z.clinopodioides Lam.
Posof Kodiyan Fidanlığı-Doğrular K. arası, 1800-2200 m, Dk. 3154, Ir.-Tur.
23. SALVIA L.
1. Her vertisillattaki çiçek sayısı 8’den çok 5. verticillata subsp. verticillata
1. Her vertisillattaki çiçek sayısı 2-7
2. Yaprakların eni 1.2-3.5 cm
3 . Braktellerin eni 10-25 cm 1. brachyantha
3 . Braktelerin eni 3-6 mm 4. nemorosa
2. Yaprakların eni 5-11 cm
4. Pedisel 2-3 mm; petaller leylak krem 2. sciarea
115
4 . Pedisel 4-5 mm; Petaller sarı 3. glutinosa
1. S.brachyantha (Bordz.) Pobed.
Ulgar Dağı-Aşıkzulali Κ. arası, 1550-2500 m, 27.6.1986, Dk. 3602, ir.-Tur.
2. S.sclareaL.
Al K. Dere yamacından-Posofa yol boyunca, 1500-1600 m, 27.7.1985, Dk. 3041.
2. S.glutinosa L.
P. 4. bölük çevresi, dere içi, 1500 m, 28.7.1985, Dk. 3045, Hir.-Kar.
4. S.nemorosa L.
Binbaşıeminbey-Yurtbekler K.arası, 1500-1950 m, 5.8.1982, Dk. 1800,3042
5. S.verticillataL. subsp. verticillata
Posof, Asmakonak Köyü arası, 1700-2000 m, 25.7.1985, Dk. 2900, Ir.-Tur.
61. PLANTAGINACEAE
1. PLANTAGO L.
1. Yaprakların boyu eninin 6-8 katı 3. lanceolata
1. Yaprakların boyu eninin 2-3 kati.
2. Korolla lopları triangular, 0.5-1 mm 1. major subsp. major
2. Korolla lopları lanseolat, 2 mm 2. media
1. Ρ .major L. subsp. major
Asmakonak Κ. kuzey yamaç dağ tarlaları, 2000-2100 m, 23.7.1985, Dk. 2841.
2. P.media L.
Alabalık-Boşdere K.arası, 1600-1950 m, 6.8.1982, Dk. 1851,3742
3. P.lanceolata L.
Asmakonak K. Dağ Tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk. 2840.
62. THYMELAEACEAE
1. Periyant segmenden düşücü; perikarp etli 1. DAPHNE
1. Periyant segmentleri kalıcı; perikarp zarsı 2. THYMELAEA
1. DAPHNE L.
1. Yapraklar dökülücü 1. mezereum
1. Yapraklar dökülücü değil 2. glomerata
1. D .mezereum L.
Kodiyan Fidanlığı, Doğrular Köyü arası, merkez yayla yolu ormanı, 1800-2200 m,
30.7.1985, Dk. 3160,3560,3257,
116
2. D.glomerata Lam.
Sarı çiçek K.-Gönülaçan Köyü ve Doğrular K. arası merkez yayla yolu, ormanı
1900-2200 m, 8.5.1986, Dk. 3461.
2. THYMELAEA Miller
1. T.passerina (L.) Cosson et Germ.
Posof Çayından-Yurtbekler Köyüne, 1100-1400 m, 27.9.1986, Dk. 3838.
63. ELAEAGNACEAE
1. HIPPOPHAE L.
1. H.rhamnoides L. subsp. caucasica Rousi
P. 4. bölük çevresi (Posof giriş yolu), alt kesimi, 1560 m, 28.7.1985, Dk.
3066,3670,3860,3871
64. LORANTHACEAE
1. VISCUM L.
1. V.album L. subsp. austriacum (Wiesb.) Vollman
Yurtbekler, Köyü Sovyet sınırı boyunca, 1400-1700 m, 28.10.1986, Dk. 3861.
65. EUPHORBIACEAE
1. EUPHORBIA L.
1. Bitki tek yıllık
2. Glandler yuvarlak 1. stricta
2. Glandler boynuzlu 2. falcata subsp. falcata
1. Bitki çok yıllık
3 . Yapraklar palmat damarlı, etli ve kalın
4. Dişi çiçekler baktesiz; meyve 3 köşeli 3. myrsinites
4. Dişi çiçekler brakteli; meyve yuvarlak
5 . Gövde yaprakları ovat-lanseolat; glandler düz 4. cheiradenia
5 . Gövde yaprakları lineer-oblong; glandler boynuzlu
5. sanguieriana subsp. seguieriana
3 . Yapraklar pinnat damarlı, ince
6. Çiçek durumu yaprakları serbest 6. virgata
6. Çiçek durumu yaprakları bitişik
7. Gövde yaprakları tabanı trunkat veya kordat 7. oblogifolia
7 . Gövde yapraklarının tabanı yukarıdaki gibi değil 8. macroceras
1. E.stricta L.
Arkisman Mevkii, Hiram altı, 1800 m, 8.9.1985, Dk. 3346, Avr.-Sib.
117
2. E.falcata L. subsp. falcata Posof Al Κ. Tarlaları-Posof Çayı arası, 1500-1700
m, 27.7.1985, Dk. 2952.
3. E.myrsinites L. Alabalık-Arsiyan Dağı arası, 1700-3000 m,
28.6.1986, Dk. 3617.
4. E.cheiradenia Boiss. et Hohen.
Doğrular-Demirdöven Köyleri arası, 1550-2200 m, Dk. 3424, ir.-Tur.
5. E.seguieriana Necker subsp. senguieriana
Yurtbekler-Türkgözü K. arası, Sovyet Sınırı Boyunca, 1400-1700 m, 28.10.1986,
Dk. 3862, Avr.-Sib3868. E.virgata Waldst. et Kit.
Posof, Al K. Tarlaları, 1500-1700 m, 27.7.1985, Dk. 3575,2966
7. E.oblongifolia (C.Koch) C. Koch
Gönülaçan K.-Sarıçiçek K. arası, 2000 m, 1.8.1985, Dk. 3194, Kar. 3611
+ 8. E.macroceras Fisch. et Mey.
Damal, Arap Mezarlarından-Derindere K. arası, 1300-2500 m, Dk. 3244, Kar.
66. EMPETRACEAE
1. EMPETRUM L.
1. E.nigrum L. subsp. hermafroditum (Hagerup) Böcher
Ardahan yolu, Ulgar (Çiçek Da.) Dağı, 2750 m, 9.10.1985, Dk. 3384.
67. URTICACEAE
1. URTICA L.
1. Monoik, tek yıllık 1. urens
1. Dioik, çok yıllık 2. dioica
1. U.urens L. Kol K. içi, 1600-1700 m, 28.8.1986, Dk.
3760.
2. U.dioica L.
Asmakonak K., kuzey yamaç, dağ tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk.
3304,2192,3575,2788,3352 Avr.-Sıb.
68. CANNABACEAE
1. Tek yıllık; yapraklar alternat 1. CANNABIS
1. Sürünücü, çok yıllık; yapraklar karşılıklı 2.HUMULUS
1. CANNABIS L.
118
1. C.sativa L.
Binbaşıeminbey-Yurtbekler K. arası, 1300 m, 5.8.1982, Dk. 1818. 3845,2079
2. HUMULUS L.
1. H. lupulus L.
Gönülaçan K. Biçenekleri, 1800-2000 m, 6.8.1985, Dk. 3281 a, Avr.-Sib. 3796
69. JUGLANDACEAE
1. JUGLANS L.
1. J.regia L.
Posof Giriş Yolu, dere yamacı, 1500 m, 28.7.1985, Dk. 3074.
70. FAGACEAE
1. Tomurcuklar fusiform; meyve tri angular-ovoid 1. FAGUS
1. Tomurcuklar ovoid; meyve silindirik, yuvarlak 2. OUERCUS
1. FAGUS L.
1. F.orientalis Lipsky
Gönülaçan K. Biçenleri, dere yamacı, 1850 m, 6.8.1986, Dk. 3276. 3463,3276
2. OUERCUS L.
1. Yaprakların alt yüzü yoğun stellat tüylü 1. macranthera subsp. syspirensis
1. Yaprakların alt yüzü az tüylü veya çıplak
2. Yaprak damarlanması belirgin, yaprak lobları bipinnat 3. vulcanica
2 . Yaprak damarlanması belirsiz, yaprak lopları pinnat
3. Yaprakların alt yüzü çıplak, kenarı loplu 2. petraea subsp. iberica
3. Yaprakların alt yüzü tüylü, kenarı pinnat loplu 2. petraea subsp. pinnatiloba
1. O.macranthera fisch. et Mey. ex Hohen. subsp. syspirensis (C.Koch) Menitsky
Ardahan Yolu, Şehir girişi, 1600-1950 m, 6.8.1982, Dk. 1832.
2. O.petraea (Mattuschka) Liebl. subsp. iberica (Steven ex Bieb.) Krassiln
Asmakonak Κ. ormanı, 2500 m, 25.8.1985, Dk. 2874.
2. Q.petraea (Mattuschka) Liebl. subsp. pinnatiloba (C.Koch) Menitsky
P. 4. bölük çevresi, Pinus orman alanı, 1500 m, 28.7.1985, Dk. 3071. 3851,3404,3405
+ 3. O.vulcanica (Boiss. etHeldr. ex) Kotschy
Doğrular K. yamacı, 1850 m, 6.9.1985, Dk. 3322, D. Ak. 3462
71. CORYLACEAE
1. Meyveler 1-8 adet; çiçek durumu salkım 3. CORYLUS
119
1. Meyveler 9’dan fazla; çiçek durumu başak
2 . Meyvelerin kenarı düz ovat 2. OSTRYA
2. Meyvelerin ucu 3 toplu 1. CARPINUS
1. CARPINUS L.
1. C.betulus L.
Gümüşkavak K. çevresi, 1600-1750 m, 28.6.1986, Dk. 3269, Avr.-Sib. 3820,3707,3919,3804
2. OSTRYA Scop.
1. O.carpinifolia Scop.
P.4. bölük çevresi Posofa giriş yolu, 1500 m, 28.7.1985, Dk. 3062, Ak. 3065,3104,3821
3. CORYLUS L.
1. C.avellana L. var. avellana
Ardahan Giriş Yolu, Boşdere K. üstü, 1600 m, 6.8.1982, Dk. 1844, Avr.-Sib. 2867
72. BETULACEAE
1. Stamen 2, tomurcuklar sapsız 1. BETULA
1. Stamen 4, tomurcuklar saplı 2. ALNUS
1. BETULA L.
1. Yaprakların alt yüzü tüylü 2. litwinowii
1. Yaprakların alt yüzü tüysüz 1. pendula
1. B.pendulaRoth
Gönülaçan K. ormanı, 2000 m, 1.8.1985,
Dk.2773.3771,3900,3107,3746,2876,3622,3440,3607,3773
2. B.litwinowii Doluch. Doğrular K.-Yukarıdemirdöven sutları, 1500 m,
28.7.1985, Dk. 3451, Kar.
2. ALNUS Miller
1. A.glutinosa (L.) Gaertner subsp. glutinosa
Posof Dere yatağı boyunca açık alanlar, 1500 m, 28.7.1985, Dk. 3072,3400 Avr.-Sib.
73. SALICACEAE
1. Braktelerin kenarı düz 1. SALIX
1. Braktelerin kenarı dişli veya saçaklı 2. POPULUS
1. SALIX L.
1. Yaprakların boyu eninin 5 katından uzun
2. Yaprakların alt yüzü tüylü, kenarı serrat
3 . Yaprakların boyu eninin 6-7 kan 1. alba
120
3 . Yaprakların boyu eninin 9-10 katı 2. babvlonica
2. Yaprak ayasının alt yüzü tüysüz, kenarı düz 7. elbursensis
1. Yaprak ayasının boyu eninin 5 katına eşit veya kısa
4. Yaprakların boyu eninin 1.5-2.2 katı
5 . Anterler genellikle 1 mm’ye eşit veya uzun 4. c apre a
5 . Anterler genellikle 1 mm’den kısa 5. aegyptiaca
4 . Yaprakların boyu eninin 2.5-3.5 kan
6 . Yaprakların eni 2.5-3.5 cm 3. caucasica
6 . Yaprakların eni 1-2 cm 6. pseudomedemii
1. S.albaL.
Doğrular-Yukarıdemirdöven K. arası, 1450-2200 m, 30.5.1986, Dk. 3415,
Avr.3630,3748,3753
Sıb.
2. S .babvlonica L.
Gümüşkavak-Posof arası, 1600-1700 m, 29.6.1986, Dk. 3717, Avr.-Sib.
3. S .caucasica Andersson
Gönülaçan K. Biçenekleri, 1850 m, 6.8.1986, Dk. 3271, Avr.-Sib. 3631
4. S.caprea L.
Çamyazı K. Deresi, 1600-2000 m, 25.8.1985, Dk. 2878. 2879a, 3747
5. S.aegyptiaca L.
Asmakonak-Çamyazı K. arası, 1600-2200 m, 25.8.1985, Dk. 2875b, 3671
6 . S.pseudomedemii E. Wolf
P. 4. bölük çevresi, dere içi, 1500 m, 28.7.1985, Dk. 3003, Kar. 3063
7. S.elbursensis Boiss.
Asmakonak K.-Posof arası, 1600-2000 m, 25.8.1985, Dk. 2877, Kür.-Kar. 3271,3401
2. POPULUS L.
1. Yapraklar suborbikular, dentat 1. tremula
1. Yapraklar rombik, renat-serrat 2. nigra subsp. nigra
1. P.tremula L.
Asmakonak K. ormanı, 1600 m, 27.9.1986, Dk. 2875. 3727,3853
2. P.nigra L. subsp. nigra
Doğrular Κ.-Yukarıdemirdöven K. arası, 1450-2200 m, 3.5.1986, Dk. 3453. 3848,3894
74. RUBICEAE
121
1. Yapraklar 4’lü veıtisillat, 6-10 X 3-5 mm,
1. Yapraklar yukarıdaki gibi değil
2. Pedisel ovaryumdan kısa
2. Pedisel ovaryumdan uzun
1. ASPERULA L.
1. Bitki 20-70 cm, korollanın dış yüzü siğilli
1. Bitki 5-15 cm; korollanın dış yüzü düz
1. A.woronowii Krecz.
Ulgar Da., Hıram Dairesi Mevkii arası, 1580-2730 m, 16.6.1986, Dk. 3541. Kar.
2. A.gracilis C.A. Meyer
Posof Derese, Yurtbekler K. arası, 1100-1600 m, 29.10.1986, Dk. 3836, Kar.
2. GALIUM L.
1. Yaprak ayasının eni 3.7-50 mm
2. Yaprak ayasının boyu eninin 2.5 katından kışı
2. Yaprak ayasının boyu eninin 2.5 katına eşit veya uzun
3 . Korolla 4-8 mm, meyve kancalı tüyü
3 . Korolla 1.2-2.5 mm, meyve tüysüz
1. Yaprak ayasının eni 1-3.3 mm
4. Yaprak ayasının eni 2 mm’den geniş
5. Petaller sarı
5. Petaller beyaz
4. Yaprak ayasının eni 2 mm’ye eşit vaya dar
6. Yaprak ayasının uzunluğu 1-2.5 cm
6. Yaprak ayasının uzunluğu 0.4-1 cm
7 . Petaller sarı
7 . Petaller erguvanı, leylak, beyaz
1. G.rotundifolium L.
Kurşunçavuş K. çevresi, 1800 m, 6.9.1985, Dk. 3318, Avr.-Sib.
2. G.odoratum (L.) Scop.
Kurşunçavuş K. Orman İçi Çığ sürüm alanı, 1850 m, 6.9.1985 Dk. 3317, Avr.-Sib.
3. G.rivale (Sm.) Griseb.
P. Mezarlık çevresinden, Posof Çayına, 1500-1580 m, 14.6.1986, Dk. 3520,3581 Avr.-
Sib.
3. CRUCIATA
1. ASPERULA
2. GALIUM
1. woronowii
2. gracilis
1. rotundifolium
2. odoratum
3. rivale
7. spurium var. spurium
7. spurium var. ibicinum
4. fissurense
6. incanum subsp. elatius
5. basalticum
122
4. G.fissurense Ehrend. et Schönb.-Tem.
Ulgar Da. Bakımevi çevresi, biçenekleri, 2000-2400 m, 4.8.1982, Dk. 1754, Kar.
5. G.basalticum Ehrend. et Schöjnb.-Tem.
Al K. Tarlaları, 1600 m, 27.7.1985, Dk. 3016, Ir.-Tur.
6. G.incanum Sm. subsp. elatius (Boiss.) Ehrend.
Asmakonak K. kuzey yamaç, dağ tarlaları, 2000-2400 m, Dk. 2830, Ir.-Tur.
7. G.spuriumL. subsp. spurium
Posof, Türkgözü K. çevresi, 1350 m, 1.8.1985, Dk. 3173, Avr.-Sib.
7. G.spurium L. subsp. ibicinum (Boiss. et Hausskn. ex Boiss.) Ehrend.
Damal, Arap Mezarlarında, Derindere Köyü’ne yol boyunca biçenekler, 1300-2500
m, 3.8.1985, Dk. 3252 b, Ir.-Tur.
3. CRUCIATA Miller
1. Yapraklar ve gövde tüylü veya siliat 1. laevipes
1. Yapraklar ve gövde tüysüz 2. taurica
1. C.laevipes Opiz
Sarı çiçek K. ve Gönülaçan K. Ormanı-Doğrular K. Yaylası, 1900-2200 m,
5.8.1986, Dk. 3479, Avr.-Sib.
2. C. taurica (Pallas ex Willd.) Ehrend.
Doğrular K.-Yukarıdemirdöven K.arası, 30.5.1986, Dk. 3443, Ir.-Tur.
Subdivision: ANGIQSPERMAE Classis: MONOCOTYLEDONES
75. LEMNACEAE
1. LEMNA L.
1. Frondlar oblong, dar-ovat, tepesi dişli 1. trisulca
1. Frondlar yuvarlak, kenarı düz 2. turionifera
1. L.trisulcaL.
Alabalık Yaylaları-Kaleönü Üst biçenekleri nemli ormanlık alanlar, alpinik çayırlar,
1800-2500 m, 30.8.1986, Dk. 3777.
2. L. turionifera Landolt
Arkisman Mevkii, Orman içi göleti, 1900 m, 29.7.1985, Dk. 3081.
76. LILIACEAE
1. Çiçek durumu yaprağın koltuğunda çıkar 1. POLYGONATUM
123
1. Çiçek durumu yukarıdaki gibe değil
2. Çiçek durumundaki çiçek sayısı 10-150
3 . Çiçek durumu şemsiye 2. ALLIUM
3 . Çiçek durumu rasemoz
4 . Periyant tüpünün eni 2.7 mm’den dar, mavi 5. MUSCARI
4 . Periyant tüpünün eni 3 mm’den geniş, mor-kahverengi 6. BELLEVALIA
2. Çiçek durumundaki çiçek sayısı 1-9
5 . Bitki gövdeli ve gövde yapraklı
6 . Gövde yapraklarının boyu eninin 4.5 katına eşit veya uzun
7. Yaprak ayasının eni 5 mm’den geniş 7. LILIUM
7 . Yaprak ayasının eni 4 mm’den dar 9. GAGEA
6 . Gövde yapraklarının boyu eninin 4 katından kısa
8 . Gövde yapraklarının eni 4-20 cm 10. VERATRUM
8 . Gövde yapraklarının eni 1.5-3 cm 8. FRITILLARIA
5 . Bitki gövdesiz veya gövde yapraksız
9 . Çiçekler pembe eflatun 11. COLCHICUM
9. Çiçekler mavi, beyaz
10. Periyant mavi 3. SCTLLA
10. Periyant beyaz 4. ORNITHOGALUM
1 · POLYGONATUM Miller
1. Yaprak ayasının boyu eninin 5 katından uzun 1. verticillatum
1. Yaprak ayasının boyu eninin 4 katından kısa 2. glaberrimum
1. P.verticillatum (L.) Ali.
Çamyazı-Asmakonak K. arası, orman yolu, 1600-2000 m, Dk. 2904, Avr.-Sib. 3251 +
2. P.glaberrimum C. Koch
Doğrular K.-Kodiyan Fidanlığı Sahası arası, orman alanı, 1900 m, 7.9.1985, Dk. J326, Kar.
p.sibiricum, 3488
2. ALLIUM L.
1. Soğanların tunikası retikulat-fıbroz 1. szovitsii
1. Soğanların tunikası yukarıdaki gibi değil
2. Gövde yaprakları gövdeden uzun 4. fuscoviolaceum
2. Gövde yaprakları gövdeden kısa
124
3 . Çiçekler sarkık; pedisel periyanta eşit veya uzun 3. kunthianum
3 . Çiçekler dik; pedisel periyanttan kısa 2. schoenoprasum
1. A.szovitsii Regel
Damal-Arap Mezarlarından-Derindere Köyüne-yol boyunca ormanlık ve biçenekler,
1300-2500 m, 3.8.1985, Dk. 3238, Kar.
2. A.schoenoprasum L.
Gönülaçan K.-Yaylaaltı K.Yaylası, 1900-2100 m, 6.8.1985, Dk. 3283.
3. A.kunthianum Vved.
Kodiyan Fidanlığı Sahası, Doğrular K. arası, 1800-2200 m, 30.7.1985,
Dk.3129,3284,3129,2505.
Ir.-Tur.
4. A.fuscoviolaceum Fomin
Eminbey K. – Yurtbekler K. arası, anayol boyunca, 1500-1950 m, 5.8.1982, Dk.
1819.
3. SCILLA L.
1. Periyant segmentleri geriye dönük 2. rosenii
1. Periyant segmentleri düz
2. Yapraklar 4-9 mm eninde 3. monanthos
2. Yapraklar 9-22 mm eninde 1. winogradowii
1. S.winogradowii Sosn.
Ulgar Dağı-Çamyazı K., Hıram Mevkii, Al K. arası, 1600-2200 m, 8.5.1986, Dk.
3537,3626,3757
2. S.rosenii C. Koch
Sarıçiçek, Doğrular K. Yaylası arası, 1900-2200 m, 8.5.1986, Dk. 3487, Kar.
+ 3. S.monanthos C. Koch
Sarıçiçek K.-Doğrular K. Yaylası arası, 1900-2200 m, 8.5.1986, Dk. 3485,3486
4. ORNITHOGALUML.
1. O.oligophyllum E. D. Clark

125
1. M.tenuiflorum Tausch
Ulgar Dağı-Aşıkzulali Κ. arası, 1550-2500 m, 27.6.1986, Dk. 3601.
2. M.neglectum Guss.
Posof çayı çevresinden posofa, 1480-1600 m, 25.5.1986, Dk. 3393.
6. BELLEVALIA Lapevr.
1. B.paradoxa (Fisch. et Mey.) Boiss.
Ulgar Da.-Al K. arası, Hıram Mevkii, 1580-2730 m, 16-20.6.1986, Dk. 3554,3254
7. LELIUM L.
1. L.monadelphum Bieb. var armenum (Miscz. et Grossh.) Davis et Henderson
Çamyazı-asmakonak K.-Posof arası, orman yolu, boyunca, 1600-2000 m,
25.8.1985, Dk. 2917, Kar. 3543,3258
8. FRITILLARIA L.
1. F.latifolia Willd.
Arsiyan D. Göleti çevresi, 1750-3000 m, 30.6.1986, Dk. 3735, Kar.
9. GAGEA Salisb.
1. Bazı brakteler çiçek durumundan uzun 3. luteoides
1. Bütün brakteler çiçek durumundan kısa
2. Yapraklar karşılıklı
3 . Gövde yapraklan 3 1. taurica
3 . Gövde yapraklan 2 4. glacialis
2. Yapraklar alternat veya gövde tek yaprak taşır 2. uliginosa
1. G.taurica Steven
Sarı çiçek K.-Gönülaçan K.Yaylası-Doğrular K.Yaylası arası, 1900-2200 m,
8.5.1986, Dk. 3483, Ir.-Tur.
2. G.uliginosa Siehe et Pacher
Posof-Gümüşkavak K. arası, 1600-1750 m, 19.6.1986, Dk. 3661,3662, Ir.-Tur.
3. G.luteoides Stapf
Doğrular K.-Yukarıdemirdöven K.arası, 1450-2200 m, 30.5.1986, Dk. 3411.
4. G.glacialis C. Koch
Doğrular K.-Demirdöven K. arası, 1450-2200 m, 30.5.1986, Dk. 3449, Ir.-Tur.
10. VERATRUML.
126
I. V.album L.
Kurşunçavuş K. orman alanı çevresi, 2000-2200 m, 2.8.1985, Dk. 3220, Avr.-Sib.
II. COLCHICUM L.
1. Yaprak 3-6; kapsülün eni 8-12 mm 1. falcifolium
1. Yaprak 2-3; kapsülün eni 12-15 mm 2. szovitsii
1. C.falcifolium Stapf
Sarıçiçek K.-Gönülaçan K. Doğrular K. Yaylası arası, 1900-2200 m, 8.5.1986, Dk.
3484, Ir.-Tur.
2. C.szovitsii Fisch. et Mey.
Sarıçiçek K., Gönülaçan-Doğrular K. Yaylası arası, 1900-2200 m, 8.5.1986, Dk.
3482, 3238
77. IRIDACEAE
1. Çiçekler aktinomorf 11. CROCUS
1. Çiçekler zigomorf 2. GLADIOLUS
1. CROCUS L.
1. Ckotschyanus C. Koch subsp. suworonowianus (C. Koch) Mathews
Gönülaçan K. Yaylası, Osmanbey Pınarı, 2350 m, 8.10.1988, Dk. 3370,3363,3376
2. GLADIOLUS L.
1. G.kotschyanus Boiss.
Damal Arap Mezarlarından Derindere Köyüne, 1600-2500 m, 3.8.1985, Dk. 3256,
Ir.-Tur.
78. ORCHJDACEAE
1. DACTYLORHTZA Necker ex Nevski
1. Bitki 5-25 cm; mahmuz ovaryum dar kısa 3. euxina
1. Bitki 20-100 cm; mahmuz ovaryuma eşit veya uzun
2. Başak oval-silindirik; mahmuz genellikle ovaryuma eşit 1. saccifera
2. Başak silindirik; mahmuz genellikle ovaryumdan uzun 2. urvilleana
1. D.saccifera (Brongn.) Soo
P.Üst Meşelikten-Gümüşkavak Köyü’ne yol boyunca, 1600-1750 m, 29.6.1986, Dk.
3663, D. Ak. 3666,3676
127
2. D. urvilleana (Steudel) H.Baumann et Künkele
Asmakonak-Çamyazı K. arası, 1600-2000 m, 25.8.1985, Dk. 2910, Kar. 1830,3139
3. D.euxina (Nevski) H. Baumann et Künkele
Alabalık-Arsiyan Dağı arası, 1700-3000 m, 28.6.1986, Dk. 3624, Kar.
79. TYPHACEAE
1. THYPHA L.
1. T.latifoüa L.
Armutveren Göleti, 1400 m, 1.8.1985, Dk. 3284,3184.
80. JUNCACEAE
1. Yapraklar siliat; Kapsül 3 tohumlu 2. LUZULA
1. Yapraklar siliat değil; Kapsül çok tohumlu 1. JUNCUS
1. JUNCUS L.
1. Çiçekler brakteol taşır
2. Pedunkul 40-70 çizgili 1. effusus
2. Pedunkul 10-30 çizgili 2. conglomeratus
1. Çiçekler brakteol taşımaz 3. articulatus
1. J.effusus L.
Asmakonak K.P. arası, 1700-2000 m, 25.8.1985, Dk. 2909.
+ 2. J.conglomeratus L.
Gümüşkavak K.-P. arası, 1600-2750 m, 28.6.1986, Dk. 3692.
3. J.articulatus L.
Al K. dere yamacından şehre, 1500-1600 m, 27.7.1985, Dk. 3034, Avr.- Sib.
2. LUZULA DC.
1. L.pseudosudetica (V.Krecz.) V.Krecz.
Mezarlık Çevresinden Posof Çayına 1550-1580 m, 14.6.1986, Dk. 3497, Kar.
81. CYPERACEAE
1. CAREX L.
1. Gövde yatık 1. diandra
1. Gövde dik
2. Pedunkul 3 cm’den uzun 4. orbicularis subsp. kotschyanus var. caucasica
2. Pedunkul 2 cm’den kısa
3. Pedunkul yeşil; spika siyah 3. oiigantha
128
3. Pedunkul kırmızı, eflatun; S pika kahverengi 1. C.diandra Schrank
Arkisman Mevkii, orman içi göleti, 2000 m, 29.7.1985, Dk. 3091, Avr.-Sib.
+ 2. C.kukkonenii Ö. Nilsson
Posof-Gümüşkavak K. arası, su kenarı, 1600-1750 m, Dk. 3646, ir.-Tur.
3. C.oligantha Steudel
Şavşat Ilıca K. Arkisman D. arası, 1750-3000 m, 30.6.1986, Dk. 3737, Hir.-Kar.
4. C.orbicularis Boott subsp. kotschyana (Boiss. et Hohen) Kukkonen var. caucasica
Ö. Nilsson
Asmakonak-Posof arası, 1700-2000 m, 25.8.1985, Dk. 2901, Kar.
82. POAÇEAE (GRAMINEAE)
1. Çiçek durumu gövde ucunda tek başak, eni 10 mm’den dar
2. Lemmanın ucundaki kılçık 2.5-50 mm
3 . Kılçıklar sert, kırılan tipte
3. Kılçıklar yumuşak
2. Lammanın ucundaki kılçık 0-2 mm
4 . Başak yassılaşmış, başakcıklar 2 sıralı
4. Başak yuvarlak, başakcıklar çok sıralı
5 . Başakcıkların tabanı kahverengi tüylü
5 . Başakcıkların tabanı tüysüz
6. Lammaların ucu trunkat
6. Lemmaların ucu akut-obtus
7. Başakcıklar ovat-orbikular
7. Başakcıklar linear-lanseolat
8 . Gövde yapraklarının eni 2 cm’den geniş
8 . Gövde yapraklarının eni 1.6 cm’den dar
9 .Çiçek durumu digitat, 3-7 spika taşır
9 . Çiçek durumu digitat değil
10. Başakcıkların üzerindeki tüyler 2-4 mm
10. Başakcıkların üzerindeki tüyler 0.5-1.5 mm
2. kukkoneii
2. HORDEUM
11.ALOPECURUS
16. CYNOSURUS
21. SETARIA
12. PHLEUM
11.ALOPECURUS
1. Çiçek durumu rasemoz, kimoz, panikula veya digitat; eni 11 mm’den geniş
17. BRIZA
23. ΖΕΑ
22. BOTRIOCHOLA
20. STIPA
129
11. Kılçıklar, 1-25 mm
12. Gluma 11 mm’den uzun
13. Üst gluma 22-45 mm
13. Üst gluma 10-19 mm
12. Gluma 10 mm’den kısa
14. Gluma geniş zarsı, erguvanı renkte
15. Kılçıklar 1-6 mm
16. Ligula 6-7 mm
16. Ligula 2-4 mm 15. Kılçıklar 6-15 mm
14. Gluma otsu yeşil
17. Çiçek durumu sapı 0-3.5 mm
17. Çiçek durumu sapı 4-30 mm
11. Kılçık 0-0.7 mm
18. Gluma 3-15 mm
19. Çiçek durumu sapsız
20. Çiçek durumu başak
20.Çiçek durumu panikula
19. Çiçek durumu saplı
21.Glumalar obtus ve 5 damarlı
21. Glumalar akut, akuminat ve 3 damarlı
22. Başakcıklar 3-4 mm
22. Başakcıklar 5-8 mm
18. Gluma 0-2.5 mm
23. Ligulalar kıkırdaksı, spikletler (2+3) çiçekli
23. Ligulalar zarsı, spikletler (1+2) çiçekli
1. ELYMUSL.
1. E.repens (L.) Gould subsp. repens
Al K. Tarlalarından-Posof Çayı’na, 1500-1700 m, 27.7.1985, Dk. 2958.
2. HORDEUML.
4. AVENA
13. LOLİUM
6. TRISETUM
8. CALAMAGROSTIS
14.POA
5. GAUDINOPSIS
l.ELYMUS
18. MELICA
19. GLYCERIA
10. MILIUM
15. DACTYLIS
7. DESCHAMPSIA
9. AGROSTIS
130
1. H.bulbosum L.
Alabalık Köyü-Arsiyan Dağı arası, 1700-3000 m, 28.6.1986, Dk. 3616.
3. BROMUS L.
1. Alt gluma 3-7 damarlı 1. pumilio
1. Alt gluma 1 damarlı
2. Çok yıllık; kılçıklar lemnaya eşit veya kısa 2. variegatus subsp. variegatus
2. Tek yıllık; kılçıklar genellikle lemnadan uzun 2. tectorum
+ 1. Β .pumilio (Trin) P.M. Smith
Arkisman Üstü, Hıram Mevkii, 1700-2000 m, 29.8.1986, Dk. 2957, D. Ak. 3083
2. Β .tectorum L.
P. Mezarlık Çevresi, 1580 m., 14.6.1986, Dk. 3505.
3. B.variegatus Bieb. var. variegatus
Kodiyan Fidanlığı-Doğrular K.arası, 1800-2200 m, 30.7.1985, Dk. 3125, Ir.-Tur.
4. A VENA L.
1. A .sterilis L. subsp. ludoviciana (Durieu) Gillet et Magne
Al K. Tarlalarından, Posof Çayına, 1500-1700 m, 27.7.1985, Dk. 2959.
5. GAUDINIOPSIS Eig
1. G.macra (Bieb.) Eig subsp. macra
Mezarlık çevresinden-Özbaşı K. arası, 1700 m, 2.7.1987, Dk. 3916, Ir.-Tur.
6. TRISETUM Pers
1. T. flavescens (L.) P. Beauv.
Asmakonak-Çamyazı K. dağ tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk. 2821, Avr.-
Sib.
7. DESCHAMPSIA P. Beauv.
1. D.caespitosa (L.) P. Beauv.
Al K. Tarlalarından-Posof Çayına 1500-1700 m, 27.7.1985, Dk. 2967, Avr.-Sib.
8. CALAMAGROSTIS Adanson
1. C.arundinacea (L.) Roth
Arkisman Üstü Hıram Mevkii arası, 1700-2000 m, 29.7.1985, Dk. 3100, Avr.-
sib. 3342,3100
131
9. AGROSTIS L.
1. Bitki uzun stolonl 3. stolonifera
1. Bitki stolon taşımaz
2. Lemma 1.6-2.5 mm, ovat-oblong tepesi trunkat 1. gigantea
2. Lemma 1.5-1.8 mm, ovat-eliptik tepesi akut akuminat 2. capillaris
1. A .gigantea Roth
Arkisman Mevkii, Hıram Çevresi, 1800 m, 8.9.1985, Dk. 3348, Avr.-Sib.3348,3128
2. A.capillaris L. var, capillarisp
Kodiyan Fidanlığı, Doğrular K. arası, 2000-2100 m, 25.8.1985, Dk. 3128.
3. A.stoloniferaL.
Asmakonak-Çamyazı Köyü-Dağ tarlaları, 2000-2100 m, 25.8.1986, Dk.
2817,2818,3340,2817 Avr.-Sib.
10. MILIUM L.
+ 1. M. effusum L.
Arkisman Mevkii, Hıram Çevresi, 1800 m, 8.9.1985, Dk. 3343, Avr.-Sib.
11. ALOPECURUS L.
1. Gluma kılçıksız 1. aequalis
1. Gluma kılçıklı 2. myosuroides var. myosuroides
1. A.aequalis Sobol Arkisman Üstü Hıram Mevkii, 1700-2000 m, 28.8.1985, Dk.
3082, Avr.-Sib.
2. A.mvosuroides Hudson var. myosuroides P.Mezarlık Çevresinden-Posof Çayına,
1550-1580 m, 14.6.1986, Dk. 3499, Avr.-Sib.
12. PHLEUM L.
1. P.pratense L.
Asmakonak-Çamyazı K. dağ tarlaları, 2000-2100 m, Dk. 2916 b, Avr.-Sib. 2816b
13. LOLIUML.
1. L.persicum Boiss. et Hohen. ex Boiss.
Al K. Tarlalarından-Posof Çayına 1500-1700 m, 27.7.1985, Dk. 3015, Ir.-Tur.
14. POAL.
132
1. Bitki yumrulu 5. bulbosa var. vivipara
1. Bitki yumrusuz
2. Tek yıllık 2. annua
2. Çok yıllık
3 . Lemma ve glumanın ucu erguvani-beyaz 4. nemoralis
3. Lemma ve glumanın ucu yeşil-beyaz
4. Gövde belirgin olarak basık 3. compressa
4. Gövde yuvarlak 1. pratensis
1. P.pratensis L.
Ulgar Dağından Çamyazı Köyüne, Hıram Mevkii ve Al K. arası, 1580-2730 m,
18.6.1986, Dk. 3570 b.
2. P.annua L.
Asmakonak-Çamyazı K. Dağ Tarlaları, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk. 2819.3035,3885.
3. P.compressa L.
Ulgar Dağından-Aşıkzulali Köyüne, Yayla yolu boyunca, 1550-2500 m,
27.6.1986, Dk. 3604.
4. P.nemoralis L.
P.Şehir içinden-Gümüşkavak K. anayol boyunca, 1600-1750 m, 29.6.1986, Dk.
3682.
5. P.bulbosa L. var. vivipara
Ulgar D ağından-Çamyazı K.Hıram Mevkii arası, Al K. arası, 1580-2730 m,
18.6.1986, Dk. 3570.
15. DACTYLIS L.
1. D.glomerata L. subsp. glomerata
Asmakonak-Çamyazı K., dağ tarlaları, 2000-2200 m, 25.7.1985, Dk. 2820, Avr.-
sib.2979,2820
16. CYNOSURUS L.
1. C.cristatus L.
Asmakonak-Çamyazı Köyleri arası, dağ tarlaları arası, 2000-2100 m, 25.7.1985, Dk.
2815, Arv.-Sib.
133
17. Β RIZA L.
1. Β .media L.
Asmakonak Κ.-Posof arası, orman yolu boyunca, 1700-2000 m, 25.8.1985, Dk. 2906.
18. MELICA L.
1. M.picta C. Koch
Posof, Ouercus orman alanı, 1600 m, 1-30.7.1982, F. Sorger
19. GLYCERIA R. Br.
1. G.plicata (Fries) Fries
Ardahan yolu, Ugar Çeşmesi, 2500-2700 m, 9.10.1986, Dk. 3389.
20. STIPA L.
1. S.pontica P.Smirnov
Türkgözü K. 1350 m, 1.8.1985, Dk. 3181.
21. SETARIA P. Beauv
1. Başakcıklar 1.5-2.3 mm 1. viridis
1. Başakcıklar 2.6-32 mm 2. glauca
+ 1. S. viridis (L.) P. Beauv.
Al K. dere yamacından-Posof Çayına yol boyunca, 1500-1600 m, 27.7.1985, Dk.
3037,3834.
2. S .glauca (L.) P. Beauv.
Posof Çayı Deresi-Yurtbekler K. arası, 1100-1400 m, 27.9.1986, Dk. 3834. 3037
22. BOTHRIOCHOLA O.Kuntze
1. B.ıschaemum (L.) Keng.
Posof Çayı Deresinden-Yurtbekler Köyü’ne, 1100-1400 m, 27.9.1986, Dk. 3897,3839.
23. ZEA L.
1. Z.mays L. subsp. mays
Al K. Tarlaları, 1600-1400 m, 27.7.1985, Dk. 3018.
134
5. SONUÇLAR
Bu araştırmanın sonuçları 4 yıl içinde toplanan 1488 bitki örneğinin incelenmesine,
arazi gözlemlerine, 200 slayt filmi ve konuyla ilgili literatür bilgisinin derlenmesine
dayanmaktadır. Bitki örneklerinin adlandırılması sonucu 82 familya, 333 cins ve 720
Tablo 5.1. Türlerin Fitocoğrafık Bölgelere Göre Dağılımı
Fitocoğrafik Bölge
Avrupa-Sibirya 107 14.7
Hırkan- Öksin (Hazar -Karadeniz) 23 3 Av.-Sib. % 29.6
Karadeniz (Öksin) 88 12.1
İran-Turan 92 12.6
Akdeniz 7 1
Çok Bölgeli ve 417 56.3
Bilinmeyenler
Tür Sayısı Oran%
Tablo 5.2. En Çok Tür İçeren İlk On Familya
Familya adı Tür sayısı Toplam tür sayısının oranı (%)
Asteraceae 115 15.7
Fabaceae 46 6.3
Lamiaceae 42 5.7
Rosaceae 39 5.3
Scrophulariaceae 39 5.3
Brassicaceae 34 4.7
Caryophyllaceae 34 4.7
Poceae 33 4.5
Apiaceae 31 4.2
Ranunculaceae 22 3.0
Toplam 434 59.2
Kalan 72 familya 300 40.8
135
136
tür saptanmıştır. Ayrıca 18 alttür ve 12 varyete teşhis edilmiş olup, bununla toplam takson sayısı 750’ya ulaşmaktadır. Başka araştırıcılar tarafından varlığı saptanan ancak
bizim toplayamadığımız 6 türün ilavesiyle, cins sayısı 336’ye tür sayısı 726 ve takson
sayısı ise 756 olmaktadır. 726 türün 9’u Pteridophyta ; 717’i Spermatophyta divizyosuna
aittir. Gymnospermae alt divizyosu 7 tür, Angiospermae ise 710’tür içermektedir.
Angiospermlerin 638’si Dicotiledones. 72’si Monocotiledones sınıfına aittir. Şekil
2.2.’de görüldüğü gibi sıcaklık (ı) ve yağış (h) eğrileri kesişmediği için alanda kurak
devreye rastlanmamaktadır. Düşük rakımlarda (1500-2000 m.) yan nemli bir iklimin,
yüksek rakımlar da ise (2500-3000 m.) karasal iklimin etkisi görülür.
Araştırma alanı Avrupa-Sibirya Fitocoğrafik Bölge içinde yer alır, buna bağlı olarak
toplam takson sayısında Avrupa Sibirya elementleri (%29.6) birinci, Iran-Turan elementleri
(%12.6) ise ikinci sırada yer alır (Tablo 5.1.; Şekil 5.1.). Bütün taksonların %
59.2’si (434) ilk on sırayı işgal eden familyalara, %40.8’i (300) geri kalan 72 familyaya
aittir (Tablo 5.2.; Şekil 5.2.). Tablo 6.1. ve Tablo 6.2. incelenecek olursa, araştırma
alanımızdaki familya ve cinslerin sıralanışı, İran-Turan Fitocoğrafik Bölge içinde
yer alan 2,3,4 nolu çalışmalarla, Avrupa-Sibirya Fitocoğrafik Bölge içinde yer alan 5
ve 6 nolu çalışmalar arasında geçiş teşkil etmektedir.
Araştırma Alanında Toplanmış 22 (%2.7) Endemik Takson Şunlardır:
1. Angelica sylvestis var. stenoptera End. Kar.
2. Heracleum platytaenium End. Kar.
3. Inula helenium subsp. orgyalis End. Kar.
4. Doronicum balansae End. Kar.
5. Senecio platvphvllus var. glandulosus End. Kar.
6. Geranium ibericum subsp. jubatum End. Kar.
7. Geranium asphodeloides subsp. sintenisii End. Kar.
8. Astragalus czorochensis End. Kar. Da.
9. Lamium armenium subsp. sintenisii End. Kar. Da.
10. Circium lappaceum subsp. tenuilobum End. Ir.-Tur.
11. Pap aver fugax var, platydiscus End. Ir.-Tur.
12. Prunus kurdica End. Ir.-Tur.
13. Heracleum crenatifolium End. Ir.-Tur.
14. Centaurea pulcherrima var freynii End.
15. Centaurea wiedemanniana End.
16. Onosma linearilobum End.
17. Draba bruniifolia var armeniaca End.
18. Thlaspi sintenisii End.
19. Minuartia corymbulosa var, breviflora End.
20. Anthemis melanoloma subsp. melanoloma End.
21. Gypsophila smlatrix End.
22. Scrophularia cryptophila End. D. Ak.
Türkiye’de İkinci Kez Toplanan Taksonlar, İlk Toplandıkları Kareler
Toplayıcılar
1. Aethusa cynapium
A8 Rize (Çimil), 1866, Bal.
2. Dipsacus strigosus
Β8 Erzurum, Calvert.
3. Circium pseudopersonata subsp. kuznezowianum
A8 Çoruh, Artvin, Woronow
4. Philadelphus caucasica
A9 Kars, Posof, Güney Ormanı, Sorger, 1983
5. Ribes rubrum
A2 İstanbul, Tchihatcheff, 1890
137
138
6. Tanacetum corymbosum subsp. corvmbosum
A9 Sivas, Wiedemann.
7. Polgonatum glaberrimum
A8 Çoruh, Gross.
8. Scrophularia capillaris
A8 Rize, Rize Çevresi, Furse et Singe.
Tip Örneğinden Sonra İlk Defa Toplanan Taksonlar
1. Onosma linearilobum Hauskn. ex H. Riedl.
A5 Kastamonu, Tosya, 30.6.1892, Sintenisii, 5270.
2. Angelica sylvestris L. var. stenoptera Lallem. A8
Rize, Rize Çevresi, Balansa.
3. Minuartia corvmbulosa (Boiss. et Bal) Mc Neill var. breviflora (Boiss.) Mc. Neill
B4 Ankara, Galatya Çevresi, Wiedemann.
4. Nonea karsensis M. Popov
A9 Kars, Kağızman, Novo-Nikolajeka et Tut, 1914
Türkiye ve Dünya İçin Yeni Taksonlar
1. Chaerophvllum sp. nov.
Bilim dünyası için yeni (Şekil 5.4.).
2. Campanula thrachelium L. subsp. thrachelium
Türkiye Florası için yeni alt tür..
3. Ligularia sibirica L.
Türkiye Horası için yeni bir cins.
4. Malus sylvestris Miller subsp. sylvestris
Türkiye Florası için yeni bir alt tür.
Araştırma Alanında Toplanmış Kültür Bitkilerin Tür Listesi
Bitkinin Latince Adı __________________________ Bitkinin Türkçe Adı
1. Acer negundo L. Akça ağaç
2. Tilia rubra DC. subsp. caucasica (Rupr.) V. Engler Ihlamur
139
3. Robinia pseudoacacia L. Robinya ağacı
4. Prunus divaricata Ledeb. subsp. divaricata Sanerik
5. Cerasus vulgaris Miller Vişne
6. Cerasus avium (L.) Monench Kiraz
7. Malus svlvestris Miller subsp. mitis (Nallr.) Mansf. Elma
8. Pvrus communis L. subsp. sativa (DC.) Hegi Armut
9. Juglans regia L. Ceviz
10. Cucurbita pepo L. Kabak
11. Humulus lupulus L. Şerbetçi otu
12. Corvlus avellana L. var. avelîana Fındık
13. Calendula officinalis L. Doğallaşmış süs
bitkisi
Başka Araştırcıların Saptadığı Bizim Toplayamadığımız Taksonlar ve
Toplayıcılar
1. Astragalus glycvphyllos L. subsp. glvcvphylios (DC.) Matthews A.
Güner, 1983
2. Mulgedium quersinum (L.) C. Jeffrey F.
Sorger et Buchner, 1982
3. Mvcelis muralis (L.) Dum. F.
Sorger et Buchner, 1982
4. Euphrasia sevanensis Juz. F.
Sorger et Buchner, 1982
5. Scrophularia divaricata Lede b.
F. Sprger et Buchner, 1982
6. Melica picta C. Koch.
F. Sorger et Buchner, 1982

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmenliğinin Botanik Anabilim Dalı   DOKTORA TEZİ, Nisan— 1990, Nasip DEMİRKUŞ